Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 Dziedzictwo kulturowe, historyczne podróżowanie i współczesne aspekty turystyki | 11-33
Tytuł artykułu

Peregrynacje wykształconego Europejczyka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Peregrinations of an Educated European
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ochrona prawna zabytków jest oparta na gąszczu przepisów o rozmaitej randze; poczynając od konwencji międzynarodowych, przez regionalne (europejskie), po przepisy krajowe. Dobór obiektów podlegających ochronie odpowiada coraz bardziej sformalizowanym kryteriom. Można poczynić przy tym założenie, że tworzenie katalogu obiektów chronionych jest (powinno być) najlepsza referencją, aby je odwiedzać.[...]Wobec poruszonych zagadnień powstaje pytanie, czy w programach szkolnych można by zręcznie połączyć w postać turystyki kulturowej literaturę, muzykę, obyczaje itp., traktując architekturę i urbanistyczny kontekst jak adekwatną scenografię. Nie demonizując świata martwych kamieni i co gorsza milczących muzealnych gablot, które traktowane są przez współczesnych turystów jak ołtarzyki z zaprzeszłej epoki.(fragment tekstu)
EN
The legal protection of relics of the past is based on numerous regulations of different significance, ranging from international conventions to regional (European) or state regulations. The selection of relics to be under protection is made due to more and more formalized criteria. One may even make an assumption that creating of the catalogue of protected relics is (should be) the best recommendation to visit them. It was as early as in the ancient times when the beauty, uniqueness, architectural artistry, etc. of some sights provoked collecting them in the form of a catalogue. The Hellenistic era quite universally accepted the "seven wonders of the world". The problems discussed in the article suggest the question if school curricula, which aim at the "creation" of the educated man, could skillfully combine literature, music, customs, etc. in the form of compulsory cultural tourism, treating architecture and urban context as adequate scenography - avoiding the demoniac world of dead stones and silent museum show-cases which are very often perceived as altars of some remote era by contemporary tourists.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Karol Estreicher jr, Straty kultury polskiej. Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1943, Londyn 1944.
 • 2. Karol Estreicher jr, Curtural Losses of Poland. Index of Polish cultural losses during the German occupation 1939-1943, London 1944.
 • 3. Stanisław Edward Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław- Kraków 1958.
 • 4. Wojciech Kowalski, Restytucja dzieł sztuki. Studium z dziedziny prawa międzynarodowego, Katowice 1993.
 • 5. Jan Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna, t. I-II, Kraków 2001.
 • 6. Karol Estreicher jr, Straty kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944 wraz z oryginalnymi dokumentami grabieży ( Cultural Losses of Poland during the German occupation 1939-1944 with original documents of the looting). Do druku przygotował i wstępem opatrzył: Zbigniew Witek, Kraków 2003.
 • 7. Kamil Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
 • 8. Prawo muzeów. Dedykowana pamięci prof. Jana Pruszyńskiego (1941-2008). Red. Józef Włodarski i Kamil Zeidler, Warszawa 2008.
 • 9. Bogusław Michalec Kraków: przewodnik ilustrowany. Bielsko-Biała: Pascal, 2004.
 • 10. Maciej Miezian Krakowskie Stare Miasto: ścieżkami władców, artystów i alchemików. Kraków: Wydawnictwo Bezdroża, 2004.
 • 11. Michał Rożek Kraków: przewodnik historyczny. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1997. )
 • 12. Wieliczka: solny skarb. red. M. Broniowska, H. Szydłowski Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.
 • 13. Danuta Dobrowolska Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1880-1939: studium historycznosocjologiczne załogi robotniczej. Wrocław: Ossolineum, 1965.
 • 14. Janusz Podlecki Wieliczka / z tekstem Jadwigi Dudy; Kopalnia Soli "Wieliczka" - Trasa Turystyczna. Kraków: "Karpaty" - Andrzej Łączyński, 2001.
 • 15. Zbigniew Iwański Legendy Wieliczki Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.
 • 16. Architektura zbrodni: budynek tzw. centralnej sauny w KL Auschwitz II-Birkenau. red. Teresy Świebockiej. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2001
 • 17. Księga Wielkopolan - więźniów KL Auschwitz-Birkenau red. naczelny: Ryszard Łuczak Poznań: Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem. Oddział Wojewódzki, 1999
 • 18. Jan Sehn Oświęcim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau): obóz koncentracyjny Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1964
 • 19. Karol Tendera Polacy i Żydzi w KL Auschwitz 1940-1945: pamiętnik więźnia KL Auschwitz- Birkenau. Kraków: Wydawnictwo Jagiellonia, 2008.
 • 20. J. Karpiński Puszcza Białowieska Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.
 • 21. Jan Walencik Puszcza Białowieska Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2001.
