Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 351 Finance and Accounting - Theory and Practice | 143-152
Tytuł artykułu

An analysis of the Current state of Public Universities in the Czech Republic and Their Progress in the Field of Industrial Rights

Warianty tytułu
Analiza aktualnej sytuacji publicznych uczelni wyższych w Czechach i ich rozwój z punktu widzenia praw przemysłowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom ochrony przedmiotów własności intelektualnej. Niniejszy artykuł dotyczy specyficznej sfery ochrony własności intelektualnej, wyceny przedmiotów własności przemysłowej w środowisku publicznych uczelni wyższych. W tekście przeprowadzono analizę wszystkich publicznych uczelni wyższych i ich rozwoju pod kątem zarówno ilości co roku wykorzystywanych przedmiotów własności przemysłowej, jak i wartości niematerialnych i prawnych. W zakończeniu opracowania dokonano porównania rosnącej liczby objętych ochroną przedmiotów własności przemysłowej w odniesieniu do stagnacji w sferze ich wyceny i odzwierciedlania w rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the protection of intellectual property objects is mentioned and discussed more and more frequently. This paper is focused on the specific category of intellectual property - the valuation of industrial property objects in the environment of public universities. The paper includes an analysis across all public universities with regard to the history and current state of annually developed objects of industrial property, as well as longterm intangible assets. The final comparison is dedicated to the relation between the number of protected objects of industrial property and the stagnating area of their valuation and correct reflection in the accounting books.(original abstract)
Twórcy
 • Technical University of Liberec, Czech Republic
Bibliografia
 • Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Výsledky VaVaI 2000-2012, http://www.isvav.cz/basicResultForm.do?typVyhledavani=advanced&resultLanguage=&resultDa taSuplier=&resultCode=&updateForm=&submitterName=&vyzOrg=0&vyzOrgRok=2014&auth orSurname=&resultName=&resultExerciseCode=U&resultYearFrom=&resultYearTo=&resultBr anch=&resultAnnotation=&resultIsbn=&formType=1.
 • Akademie múzických umění v Praze (AMU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.amu.cz/cs/ amu/dokumenty/vyrocni-zprávy.
 • Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.avu.cz/category/ avu-menu/akademie/dokumenty. %C5%99%C3%A1dy/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3% AD-zpr%C3%A1vy.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.czu.cz/ cs/?r=2934.
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT): Výroční zprávy 2006-2012, https://www.cvut.cz/ vyrocni-zpravy-o-hospodareni.
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU), Výroční zprávy 2006-2012, http://dokumenty. jamu.cz/vyber.php?col=&adr=%64%6f%6b%75%6d%65%6e%74%79%2f%70%75%62 %6c%69%63%2f%56%ec%72%6f%9f%6e%a1%5f%7a%70%72%a0%76%79%5f%68%6f% 73%70%6f%64%61%fd%65%6e%a1.
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.jcu. cz/official_board/documents/annual_report/folder.2004-07-15.2989695670/.
 • Masarykova univerzita (MU): Výroční zprávy 2006-2012, http://www.muni.cz/general/public_ reports.
 • Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.mendelu.cz/ cz/uredni_deska/vyrocni_zprava_o_hospodareni_?lang=cz.
 • Ostravská univerzita v Ostravě (OU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.osu.cz/index. php?kategorie=56.
 • Slezská univerzita v Opavě (SU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.slu.cz/slu/cz/dokumenty/ vyrocni-zpravy-a-dlouhodoby-zamer.
 • Technická univerzita v Liberci (TUL), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.tul.cz/urednideska/ uredni-deska-tul/vyrocni-zpravy_108.
 • Univerzita Hradec Králové (UHK), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/ uredni-deska/uredni-deska-uhk/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcs-cz%2Founiverzite% 2Furedni-deska%2Furedni-deska uhk%2FDocuments%2FV%C3%BDro%C4%8Dn% C3%AD%20zpr%C3%A1vy&FolderCTID=0x012000BFC95CC235087D409652A8D921A B0CB9&View={3D634A69-3165-4184-9DB7-D82A8F2C821B}.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP): Výroční zprávy 2006-2012, http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/univerzita/uredni-deska/dokumenty-univerzity/vyrocni- -zpravy.html.
 • Univerzita Karlova v Praze (UK), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.cuni.cz/UK-4511. html.
 • Univerzita Palackého v Olomouci (UP), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.upol.cz/uredni- -deska/verejne-dokumenty/.
 • Univerzita Pardubice (UPa), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.upce.cz/deska/dokumenty. html
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.utb.cz/o-univerzite/ vyrocni-zpravy.
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.vfu. cz/uredni-deska/vyrocni-zpravy/index.html.
 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Výroční zprávy 2006-2012, http://innet.vsb.cz/cs/uni/uredni-deska/vyrocni-zpravy-a-zamery/.
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.vse.cz/kategorie/ 1745.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.vscht.cz/homepage/udeska/zakl_dokumenty/vyrocni_zpravy.
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.vspj.cz/skola/ uredni-deska/vyrocni-zpravy-o-hospodareni.
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE), Výroční zprávy 2006- 2012, https://is.vstecb.cz/do/5610/uredni_deska/VZ/
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP), Výroční zprávy 2006-2012, https://www. vsup.cz/skola/.
 • Vysoké učení technické v Brně (VUT), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.vutbr.cz/uredni- -deska.
 • Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Výroční zprávy 2006-2012, http://www.zcu.cz/about/important- documents/vyrocni-zpravy.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314261
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.