Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 3(25) | 67-78
Tytuł artykułu

Sytuacja demograficzna Polesia Lubelskiego jako skutek i przyczyna marginalizacji regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demographic Situation of Lublin Polesie as a Result and Factor of Marginalization of the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono tendencje przemian demograficznych dokonujących się na przełomie XX i XXI w. na terenie Polesia Lubelskiego. W oparciu o analizy danych statystycznych zostały ukazane zmiany zaludnienia, przyrostu naturalnego i migracji w ujęciu ogólnym, jak również w przekroju miast i wsi. Zaakcentowano główne cechy współczesnej struktury płci i wieku mieszkańców regionu. Ponadto, zwrócono uwagę na przestrzenne zróżnicowanie procesów i zjawisk demograficznych w poleskich miastach i gminach. Współczesne przemiany ludnościowe na Polesiu zostały zaprezentowane na tle czasów powojennych. Obecna sytuacja jest bowiem wynikiem wieloletnich niekorzystnych procesów demograficznych, społecznych i gospodarczych w regionie. Dodatkowo, zwrócono uwagę na możliwe dalsze konsekwencje zachodzących aktualnie zmian w zakresie rozwoju demograficznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The following study is an assessment of the most important population-related processes that take place in Lublin Polesie since the end of the second world war. The author's special attention is concentrated on one short period - the first decade of the years 2000. The leading aim of the work is to show that present demographic changes in Polesie are results of long-lasting unfavourable processes in the region. Besides, some crucial consequences of the population changes, which may have influence on future, prospective activation of the Polesie areas are indicated as well. On the grounds of analysis of statistical data, changes of the population growth are shown as well as natural increase and migration. They are examined in total interpretation and in a section of urban and rural population. As an important feature of demographic situation, some unfavourable modifications in the demographic structure are also emphasized. Additionally, the work presents a spatial differentiation of population processes in Polesie, that can be observed in towns and land counties. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
67-78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barwińska L. (1971): Udział ludności województwa lubelskiego w wędrówkach międzywojewódzkich. "Annales UMCS, Sec. B", nr 26, s. 313-348.
 • Eberhardt P. (1989): Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne, t. 148, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Flaga M., Gorzym-Wilkowski W., Mościbroda J., Myna A. (2010): Polesie Lubelskie. Przestrzeń społeczno-ekonomiczna. Lublin, Zakład Geografii Ekonomicznej. Instytut Nauk o Ziemi UMCS.
 • Frenkel I. (1989): Problem wyludniania się obszarów wiejskich w opiniach środowiska naukowego. [w:] I. Frenkel (red.): Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej, Warszawa, IRWiR PAN.
 • Miazga M. (1990): Wyludnianie się wsi lubelskiej. Uwarunkowania, następstwa, środki zaradcze. Warszawa, IGiPZ PAN.
 • Mikulec A. (2007): Analiza starzenia się ludności w polskich podregionach. "Wiadomości Statystyczne", nr 1, s. 62-75.
 • Miszczuk A. (1993): Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny. Dokumentacja Geograficzna, t. 2, Warszawa, IGiPZ PAN.
 • Olczak E., Tazbirowa J. (2006): Wielki atlas historyczny. Warszawa, "Demart".
 • Pięcek B. (2007): Wiejskie obszary wyludnienia w Polsce. "Wiadomości Statystyczne", nr 12, s. 34-44.
 • Potrykowska A. (2007): Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce. Tendencje i perspektywy. "Przegląd Geograficzny", nr 79(3-4), s. 483-513.
 • Stępień C. (2001): Terytorialne zróżnicowanie umieralności w Polsce w 1999 roku. [w:] J.T. Kowaleski (red.): Teraźniejszość i przyszłość demograficzna polskich regionów. Materiały na konferencję naukową, Łódź 18-19 czerwca 2001, Łódź, "Absolwent".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314773
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.