Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 317 Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią | 98-106
Tytuł artykułu

Działania operacyjne gmin na rzecz pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Warianty tytułu
Operational Activities of Municipalities in the Production of Energy Obtained from Renewable Sources Based on Warmia and Mazury Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto próbę oceny aktywności samorządów lokalnych (gmin) województwa warmińsko-mazurskiego w stymulowaniu rozwoju energetyki opartego na źródłach odnawialnych. Z badań własnych wynika, że co czwarta gmina posiada plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a tylko w kilku tych opracowaniach jest podejmowany problem kompleksowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w energię, w tym z udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE). W pracy zidentyfikowano czynniki, które mogą mobilizować samorządy gmin do działań na rzecz osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. wyznaczonego w Pakiecie "3 × 20" (Pakiecie klimatyczno-energetycznym UE) 15-procentowego udziału energii produkowanej z OZE.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to evaluate the activity of local governments (municipalities) of Warmia and Mazury in stimulating the development of energy based on renewable sources. The own research proves that one in four communities has plans for the supply of heat, electricity and gas, and these studies are undertaken only in a comprehensive supply problems in the energy community residents, including the share of renewable energy sources (RES). The study identified factors that can mobilize local communities to work towards the achievements of Poland in 2020, set in the PACKAGE ''3x20" (Climate and Energy Package EU) 15% share of energy produced from renewable sources.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Graczyk A., Makroekonomiczne aspekty rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 231, UE, Wrocław 2011a.
 • Graczyk A.M., Wybór technologii odnawialnych źródeł energii dostosowanych do warunków rozwoju Dolnego Śląska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 231, UE, Wrocław 2011b.
 • Kisiel R., Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Biomasa pozyskiwana z gruntów rolniczych źródłem energii, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr 4.
 • Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi - przykłady doświadczeń w UE, red. A. Grzybek, Wyd. FDPA, Warszawa 2009.
 • Pabis J., Ekspertyza. Odnawialne źródła energii uzupełnieniem energetyki w rolnictwie, www.agengpol.pl. 2011 [data dostępu: 30.10.2012].^6 Pindór T., Preisner L., Wykorzystanie wybranych odnawialnych źródeł energii w kontekście kryteriów rozwoju zrównoważonego, Prace Naukowe UE nr 231, UE, Wrocław 2011.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 10.11.2009.
 • Poskrobko B., System zarządzania energią w gminie jako narzędzie łagodzenia kryzysu ekologicznego, Prace Naukowe UE nr 231, UE, Wrocław 2011.
 • Sołowiej P., Nalepa K., Neugebauer M., Analiza energetyczno-ekonomiczna produkcji energii cieplnej w kotłowniach na zrębki drewna, "Inżynieria Rolnicza" 2008, nr 2(100).
 • Stolarski M., Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, [w:] Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 r., red. Z. Brodziński, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, DzU 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2010, nr 21, poz. 104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314479
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.