Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 30 (5) Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 335-344
Tytuł artykułu

Podejście do zarządzania kosztami w parkach narodowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost Management in National Parks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano przeglądu podejścia do zarządzania kosztami w parkach narodowych. Wyznaczono m.in. czynniki wpływające na sposób ewidencji kosztów oraz opisano wykorzystywane instrumenty zarządzania kosztami. Wskazano również na konieczność spoglądania na parki narodowe jako na system, którym można zarządzać poprzez stworzenie jednolitego rachunku kosztów dla parków narodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the approach to cost management in national parks. The author indicates the factors that influence the cost accounting and used cost management tools. It is also recommended to treat the national park as a system, which can be managed by unified cost account. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dyduch A., Budżetowanie kosztów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz, Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252, Wrocław 2012.
 • Janik W., Zarządzanie operacyjne kosztami, Monografie Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, s. 131.
 • Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Jonek-Kowalska I., Racjonalizacja kosztów jako sposób poprawy efektywności działania w spółce restrukturyzacji kopalń, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 261, Wrocław 2012E. Kirejczyk, Zrozumieć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • T. Kiziukiewicz, Zarządcze aspekty rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Lew A., Zarządcze walory tradycyjnego rachunku kosztów, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz, Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252, Wrocław 2012.
 • Nita B., Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa, [w:] Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 • Nowak E., Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych. Podejście sprawozdawcze i zarządcze, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2013.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody, Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794.
 • Rubik J., Relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem kosztami i controllingiem kosztów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2003, nr 13.
 • Świderska G.K. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKwP, Warszawa 2008.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz.627.
 • Wnuk T., Zarządzanie kosztami, budżetowanie i kontrola, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2002,
 • Woźniak-Sobczak B. (red.), Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 • Zyznarska-Dworczak B., Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2012.
 • Zyznarska-Dworczak B., W poszukiwaniu znaczenia terminu zarządzanie kosztami, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.) Dylematy współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 174, Poznań 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314283
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.