Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 30 (5) Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 479-491
Tytuł artykułu

Nowe źródła finansowania generacji rozproszonej szansą rozwoju innowacyjnej gminy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Source of Finances of the Distributed Generation with Chance of the Development of the Innovative Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Generacja rozproszona, rozumiana jako źródła o niewielkiej mocy, wyłączone spod centralnego planowania i dysponowania, zainstalowane w celu zaopatrzenia lokalnego odbiorcy i bardzo często oparte o OZE, stanowi niedoceniany, a w konsekwencji niewykorzystany czynnik rozwoju lokalnego. Wysoka aktywność jednostek samorządu terytorialnego w obszarze wykorzystania nowych źródeł finansowania inwestycji opartych na OZE oznacza możliwość stosunkowo niskokosztowego osiągnięcia nie tylko korzyści ekologicznych, ale również ekonomicznych. Stąd też niebagatelną rolę odgrywa nastawienie władz samorządowych do nowych możliwości finansowania, w tym programów NFOŚiGW. (abstrakt oryginalny)
EN
Generation dispersed, understood as sources about the little power, supplies excluded from the planned economy and having at their disposal, installed to the purpose of the local recipient and very often based about renewable energy sources, constitutes undervalued, and in consequence unused factor of the local development. The high activity of self-government units in the area of using new source of finances of investment based on renewable energy sources means the possibility relatively of low-cost achieving not only ecological, but also economic benefits. From here turning self-government authorities to new possibilities of financing, in it is also playing a role of no small importance of programs National Fund for Environmental Protection and Water Management. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Nowe źródła finansowania generacji rozproszonej szansą rozwoju innowacyjnej gminy A.B. Lovins, Small is profitable. The Hidden Economic Benefits of Making Electrical Resources the Right Size, Rocky Mountain Institute 2002, s. 5, [http://ise.ews21.pl/index.php?page=ise], (data dostępu: 14.09.2014).
 • [http://www.cedres.pl/sites/default/files/Modelowe%20miasteczko%20ekoe nergetyczne%20Guessing%20%E2%80%93%20studium%20przypadku.pdf], (data dostępu: 14.09.2014).
 • [http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosumentdofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-wfosigw], (data dostępu: 14.09.2014).
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju, Energetyka rozproszona, Fundacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.
 • J. Dziwisz, Modelowe miasteczko ekoenergetyczne Güssing - studium przypadku, [http://www.cedres.pl/sites/default/files/Modelowe%20miasteczko%20ekoenergetyczne%20Guessing%20%E2%80%93%20studium%20przypadku.pdf], (data dostępu: 4.09.2014 r.).
 • Kłos M., Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym-korzyści i problemy [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, NFOŚiGW, Warszawa 2012
 • Mokrzycki E., Idea generacji rozproszonej. Nowe spojrzenie na środowisko, "Nafta & Gaz Biznes" 2003, nr 9.
 • NFOŚiGW, Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE), [http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/In teligentne-sieci-energetyczne], (data dostępu: 14.09.2014 r.).
 • NFOŚiGW, Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, [http://www.nfosigw.gov.pl/srodkikrajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/naborwnioskow-dla-samorzadow], (data dostępu: 14.09.2014 r.).
 • P. Chrobak, M. Sygit, Możliwości aktywizacji gmin w oparciu o odnawialne źródła energii, [http://www.cedres.pl/sites/default/files/Mozliwosci%20aktywizacji%20gmin.pdf], [data dostępu: 14.09.2014 r.]
 • Instytut Energetyki Odnawialnej, Polacy o źródłach energii odnawialnej, Warszawa 2013.
 • R. Koch, "Das Model Güssing. Ein Beispiel für eine nachhaltige Energieversorgung.",Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie, [http://www.chojniczanin.pl/odnawialne-zrodla-energii-w-gminie-chojnice/?wylacz_komunikat_cookies=tak], (data dostępu: 14.09.2014 r.).
 • Rifkin J., Energia + Internet = Trzecia Rewolucja Przemysłowa, Centrum Strategii Energetycznych, Warszawa 2013.
 • Toffler A., Trzecia fala, Wyd. Kurpisz, Poznań 2006.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 • Wiśniewski G. (red.), Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje, Fundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa 2012.
 • Włas M., Źródła generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2010, Nr 27.
 • Żmijewski K., Rewolucja energetyczna od kuchni- o rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej- wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, NFOŚiGW, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.