Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu | 9-21
Tytuł artykułu

Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Purchasing Behavior of Poles in the Light of Own Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja zachowań zakupowych Polaków, których uznano za kompetentnych wobec idei zrównoważonej konsumpcji. Na tle rozważań teoretycznych odniesiono się do wyników badania omnibusowego (sondażowego) i ilościowego przy wykorzystaniu kwestionariusza wywiadu (badania głównego), które to badania dotyczyły zakupów pod wpływem impulsu i działań promocyjnych oraz emocji (odczuć), jakie towarzyszą konsumentom przy zakupie rzeczy niepotrzebnych. Oba badania przeprowadzono na ogólnopolskiej, 1000-osobowej próbie, w okresie czerwiec-lipiec 2013 roku. W artykule postawiono dwie tezy: Polacy kupują pod wpływem impulsu i działań promocyjnych oraz Polacy mający kompetencje w zakresie zrównoważonej konsumpcji, kupując rzeczy niepotrzebne, częściej odczuwają wyrzuty sumienia aniżeli radość (zadowolenie). Obie tezy zweryfikowano pozytywnie.(abstrakt autora)
EN
The objective of the paper is to identify Poles' purchasing behavior, who are considered as being competent as regards the idea of sustainable consumption. On the background of theoretical considerations, the author refers to the findings of omnibus research and quantitative research with the use of a interview questionnaire (the main research) concerning shopping influenced by an impulse and promotional actions as well as emotions (feelings) which accompany consumers in case of purchasing needless things. Both researches were conducted on a nation-wide, 1000 persons sample, in the period of June-July of 2013. The paper states two theses: Poles buy influenced by an impulse and promotional actions and Poles with competences in the area of sustainable consumption while buying needless things more often have feelings of remorse than joy (satisfaction). Both theses were positively verified.(author's abstract)
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepański, Ossolineum, Wrocław 1977.
 • Dąbrowska A., Konsument na rynku usług w Polsce, IBRKK, Warszawa 2013.
 • Engel J.F., Blackwell R.D., Miliard P.W., Consumer behavior, The Dryden Press, Chicago 1993
 • Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001.
 • Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
 • Handagy Ch., Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, Wyd. Helion, Gliwice 2012.
 • Hansen F., Consumer choice behavior. A cognitive theory, The Free Press, New York 1972.
 • Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
 • Kupowanie refleksyjne i kupowanie nieplanowane,http://www.edukacjakonsumencka.pl/reklama-i-finanse/56-wplyw-reklamy/178-kupowanie-refleksyjne-kupowanie-niepla nowane.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównowaŜonego rozwoju, Ministerstwo Gospodarki,http://www.mg.gov.pl/files/upload/10902/Broszura%20konsumpcja.pdf.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L., Consumer behawior, Prentice Hall, New Jersey 1984.
 • Szymecki W., Merchandising w praktyce, http://wsiz.rzeszow.pl/kadra/jrodzinka/ Dokumenty_Local_WSIiZ/Merchandising%20w%20praktyce.pdf.
 • Trejderowski T., Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, Wyd. Eneteia, Warszawa 2009.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU z 1964, nr 16, poz. 96 z późn zm. DzU z 2014, poz. 121
 • Zachowania konsumenckie, CBOS, Warszawa, lipiec 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314505
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.