Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 10 | nr 3 Learning and Innovation in Space | 57-87
Tytuł artykułu

University-Industry Collaboration in the European Regional Context : the Cases of Galicia and Apulia Region

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Uniwersytety pełnią rolę jednego z kluczowych podmiotów w ramach narodowych i regionalnych systemów innowacji. Charakter współpracy między uniwersytetami i przedsiębiorstwami zmienił się ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, przy czy wykazuje on znaczną różnorodność w poszczególnych krajach i regionach. Interakcję między tymi podmiotami determinuje szereg czynników, począwszy od branżowej struktury terytorium, aż po uwarunkowania instytucjonalne i prawne. Celem artykułu jest poszerzenie rozumienia tego procesu, na podstawie porównania dwóch europejskich regionów (nuts-2) - włoskiej Apulii i hiszpańskiej Galicji. Rezultaty badań wskazują, że w obu regionach nastąpił rozwój od rozproszonego do zintegrowanego podejścia w relacjach między nauką i gospodarką. Istotną rolę w rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami w Galicji i Apulii odegrała polityka gospodarcza, szczególnie na poziomie regionalnym. Jednocześnie jednak ciągle występują kulturowe i instytucjonalne bariery, zarówno po stronie środowiska akademickiego, jak i biznesowego, które utrudniają właściwe ukierunkowanie i większą efektywność współpracy. Ograniczeniem jest z jednej strony niski poziom kultury innowacyjnej obserwowany w tradycyjnych branżach, które dominują w obu regionach. z drugiej zaś strony, istnieje także potrzeba lepszego dostosowania badań prowadzonych przez uniwersytety, gdyż są one bardziej uzależnione od naukowej i funkcjonalnej specjalizacji uczelni niż lokalnej i regionalnej specjalizacji przemysłu. (abstrakt oryginalny)
EN
Universities are one of the key actors within national and regional innovation systems. The nature of university-industry collaboration has changed during the last decades and it varies across countries and regions. Different factors determine the interaction among both organizations, from those related to the industrial structure of the territory to others related to institutional and legal frameworks. In this paper we aim at adding to the understanding of this process based on the comparison between two European regions, Apulia in Italy and Galicia in Spain. Our results show that a progressive transition from a separated to a more integrated approach has occurred at the relational framework affecting universities and industry in both regions. Public policies, particularly from the regional level, have been relevant for promoting university-industry collaboration in Galicia and Apulia. Nevertheless, there still remain cultural and institutional barriers, both from the academy and business sphere, which impede a closer and more fruitful interaction. Besides, the poor innovative culture of traditional industries which dominate in both regions, might affect university-industry interaction. However, an adjustment of the university offer in terms of research is also needed as we observe that collaboration is too much biased by the university scientific and departmental specialization and too little by local and regional industrial specialization. little by local and regional industrial specialization. (original abstract)
Twórcy
 • University of Santiago de Compostela, Spain
autor
 • University of Bari Aldo Moro, Italy
 • University of Bari Aldo Moro, Italy
Bibliografia
 • Acs, Z.J., Audretsch, D.B. (2003). Handbook of Entrepreneurship Research. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Alavi, M., Leidner, D. (2001). Knowledge management and knowledge management system: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(l), 107-136.
 • Aydalot, P. (1986). Milieux Innovateurs en Europe. Paris: GREMI.
 • Baldini, N. (2006). University patenting and licensing activity: a review of the literature. Research Evaluation, 15(3), 197-207.
 • Basant, R. (2002). Knowledge Flows and Industrial Clusters: an Analytical Review of Literature. Economic Study Area, Working Papers, 40, East-West Center.
 • Bathelt, H., Malmberg, A., Maskell, P. (2004). Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 28(1), 31-56.
 • Bianchi, P., Labory, S. (2011). Economic crisis and industrial policy in the Union: the need for a long-term vision of industrial development. In: P. Della Posta, L.S. Talani (Ed.), Europe and Financial Crisis (pp.107-124). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Boucher, G. Conway, C. Van Der Meer, E. (2003). Tiers of engagement by universities in their region's development. Regional Studies, 37(9), 887897.
