Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 9 | 185-197
Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie WSP "Społem" w Kielcach

Warianty tytułu
Waste Management as Part of the Integrated Quality Management System : the Case of WSP "Społem" in Kielce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena gospodarki odpadami w świetle wymagań Systemu Zarządzania Jakością, funkcjonującego w Wytwórczej Spółdzielni Pracy "Społem" w Kielcach. W pracy przedstawiono roczny bilans odpadów, ich charakterystykę oraz przeprowadzono analizę ilości i struktury odpadów oraz miejsc ich powstawania w procesie produkcji majonezu. Opisano także założenia programu zagospodarowania opadów oraz funkcjonowanie polityki segregacji i utylizacji odpadów. Dane źródłowe pochodzą z dokumentacji udostępnionej przez Spółdzielnię. Badaniami objęto okres od 2010 do 2012 roku.(fragment tekstu)
EN
The current study introduces the analysis and assessment of waste management in Manufacturing Cooperative "Społem" located in Kielce (Poland) based on the requirements of Quality Management System. The Annual balance of waste is presented with its characteristics, as well as the analysis of waste amount, its structure and places of its production during the processes of mayonnaise manufacturing. Additionally, established bases of the waste management programme are introduced with the policy of waste segregation and utilization. The source data come from the documentation provided by "Społem" cooperative and cover a period of time from 2010 to 2012.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
185-197
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Audyt Logistyka odzysku - czas na zmiany. Logistyka odzysku 3/2012.
 • Bachorski-Rudnicki M., Kroik J., CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji, Problemy jakości 1/2012.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz.U. UE L z dnia 22 listopada 2008 r.)
 • Forst R., On the Road to sustainability. Environment, economy, socienty, ISO Focus+ 2012 nr 1 s. 10.
 • Program minimalizacji ilości wytworzonych odpadów na terenie WSP "Społem ". WSP "Społem" 2010 r.
 • Rosik-Dulewska C, Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Teodorowicz H., Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - praktyczny poradnik, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., Nr. O, poz. 21).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 r., Nr 180, poz. 1495, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 r., Nr. 63, poz. 638, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 r., Nr. 63, poz. 639, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. 2008 r., Nr. 138, poz. 865, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 r., Nr. 25, poz. 202, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 r., Nr. 79, poz. 666, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 2007 r., Nr. 124, poz. 859, z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 1997 r., Nr. 101, poz. 628, z późn. zmianami).
 • Wladarz M., Gospodarka odpadami: poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=lP/l l/1046&format=HTML&aged=l&language= PL&guiLanguage=pl
 • www.mos.gov.pl (dostęp: 15 czerwiec 2013 r.).
 • www.wspspolem.com.pl (dostęp: 15 czerwiec 2013 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314697
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.