Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 | 91-123
Tytuł artykułu

Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym badaniu podjęto tematykę konwergencji cenowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011. Na badany okres przypada czas szczególnie intensywnych działań ukierunkowanych na integrację Wspólnoty. Zgodnie z teorią ekonomii oczekuje się, że procesy te sprzyjają wyrównywaniu się cen i dążeniu w kierunku spełnienia prawa jednej ceny. W badaniu weryfikowano proces konwergencji cenowej typu sigma i beta. Uwzględniono podział dóbr na handlowe i niehandlowe. Wyróżniono kraje strefy euro oraz tak zwane stare i nowe kraje członkowskie w celu przeprowadzenia analizy porównawczej. W obliczu światowego kryzysu finansowego i kryzysu krajów Unii Europejskiej analizę przeprowadzono na odpowiednich podokresach. Zbadano również zróżnicowanie cen w Unii Europejskiej w odniesieniu do zróżnicowania na rynkach wewnątrzkrajowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z bazy Eurostat. Wykorzystano metody ekonometryczne dla danych panelowych, między innymi estymatory efektów stałych Praisa- Winstena, Uogólnionej Metody Najmniejszych Kwadratów Baltagi- Wu. Wskazano na proces beta konwergencji ze współczynnikiem zbieżności half-life zróżnicowanym dla poszczególnych grup krajów, od niespełna roku dla państw strefy euro do nieco ponad 3 lat dla 25 członków Wspólnoty. Szczególną wartość dodaną badania stanowi analiza tzw. naturalnego poziomu zróżnicowania cen. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of price convergence in the EU Member States in the years 1995-2011 was investigated in this research. The period under examination was rich in many intensive activities aimed at integrating the Community. According to economic theory, it is expected that these processes, reflected in the elimination of trade barriers, increasing market transparency, increasing competition, create appropriate environment for price convergence towards the fulfillment of the law of one price. The process of sigma and beta price convergence was tested. The division of goods into tradables and non-tradables was taken into consideration. The results for all UE Members were compared with those for Eurozone countries and the so-called old and new Member States. In the face of the global financial crisis and the crisis in the European Union, analysis was performed on the corresponding sub-periods. The investigation of price dispersion in the European Union was performed with regard to the dispersion in domestic markets. The analysis was based on data from Eurostat. Econometric methods for panel data were estimated, including Prais-Winsten fixed effects estimator, Baltagi-Wu GLS method. The process of beta convergence was detected with half -life differentiated from less than a year for the Eurozone countries to just over three years for the EU-25. A special value-added of this research is the analysis of the so-called natural level of price dispersion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91-123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Allington N.F.B., Kattuman P.A., Waldmann F.A., One Market, One Money, One Price? International Journal of Central Banking, Vol. 1, No. 3, 2005
 • Asplund M., Friberg R., The law of one price in Scandinavian duty-free stores, American Economic Review 91, 2001
 • Balassa B., The Purchasing Power Parity Doctrine: A Re-Appraisal, Journal of Political Economy, 77, 1964
 • Barro R.J., Economic Growth in a Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2, 1991
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Convergence, Journal of Political Economy, Vol. 100, No. 2, 1992
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth and Convergence across the United States, National Bureau of Economic Research, Working Paper, July 1990
 • Baumol W., Productivity Growth, Convergence, and Welfare, American Economic Review, Vol. 76, No. 5, 1986
 • Cournot A.A., Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, New York,1971
 • Crucini M.J., Telmer C., Zachariadis M., Understanding European Real Exchange Rates, Working Paper No. 227, Carnegie Mellon University, Graduate School of Industrial Administration, 2001
 • Crucini M.J., Shintani M., Persistence in Law-of-One-Price Deviations: Evidence from Micro-data, Journal of Monetary Economics, 55, 2008