 • Camagni, R., Maillat, D., Matteaccioli, A. (2004). Ressources Naturelles et Culturelles, Milieux et Développement Local. Neuchâtel: EDES.
 • Carayannis, E.G., Campbell, D.F. (2011). Open innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and the "mode 3" knowledge production system. Journal of the Knowledge Economy, 2(3), 327-372.
 • Carlsson, B. (1997). Technological Systems and Industrial Dynamics. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
 • Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmen, M., Richne, A. (2002). Innovation system: analytical and methodological issue. Research Policy, 31(2), 233-245.
 • Castells, M., Hall, P. (1994). Technopoles of the World. London: Routledge.
 • Conde-Pumpido, R. (2007). As relacións Universidade-empresa na conformación do sistema de innovación galego: contexto histórico da transferencia de tecnoloxía en Galicia. Grial: Revista Galega de Cultura, 175, 72-85.
 • Dileo, I., Garcia Pereiro, T., Losurdo, F. (2013). Analysing employability determinants of the italian labour market: the case of italian graduates. Economia dei Servizi, 8(2), 127-145.
 • Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from national systems and "mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations. Research policy, 29(2), 109-123.
 • European Commission, (2014). Regional Innovation Scoreboard.
 • Fini, R., Grimaldi, R., Santoni, S., Sobrero, M. (2011). Complements or substitutes? The role of universities and local context in supporting the creation of academic spin-offs. Research Policy, 40(8), 1113-1127.
 • Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M. (1994). The New Production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: SAGE.
 • González- López, M. (2000). a colaboración entre universidade e industria no marco dos sistemas rexionais de innovación: o caso galego. Revista Galega de Economía, 9(2), 43-66.
 • González-López, M. (2009). Regional differences in the growth patterns of knowledge-intensive business services: an approach based on the spanish case. European Urban and Regional Studies, 16(1), 101-106.
 • Gunasekara, C. (2006). Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 101-113.
 • Howels, J. (1999). Regional systems of innovation? In: D. Archibugi, J. Howells, J. Michie (Ed.), Innovation Policy in a Global Economy (67-93). Cambridge: Cambridge University Press.
 • lacobucci, D., lacopini, A., Micozzi, A., Orsini, S. (2011). Fostering entrepreneurship in academic spin-offs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 12(4), 513-533.
 • Isaksen, A., Karlsen, J. (2010). Different modes of innovation and the challenge of connecting universities and industry: case studies of two regional industries in Norway. European Planning Studiesj18(12), 1993-2008.
 • Losurdo, F., Dileo, I. (2014). Rural-industrial policy as a multi-outcome path in the post crisis era. International Journal of Public Policy, 10(6), 279-295.
 • Lundvall, B.A. (2006). One Knowledge Base or Many Knowledge Pools? Danish Research Unit for Industrial Dynamics. DRUID Working Paper, Alborg.
 • NETVAL (2014). Survey on the Valorization of University Research.
 • O'Shea, R., Chugh, H., Allen, T. (2007). Determinants and consequences of universities spin-off activity: a conceptual framework. Journal of Technology Transfer, 33(6), 653-666.
 • Rubiralta, M. (2007). La transferencia de la I+D en España, principal reto para la innovación. Economía Industrial, 366, 27-41.
 • Uybarra, E. (2010). Conceptualizing the regional roles of universities, implications and contradictions. European Planning Studies, 19(8), 1227- 1246.
 • Vence-Deza, X. (1992). o sistema de ciencia-tecnoloxía e as asimetrías nas relacións universidade-industria. Revista Galega de Economía, 1(1), 25-48.
 • Vence-Deza, X., González-López, M. (2008). Regional concentration of the knowledge-based economy in the EU: towards a renewed oligocentric model?. European Planning Studies, 16(4), 557-578.
 • Viesti, G. (2013, 12 February). Una Nuova Politica Industriale per l'Italia [post]. Retrived from http://www.italianieuropei.it/italianieuropei-2-2013/item/2957-una-nuova-politica-industriale-per-litalia.html.
 • Warwick, K. (2013). Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends. Technology and Industry Policy Papers, 2, 1-57. doi: 10.1787/5k4869clw0xp-en.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314391
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.