Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu | 23-37
Tytuł artykułu

Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Behavior of Young Polish Conssumers on the Organic Food Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie częstotliwości zakupu żywności ekologicznej przez młodych polskich konsumentów, głównych powodów jej wyboru oraz czynników, które stanowią dla nich szczególnie ważne bariery w zakresie jej zakupu i konsumpcji. Dla realizacji założonego celu wykorzystano literaturę z zakresu ekologii, zachowań nabywców oraz dane pozyskane z badania pierwotnego przeprowadzonego w okresie luty-marzec 2014 roku metodą ankiety audytoryjnej na próbie 617 respondentów (młodych polskich konsumentów). W grupie tej większość osób przyznało, że kupuje żywność ekologiczną, kierując się przede wszystkim troską o zdrowie własne i osób najbliższych, chęcią spróbowania czegoś nowego oraz troską o ochronę środowiska naturalnego. Zakupy ograniczają jednak liczne bariery, wśród najczęściej wskazywanych znalazły się: zbyt wysoka cena ekożywności, jej niewielki wybór w sklepach, w których respondenci zazwyczaj robią zakupy oraz zbyt mała liczba sklepów, w których mogą ją kupić.(abstrakt autora)
EN
The purpose of this paper is to determine the frequency of purchase of organic food by the young Polish consumers, the main reasons for its choice and important factors which are the barriers for its purchase and consumption. To achieve the purpose, the literature on ecology and customer behavior was applied as well as the data obtained from the research carried out in February- March 2014 on a sample of 617 respondents (young polish customers). Most of the people participating in the research buy organic food. Their main motives for buying organic food are related to health (their own and their relatives), willigness to try something new and concern about the environmental protection. The main factors which limit them in the process of buying organic food are: its high price, too small selection of this food in the shops where the young consumers usually do shopping and too small number of shops in which they can buy this kind of food.(author's abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, PBS, Sopot 2013.
 • Baranowska-Skimina A., Polski konsument ceni odpowiedzialny biznes, http://www.ego spodarka.pl/58774,Polski-konsument-ceni-odpowiedzialny-biznes,1,39,1.html.
 • Barański M. i in., Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses, "British Journal of Nutrition" 2014, July.
 • Cudowska-Sojko A., ZrównowaŜony rozwój a globalizacja konsumpcji, "Handel Wewnętrzny",tom 1, lipiec-sierpień 2012.
 • Denisowski A., Rolnictwo ekologiczne, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2012.
 • Escher I., Petrykowska J., Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów, artykuł zgłoszony na konferencję "Zachowania konsumentów na rynku towarów i usług" (Gdynia, 16-17.10.2014 r.), w czasie składania niniejszego artykułu - przekazany do recenzji.
 • Lernoud J., Willer H., Organic Agriculture Worldwide: key results from the FiBLIFOAM survey on organic agriculture worldwide 2014. Part 3: Organic agriculture in the regions 2012, FIBL, Frick, April 2014
 • Pourbaix de P., Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych
 • [ w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Przybylak K., Pozytywne sygnały z rynku żywności ekologicznej, http://www.bio kurier.pl/aktualnosci/2193-pozytywne-sygnaly-z-rynku-zywnosci-ekologicznej.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce, http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce.
 • Rynek żywności ekologicznej rośnie, http://www.farmer.pl/biznes/ronictwoekologiczne/ rynek-zywnosci-ekologicznej-rosnie,41310.html.
 • Rynek żywności ekologicznej w Polsce 2011. Raport branżowy, Inquiry Market Research, Warszawa 2011.
 • Śmiechowska M., Konsumpcja produktów ekologicznych - snobizm czy świadomy wybór
 • [w:] Konsument na rynku usług, red. G. Rosa, A. Smalec, M. Wanagos, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Willer H., Lernoud J., Organic Agriculture Worldwide: Key results from the FiBLIFOAM survey on organic agriculture worldwide 2014. Part 1: Global data and survey background, FIBL, Frick, March 2014.
 • Zientek-Varga J., Ekorynek w Polsce - w stronę rozwoju, "Fresh & Cool Market" 2009,nr 2.
 • Zientek-Varga J., Rynek produktów ekologicznych. Wzrost i nowe trendy mimo kryzysu,"Fresh & Cool Market" 2012, nr 1.
 • Zrałek J., Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności - wyniki badań bezpośrednich
 • [ w:] Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku,red. E. Rudawska, J. Perenc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 609, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 16, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Żywność ekologiczna - najszybciej rosnący rynek żywieniowy w Polsce, http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/26925,Zywnosc-ekologiczna-najszybciej-rosnacy-rynek-zywieniowy-w-Polsce.html.
 • Żywność ekologiczna w opiniach Polaków, raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska na zlecenie ORGANIC Farma Zdrowia, Warszawa 2012.
 • Żywność ekologiczna, red. J. Tyburski, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olszyn 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314759
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.