Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 1 | 377-387
Tytuł artykułu

Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszystkie dyscypliny naukowe muszą nieustannie doskonalić swoje metody badawcze. Przed takim zadaniem stoją także nauki o zarządzaniu. Podjęty w artykule problem dotyczył będzie analizy metodyki doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania w kontekście sukcesu organizacji. Tematyka artykułu mieści się w ramach metodologii szczegółowej nauk o zarządzaniu i ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Celem artykułu jest próba opracowania modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, będącego nieodłącznym elementem metodologii zarządzania warunkującym sukces organizacji. W pierwszej części omówione zostały metodologiczne uwarunkowania sukcesu organizacji. W drugiej zaprezentowano propozycję modelu doboru metod zarządzania oraz wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)
EN
All scientific disciplines must constantly refine their research methods. Management as a discipline of economic science deals with this issue. The research problem being discovered in this paper concentrates on the analysis of the methodology of problem-solving methods' selection in management in the context of an organization's success. The topic covers a detailed methodology of management and has a theoretical-methodological character. The main goal of the paper is to develop a model of methods selection for management problem solving that is an inherent element of management methodology determining organization's success. First part of the paper explores methodological determinants of an organization's success. Second part presents a proposal of the model of management methods selection and final conclusions. (original abstract)
Rocznik
Strony
377-387
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 • Antoszkiewicz J., Piech K. (1999), Metody rozwiązywania problemów, w: Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa, Antoszkiewicz J. (red.), SGH, Monografie i Opracowania nr 467, Warszawa.
 • Budzanowska M. (1967), Próba klasyfikacji metod zarejestrowanych przez A. Molesa, "Prakseologia" nr 26.
 • Chauvet A. (1997), Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, Warszawa.
 • Ćwiklicki M. (2011), Ewolucja metod organizatorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 203, Kraków.
 • Drevet A. (1971), Les grandes methodes d'action a l'usage des dirigeants, Fayard-Mame, Paris.
 • Dworzecki Z. (2008), Mody w zarządzaniu, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania, Marciniak S., Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ireland R.D., Miller C.C. (2004), Decision-making and firm success, "Academy of Management Executive" vol. 18, no. 4.
 • Jagoda H., Lichtarski J. (2003), O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław-Kraków-Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1969), Traktat o dobrej robocie, wyd. IV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Lisiński M. (1992), Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 105.
 • Lisiński M. (2011a), Analiza metodologii nauk o zarządzaniu, w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Czekaj J., Lisiński M. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lisiński M. (2011b), Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji, w: Źródła sukcesu organizacji, Rybicki J., Machel W. (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Sopot.
 • Martyniak Z. (1976a), W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji" nr 8.
 • Martyniak Z. (1976b), Elementy metodologii organizowania, PWN, Warszawa.
 • Mikołajczyk Z. (1976), Metody i techniki organizacji i zarządzania - próba klasyfikacji, "Przegląd Organizacji" nr 7.
 • Mouchot J.M., Moles A. (1971), Les methodes des sciences humaines dans l'entreprise, Fayard-Mame, Paris.
 • Penc J. (1996), Decyzje w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Kraków.
 • Strużyna J., Majowska M., Ingram T. (2009), Sukces organizacji z perspektywy teorii ewolucji, w: Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, Rutka R., Wróbel P. (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/1, Sopot.
 • Szarucki M. (2010), Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, w: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Szarucki M. (2011), Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Czekaj J., Lisiński M. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, wyd. 7, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314581
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.