Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (CD) | 109-124
Tytuł artykułu

Kierunki ewolucji logistyki XXI wieku

Autorzy
Warianty tytułu
Direction for the Evolution of Logistics of the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wielu dziedzinach naszego życia dochodzi do permanentnych zmian wynikających z dynamiki rozwoju gospodarczego. Tempo zmian oraz brak możliwości racjonalnego nadążania za pojawiającymi się zmianami w coraz większym stopniu generuje potrzebę spojrzenia w przyszłość. Dlatego coraz częściej zderza się teraźniejszość z wizjami przyszłości i na tej podstawie kreuje się i tworzy nowe kierunki oraz koncepcje rozwoju wielu obszarów naszej rzeczywistości, w tym również logistyki. Wymaga to z jednej strony intelektualnej odwagi w budowaniu tych nowych koncepcji i rozwiązań, wskazywania nowej filozofii myślenia i funkcjonowania, z drugiej zaś bardzo racjonalnych i przemyślanych działań opartych na wiedzy i doświadczeniu. W logistyce wiele działań i decyzji obarczone jest presją czasu. Dlatego nie tylko nie należy odkładać do jutra decyzji (przekształceń), które należy podjąć dziś, ale przede wszystkim z podjęciem takich działań (zmian) nie należy się spóźniać. Brak takich działań skutkuje przegraną na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Należy również dostrzegać, że sama logistyka w coraz szerszym wymiarze w sposób bezpośredni jak i pośredni wpływa oraz oddziałuje na gospodarkę i zachodzące w niej przemiany, generując tym samym kolejne nowe wyzwania sama dla siebie. Przedstawione zagadnienia są przedmiotem rozważań zaprezentowanych w artykule i stanowią kanwę do szerszej dyskusji na ten temat, szczególnie w kontekście zmian jakie czekają nasza polską logistykę.(abstrakt oryginalny)
EN
In many areas of our life permanent changes take place due to the dynamics of economic development. The pace of changes and the inability to rationally keep up with the emerging changes, generates an increasing need to look ahead. It is therefore more common that the presence meets the future visions and, on this basis, new directions and concepts for the development of many areas of our reality, including logistics, are created. However, this requires, on the one hand, the intellectual courage in building new concepts and solutions, indicating a new philosophy of thinking and functioning, and, on the other hand, very rational and deliberate actions based on knowledge and experience. In logistics, numerous activities and decisions are burdened with time pressure. Therefore, it is not only inappropriate to postpone decisions (transformations) to be taken today, but, above all, it is also inadvisable to be late with taking such measures (changes). The lack of such measures results in losing in an increasingly competitive market. It is also worth noticing that the very logistics is increasingly influencing, directly and indirectly, the economy and the transformations taking place in it, thus generating more challenges for itself. The issues presented in the article are the main subject of it, and provide the basis for a wider discussion on this topic, particularly in the context of changes that await our Polish logistics.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109-124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. 2016 The Future Value Chain, Global Commerce Initiative, Capgemini, Intel 2006.
 • 2. 2018 The Future Supply Chain, Global Commerce Initiative, Capgemini, May 2008.
 • 3. Blaik P., Projektowanie wizji rozwoju logistyki w przyszłości, (W:) Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, ZN UE w Poznaniu, nr 157, Poznań 2010.
 • 4. Blanchard B. S., Logistics engineering and management (sixth edition), Pearson Prentice Hall, New York 2004.
 • 5. Coyle J., Bardi E., Langley J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 • 6. Delivering Tomorrow, Logistik 2050, Eine Szenariostudie.
 • 7. Differentiation for Performance Excellence in Logistics, ELA and AT Kearney 2004. http://www.elalog.org/
 • 8. Doren Ch. V., Historia wiedzy. Od zarania dziejów do dziś, Warszawa 1996, s. 422.
 • 9. Elements for European Logistics Policy - a Discussion Paper. Ministry of Transport and Communications, Helsinki 2006.
 • 10. Enarsson L., Future Logistics Challenges, Copenhagen Business School Press DK, 2006.
 • 11. Gołembska E., Współczesne trendy i kształtowanie wizji logistyki przyszłości, Gospodarka materiałowa i logistyka nr 6/2012, PWE, Warszawa 2012.
 • 12. Göpfert I. (Hrsg.), Logistik der Zukunft - Logistics for the Future, 4. Aufl., Verlag Gabler/ GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006.
 • 13. Göpfert, I., Die Anwendung der Zukunftforschung für die Logistik, w: I. Göpfert (Hrsg.), Logistik der Zukunft - Logistics for the Future, 4. Aufl., Verlag Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006.
 • 14. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF.
 • 15. http://www.dbschenker.com/site/logistics/dbschenker/com/en/about_dbschenker/best _practice/ innovation/global_logistics_study2015.html
 • 16. http://www.e-logistyka.pl/wiadomosci/logistyka-w-roku-2050.html
 • 17. Hueck, Th., Logistik aus volkswirtschaftlicher Sicht: Perspektiven und Visionen, (W:) H.Ch. Pfohl (Hrsg.), Jahrhundert der Logistik. Customer related - glocal - e-based, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2001.
 • 18. Innovation Excellence in Logistics 2007, ELA and AT Kearney 2007. http://www.elalog.org/
 • 19. Logistics and transport Vison 2035, www.ciltinternational.org/web/downloads/ Vision2035.pdf
 • 20. M. Lebiecki, Co to jest Nowa Ekonomia, Modern Marketing 2000, nr 9.
 • 21. Skowrońska A., Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, Gospodarka Materiałowa i logistyka nr 1/2007.
 • 22. Succeeding In a Volatile Market. 2018 The Future Value Chain, Global Commerce Initiative, Capgemini, SAP, HP, 2008.
 • 23. Supply Chain Excellence admits the global economic crisis, ELA/A.T. Kearney, Bruksela, 2009. http://www.elalog.org/
 • 24. Szyszka G., Sieci logistyczne - nowy wymiar logistyki, Polski Kongres Logistyczny - Logistics - 2004, Poznań 19-21 maja 2004.
 • 25. The Smarter Supply Chain of the Future, IBM Global Business Services, Somers, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314083
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.