Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 317 Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią | 44-52
Tytuł artykułu

Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnego

Warianty tytułu
Economical Use of Primary Energy Deposits on a Global Scale Resulted of More Effective Use of Non-Conventional Deposits of the Natural Gas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zidentyfikowano pojęcie niekonwencjonalnego gazu ziemnego oraz jego rodzaje. Wskazano różnice pomiędzy złożami i formą występowania gazu niekonwencjonalnego oraz gazu konwencjonalnego. Przedstawiono strukturę geograficzną zasobów gazu niekonwencjonalnego w skali światowej. Zaprezentowano środowiskowe uwarunkowania eksploatacji różnych typów złóż gazu niekonwencjonalnego z uwzględnieniem kryteriów rozwoju zrównoważonego i trwałego. Scharakteryzowano potencjalne korzyści wynikające z analiz możliwości zmniejszenia zużycia innych nośników energii pierwotnej w wyniku rozwoju pozyskania gazu niekonwencjonalnego. Przedstawiono oceny wpływu zwiększenia zakresu poszukiwań, a także wolumenu eksploatacji i zużycia niekonwencjonalnego gazu ziemnego na makroekonomiczne wskaźniki wzrostu i rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors identified the definition of non-conventional natural gas and its various types. They also showed differences between gas deposits and forms of appearance of non-conventional gas as well as conventional gas and presented environmental circumstances of exploitation of various types of non-conventional gas taking into account the criteria of sustainable development. They characterized potential benefits resulted from the analysis of possibility of the reduced use of another carriers of prime energy as a result of non-conventional gas exploitation and presented opinions of the impact of increase of geological identification of gas as well as the increase of the volume of exploitation and the use of non-conventional gas on the macroeconomic indicators of economic growth and development.(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Annual Energy Outlook 2012, U.S. Energy Information Administration, Washington 2012.
 • Douglas N., Managing Oil and Natural Gas Development on US Federal Lands and Federal Mineral Estate, US Department of the Interior Bureau of Land Management, Washington 2011.
 • Dyrektywa 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG, www.uokik.gov.pl/download.php?plik=1437 [data dostępu: 10.10.2011].
 • Dyrektywa 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/76/EWG, www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4819 [data dostępu: 10.10.2011].
 • Energy Balances of OECD Countries 2011, International Energy Agency, Paris 2012.
 • Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation, 2012, World Energy Council, London 2012.
 • Fundamentals of the Global Oil and Gas Industry 2011, World Petroleum Council Yearbook 2012.
 • Guillet J., Policy is the key to security. Fundamentals of the Global Oil and Gas Industry, World Petroleum Council Yearbook 2012.
 • Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, Komisja Europejska, IPPC Bureau, Sewilla, Hiszpania, Sevilla, July 2012, http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf [data dostępu: 10.10.2012].
 • Lorek E., Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Maurstad O., An Overview of Coal based Integrated Gasification Combined Cycle (IGGC) Technology, Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Energy and the Environment, Cambridge (MA) 2012.
 • Natural Gas Information 2012, International Energy Agency, Paris 2012.
 • Primer A., Modern Shale Gas Development in the United States, US Department of Energy, Washington 2009.
 • Radtke K. et al,, Renaissance on Gasification based on Cutting Edge Technologies, "VGB PowerTech Journal" 2005, vol. 9.
 • Reserves, Resources and Availability of Energy Resources. Annual Report 2011, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover 2012.
 • Siemek J., Gaz ziemny - zasoby konwencjonalne i niekonwencjonalne, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011.
 • Statistical Review of World Energy, British Petroleum, London 2012.
 • The Shale Gas Market 2012-2020: Transforming the Dynamics of Natural Gas, Visiongain, London 2012 .
 • World Energy Council Report 2011, World Energy Council, London 2012.
 • World Energy Outlook 2011, International Energy Agency, Paris 2012.
 • World Energy Statistics 2011, International Energy Agency, Paris 2012.
 • Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej, red. nauk. K. Jeleń, M. Cała, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314441
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.