Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 | z. 4 | 9-15
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Spacial Differentation of Agricultural Potential in EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena przestrzennego zróżnicowania rolnictwa państw UE-27 ze względu na posiadany potencjał wytwórczy. W badaniach wykorzystano dane FADN, a do ich analizy posłużono się miernikiem syntetycznym skonstruowanym przy użyciu metody TOPSIS. Na podstawie wielkości mierników wyznaczonych dla poszczególnych państw wyodrębniono cztery grupy typologiczne odzwierciedlające poziom rozwoju rolnictwa państw w nich skupionych. Wyniki badań wykazały, że najwyższym rolniczym potencjałem produkcyjnym dysponują wysoko rozwinięte kraje UE-15, jak również dwa spośród nowych państw członkowskich - Czechy i Słowacja. Z kolei grupę o najniższym potencjale wytwórczym tworzą Grecja, Rumunia i Słowenia. Państwa te cechuje relatywnie największa dekoncentracja struktur produkcyjnych rolnictwa i najwyższe nakłady pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to assess the differentiation of agricultural potential in EU-27 countries. Synthetic coefficient constructed using TOPSIS method, based on the FADN data was calculated. The values of the coefficient for analyzed countries was used to classify countries into four typology groups. The results show that the highest potential concern well developed countries of EU and two of the EU new member states - Czech Republic and Slovakia. While the lowest agricultural potential refers to Greece, Romania and Slovenia. These coutries are characterized by relatively high deconcetration of agricultural production for different technologies and production scale rearing in modern dairy cows. Contained in the tables aggregation scales allow to develop the correct organizational and economic scale breeding of dairy cows in modern family farms in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
9-15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Baer-NawrockaA. 2006: Struktura gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej należących do Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe SERiA", t VIII, z. 4.
 • Borkowski B. 2002: Metody gradacyjne i analizy skupień w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa, [w:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności, Hunek T. (red.) Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • CIRCA 2010: www.circa.europa.eu. maj 2010.
 • Chaplin H. 2000: Agricultural diversification: a review of methodological approaches and empirical evidence, "Idara Working Paper" 2/2, Wye, November.
 • Christiaensen L., Swinnen J. 1994: Economic, Institutional and Political Determinants of Agricultural Production Structures in Western Europe, Department of Agricultural Economics, Catholic University of Leuven, Working paper 11.
 • Kisielińska J. 2009: Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa, "Problemy rolnictwa światowego. Zeszyty naukowe SGGW", t. 8 (XXIII).
 • Lira J., Wysocki E 2005: Statystyka opisowa, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań.
 • Słodowa-Hełpa M. 1998: Wieś i rolnictwo w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AR Poznań, Poznań.
 • Triantaphyllou E. 2000: Multi-criteria decision making methods: a comparative study, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherland.
 • Woś A. 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Wysocki F. 2008: Zastosowanie metody TOPSIS do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora mleczarskiego, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314615
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.