 • 22. Edward Więcko Puszcza Białowieska Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • 23. Stare Miasto w Warszawie: odbudowa. red. P. Biegański et al., Warszawa: Wydaw. Budownictwo i Architektura, 1956.
 • 24. Stare Miasto i Zamek Królewski w Warszawie / tekst Jan Zachwatowicz [et al.] ; fot. barwne Krzysztof Jabłoński. Warszawa: "Arkady", 1992.
 • 25. Miasto Warszawa. Cz. 1, Stare Miasto: tekst / pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Andrzeja Rottermunda Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.
 • 26. Miasto Warszawa. Cz. 1, Stare Miasto: ilustracje Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.
 • 27. Marek Jawor Zamość: miasto światowego dziedzictwa UNESCO: przewodnik dla ciebie. Zamość: Atut, 2003
 • 28. Jerzy Kowalczyk Zamość: przewodnik. Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zamość 1995.
 • 29. Wojciech Przegon Zamość światowym dziedzictwem kultury Kraków: Akapit, 1995.
 • 30. Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu ; materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń, 14-16 kwietnia 2005 roku) / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd. Toruń: Dom Organizatora, 2005.
 • 31. Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza: materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Domu Muz w Toruniu (Toruń, 18 listopada 2006 roku) / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd. Toruń 2007
 • 32. Toruń - perła gotyku red. Judyta Węgłowska Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007.
 • 33. Bogusław Mansfeld Toruń i okolice: przewodnik. Warszawa: Sport i Turystyka, 1977.
 • 34. Agnieszka i Robert Sypek Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia Warszawa: "Almapress", [2004].
 • 35. Wiesław Jedliński Malbork: dzieje miasta. Malbork: Drukarnia W&P, 2000.
 • 36. Mariusz Mierzwiński Malbork: zamek Zakonu Krzyżackiego. Bydgoszcz: "Excalibur", 1995
 • 37. Agnieszka i Robert Sypek Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia Warszawa: "Almapress", [2004].
 • 38. Zamek Malbork: historia, architektura, konserwacja / tekst Maria Lubocka-Hoffmann ; zdjęcia Marek Żak. Elbląg: Służba Ochrony Zabytków; Bydgoszcz: Excalibur, 2002.
 • 39. Hieronim Eug. Wyczawski Kalwaria Zebrzydowska: historia klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich dróżek . Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 1987.
 • 40. Sacrum w ogrodach: świete ogrody kalwaryjne i ich symbolika ; [materiały z konferencji, Kalwaria Zebrzydowska, 9-10 listopada 1995 r.] Kraków: Politechnika, 1997.
 • 41. http://www.liga-unesco.pl/index.php?go1=all&member=swidnica
 • 42. Janusz Czerwiński Dolny Śląsk: przewodnik . seria Przewodniki po Regionach. Warszawa: Sport i Turystyka MUZA SA, 1999
 • 43. Świdnica: przewodnik [tekst Sobiesław Nowotny, Wiesław Rośkowicz ; fot. Kazimierz Jurewicz et al.]. Świdnica: Urząd Miejski, 1999.
 • 44. Haczów, woj. podkarpackie: kościół drewniany. tekst i red.: Jerzy Zub. Tarnobrzeg: Wydaw. "ABC", 2000.
 • 45. Kościoły drewniane Małopolski = Wooden churches of Little Poland / red. i korekta Jadwiga Marcinek ; przyg. Marian Kornecki ; Unesco, Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego. Kraków 2000
 • 46. Stanisław Kłos. Małopolska Południowo-Wschodnia: przewodnik. Seria: Przewodniki po Regionach Warszawa: Sport i Turystyka - Muza, 1998.
 • 47. Park Mużakowski: rezerwat kulturowy w Łęknicy: informator krajoznawczy / oprac. i wybór tekstów Józef Tarniowy ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Żarach. Żary ; Łęknica: Dom Wydawniczy "Soravia", 1999.
 • 48. Beata Frydryczak, Helena Kardasz Park Mużakowski: przestrzeń pamięci i pojednania = Muskauer Park: Erinnerungs- und Versöhnungsraum Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, [ca 2006].
 • 49. Barbara Furmanik [et al.] Park Mużakowski i atrakcje geoturystyczne okolic Łęknicy = Muskauer Park und die geotouristischen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Łęknica . Łęknica 2008.
 • 50. Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu dzieło Maksa Berga ; [katalog wystawy, Muzeum Architektury we Wrocławiu, od 17 czerwca do 27 listopada 2005 roku] / Jerzy Ilkosz; fot. współczesne Stanisław Klimek. Wrocław: Muzeum Architektury, 2005.
 • 51. Teresa Kulak Wrocław: przewodnik historyczny. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1997
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314163
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.