Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 189 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej | 141-152
Tytuł artykułu

Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta oraz jej zastosowanie do badania rozkładów i hierarchii zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przyjęto założenie, iż analiza poziomu i struktury popytu niesie nam informacje o poziomie i hierarchii zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych. Następnym założeniem jest przyjęcie, że konsument postępuje na rynku racjonalnie, to znaczy, że, dysponując określonymi zasobami pieniężnymi, tak nimi dysponuje, aby w sposób optymalny, wedle posiadanych informacji, zaspokajać swoje potrzeby. Z powyższego wynika, że konsument w sposób mniej lub bardziej intuicyjny posługuje się pojęciem użyteczności dóbr i usług. Wobec tego rozważania niniejsze przedstawiono na gruncie teorii użyteczności. Przyjmując wyżej sformułowany punkt wyjścia, można przedstawić następujące pytania: Jak wskazać na rozkład decyzji konsumpcyjnych, który byłby racjonalny z punktu widzenia teorii użyteczności? Zaś po określeniu takiego rozkładu można zadać sobie pytanie: Jak oszacować parametry takiego rozkładu?. Celem niniejszej pracy będzie próba dania odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Zagadnienia te były rozważane m.in. przez H. Theila i R. Stone'a w ich pracach dotyczących popytu konsumpcyjnego. W chwili, gdy gospodarka polska ewoluuje w kierunku gospodarki rynkowej celowe jest bliższe zapoznanie się z dorobkiem "klasycznej" teorii popytu konsumpcyjnego. Prowadzenie zaś rozważań przy wykorzystaniu aparatu równań różniczkowych oraz podejścia Bayesa rozszerza dotychczas stosowany w analizie popytu konsumpcyjnego zasób metod ekonometrycznych. Niniejsze opracowanie jest fragmentem pracy naukowo - badawczej "Modelowanie hierarchii potrzeb i ich wpływu na rozwój gospodarczy" realizowanej w ramach CPBP 10.09 "Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie procesów gospodarczych". W tym zakresie stanowi to jedynie przyczynek do szerzej zakrojonych badań. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Divisia F.: L'indice monetaire et la theorie de la monnaie. Revue d'Economie Politiąue 39(1925).
 • Domański R.: Potrzeby jako podstawa planowania społeczno-gospodarczego, "Ekonomista" 4(1980).
 • Jewstigniejewa L.: Kształtowanie potrzeb w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym. Warszawa PWE 1979.
 • Klein L.R., Rubin H.: A Constant Utility Index of the Cost of Living, Review of Economic Studies, 15(1948).
 • Łustacz E.: Potrzeby - użyteczność - zadowolenie w teorii ekonomii. Warszawa PWE 1981.
 • Maslow A.H.: Teoria hierarchii potrzeb. W: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa PWN 1964.
 • Pohorille M.: Potrzeby,podział,konsumpcja. Warszawa PWE 1985.
 • Reykowski J.: Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa PZWS 1970.
 • Romejko A.: Wielowymiarowy model wydatków ludności Studia i Prace Statystyczne nr 7. Warszawa GUS 1971.
 • Romejko A.: Wyniki badań wydatków ludności za pomocą modelu liniowego w wersji dynamicznej. "Wiadomości Statystyczne" 6(1975).
 • Sadowski W.: Decyzje i prognozy. Warszawa PWE 1981.
 • Stone R.: Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application to the Pattem of British Demand, "Economic Journal" 64 (1954).
 • Stone R.: Matematyka w naukach społecznych. Warszawa PWE 1970.
 • Suchecki B.: Kompletne modele popytu konsumpcyjnego. W: Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi rynkowej. Ekonometryczne modele rynku. Analiza, prognozy, symulacja. Pod red. W. Welfe. T.3. Warszawa PWE 1982.
 • Suchecki B., Welfe A.: Popyt i rynek w warunkach nierównowagi. Warszawa PWE 1988.
 • Theil H.: A Theory of Rational Random Behaviour. JASA 69(1974).
 • Theil H.: System-Wide Explorations in International Economic, Input-Output Analysis and Marketing Research. North-Holland Amster-dam 1980.
 • Theil H.: The System-Wide Approach to Microeconomics. Chicago Univ. of Chicago Press 1979.
 • Theil H.: The Theory of Rational Random Behaviour and Its Application to Demand Analysis. European Economic Review 6 (1975).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314335
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.