 • Dornbusch R., Exchange Rates and Prices, American Economic Review, No. 77, 1987
 • Dreger Ch., Kholodilin K., Lommatzsch K., Slacalek J., Wozniak P., Price convergence in the enlarged internal market CASE Network Reports, Warsaw 2007
 • Engel Ch., Rogers J.H., Violating the Law of One Price: Should We Make a Federal Case Out of It?, NBER Working Paper No. 7242, 1999
 • Europejski Bank Centralny, Raport o konwergencji, ECB 2012
 • Evans O., Nyberg P., Ungerer H., The European monetary system: the experience, 1979-82, International Monetary Fund, Washington, 1983
 • Friedman M., Do Old Fallacies Ever Die?,Journal of Economic Literature, Vol. 30, No. 4, 1992
 • Gagnon J.E., Knetter M., Markup adjustment and exchange rate fluctuations: evidence from panel data on automobile exports, Journal of International Money and Finance 14 (2), 1995
 • Goldberg P. K., Knetter M.M., Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?, Journal of Economic Literature Vol. 35, No. 3, 1997
 • Goldberg P. K., Verboven F., Market integration and convergence to the Law of One Price: evidence from the European car market, Journal of International Economics 65, 2005
 • Harris R.D.F., Tzavalis E., Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed, Journal of Econometrics 91 (2), 1999
 • Isard P., How Far Can We Push the "Law of One Price"? The American Economic Review, Vol. 67, No. 5, 1977
 • Komisja Europejska, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, European Economy, 7/2009
 • Komisja Europejska, EMU after five years, European Economy, 1/2004
 • Komisja Europejska, Public Finances in EMU 2011, European Economy, 3/2011
 • Krugman P., Pricing to market when the exchange rate changes, NBER Working Paper No. 1926, 1987
 • Krugman P.R., Obstfeld M., International Economics, theory and policy, 2000
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution of the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2, 1992
 • McCarthy J., Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialized Economies, Federal Reserve Bank of New York, 2000
 • Parsley D.C., Wei S.J., Convergence to the Law of One Price Without Trade Barriers or Currency Fluctuations, The Quarterly Journal of Economics, Vol.11, No.4, 1996
 • Parsley D.C., Wei S.J., Limiting Currency Volatility to Stimulate Goods Market Integration, Working Paper No. 8468, Cambridge, MA, USA: NBER, 2001
 • Próchniak M., Witkowski B., Konwergencja gospodarcza typu β w świetle bayesowskiego uśredniania oszacowań, Bank i Kredyt 43 (2) 2012
 • Rogoff K., The Purchasing Power Parity Puzzle, Journal of Economic Literature, No. 34, 1996
 • Romer P.M., The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No.1, 1994
 • Samuelson P.A., Theoretical Notes on Trade Problems, Review of Economics and Statistics, Vol. 46, No. 1, 1964
 • Skiba L., Polityka Fiskalna W Unii Walutowej [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, 2010
 • Sossvilla-Rivero S., Gil-Pareja S., Price convergence in the European Union, Applied Economics Letters, Vol.11(1), 2004
 • Stigler G.J., The Theory of Price, London, 1969
 • Treasury H.M., Prices and EMU, London, 2003
 • Quah D., Galton's Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis, Scandinavian Journal of Economics, Vol. 95, No.4, 1993
 • Wei S.J., Parsley D.C., Purchasing Power Disparity During the Floating Rate Period: Exchange Rate Volatility, Trade Barriers, and Other Culprits, Working Paper No. 5032, National Bureau of Economic Research, 1995
 • Wolszczak-Derlacz J., Price convergence in the EU - an aggregate and disaggregate approach, published online, Springer-Verlag 2008
 • Wolszczak-Derlacz J., Does One Currency Mean One Price?, Eastern European Economics, M.E. Sharpe, Inc., vol. 48(2), 2010
 • Wolszczak-Derlacz J., De Blander R., Price convergence in the European Union and in the New Member States, Bank i Kredyt, National Bank of Poland, Economic Institute, vol. 40(2), 2009.
 • World Development Report 1991, The Challenge of Development, on line, access 16.10.2010, http://www.wds.worldbank.org/external/default/
 • WDSContentServer/WDSP/IB/1998/11/17/000009265_3981005112648/Rendered/PDF/multi0page.pdf [http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/the_euro6478_pl.htm]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314493
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.