Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 102 Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku | 178-185
Tytuł artykułu

Instytucja państwa w procesie globalizacji

Warianty tytułu
The State and its Evolution Due to the Process of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka niniejszego artykułu dotyczy państwa i jego przewidywanej ewolucji w związku z procesem globalizacji. Procesy globalizacji stanowią poważne źródło wyzwań i zagrożeń dla państwa narodowego, ale stwarzają też szanse i możliwości zmian dających nadzieje na nowy ład i odrodzenie się państwa w przyszłości. Tradycyjne państwo narodowe, oparte na nowożytnych ideałach racjonalizmu i nowoczesności, przeżyło już swój "złoty wiek". Nie oznacza to jednak, że państwo jako takie przeżyło się i miało ulec zanikowi w procesie globalizacji. Wprost przeciwnie, państwo jako instytucja ładu gospodarczego i społeczno-politycznego może odegrać w nich istotną i pozytywną rolę. Jednak aby się tak stało, konieczne są zmiany funkcji, zadań i narzędzi polityki państwa jako instytucji społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of this paper concerns the state and its predictable evolution due to the process of globalization. The processes of globalization are the source of challenges and dangers for the national state, but they create chances and opportunities for changes which give hope for the new order and rebirth of the state in the future. Traditional national state, based on modem principles of rationalism and modernism has already had its "golden age". However, it does not mean that the state has become outdated and is to vanish in the process of globalization. On the contrary, the state as an institution of an economic and social- political order may play a significant role in them. To make it happen, the changes of functions, tasks and tools of the state policy as the social-economic institution are essential. Therefore in the processes of globalization we may rather expect evolutional transformation of the state role than its complete decline and fall.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Anioł W., Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym, "Sprawy Międzynarodowe" 2002 nr 4.
 • Bogunia-Borowska M., Sieboda M., Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków 2003.
 • Chryniewicz Т., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wyd. Scholar, Warszawa 2004.
 • Czachór Z., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 1998.
 • Haliżak E., Popiuk-Rysińska I., Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1995.
 • Komunikacja międzykulturowa - pomoc w międzynarodowym zrozumieniu i współpracy we współzależnym świecie, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewałuacji i prognozy, red. L.W. Zacher, Warszawa 1997.
 • Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka (polityka zagraniczna, "Sprawy Międzynarodowe" 2000 nr 1.
 • Kuźniar R., Zmiany w strukturze porządku międzynarodowego, "Sprawy Międzynarodowe" 2003 nr 1.
 • Liberska В., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, [w:] Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz Polska w XXI w., Warszawa 1998.
 • Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony, Wrocław 1998.
 • Mauli H.W., Geopolityka w XXI wieku: Jaką przyszłość ma państwo narodowe?, "Deutschland" 1999 nr 6.
 • Morawski W., Globalizacja polityczna: wyłanianie się mechanizmów regulacji globalnej, "Transformacje" 2001/2002 nr 1/4.
 • Okoń-Horodyńska E., Państwo narodowe a proces globalizacji, Katowice 2000.
 • Okoń-Horodyńska E., Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, Katowice 1999.
 • Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 1999.
 • Piekarski R., Graban M., Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów lokalnych, Universitas, Kraków 2003.
 • Piekarski R., Refleksje o globalizacji w aspekcie cywilizacyjnym i politycznym, "Pieniądz i Więź" 2003 nr 1.
 • Pietraś M., Oblicza procesów globalizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • Pluciński E.M., Makroekonomia gospodarki otwartej, Warszawa 1999.
 • Wasilkowski A., Suwerenność a współzależność, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Międzynarodowego Jabłonna 1990, Warszawa 1991.
 • Wojtaszczyk A., Jakubowski W., Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.
 • Wolf M., Will the Nation-state Survive Globalization?, "Foreign Affairs", January-February 2001.
 • Żorska A., Ku globalizacji ? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314185
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.