Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 (29) | 178-209
Tytuł artykułu

Parlament Europejski po wejściu w życie traktatu z Lizbony i wyborach w czerwcu 2009 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Parliament after the Treaty of Lisbon Entered into Force and Elections in June 2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Parlament Europejski to jeden z głównych i najważniejszych organów Wspólnot i Unii Europejskiej, którego kompetencje i udział w procesie decyzyjnym tych instytucji systematycznie rosną, zwiększając się wraz z każdym kolejno wprowadzanym w życie traktatem reformującym. Celem niniejszego artykułu jest próba pokazania Parlamentu Europejskiego po ostatnich wielkich wydarzeniach w Unii Europejskiej, czyli po wyborach z czerwca 2009 r. i po wejściu w życie traktatu lizbońskiego z dniem 1 grudnia 2009 r. Autor stara się dać odpowiedź na wiele pytań związanych z ostatnimi eurowyborami i traktatem z Lizbony. Próbuje pokazać, jak te wybory i traktat lizboński zmieniły oblicze Parlamentu Europejskiego i wzmocniły jego kompetencje. Stawia wiele ciekawych tez, m.in., że eurowybory z 2009 r. wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony stanowią ważną cezurę nie tylko w dziejach Parlamentu Europejskiego, ale także w historii europejskiej integracji i będącej jej efektem Unii Europejskiej. W artykule tym jest też wiele odniesień do Polski i jej doświadczeń zdobytych po akcesji w 2004 r. do Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Autor dowodzi, że dziś Polacy są zadowoleni z członkostwa w Unii Europejskiej, czują się już pewniej w Parlamencie Europejskim i w ogóle na unijnych salonach. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Parliament is one of the major and most important organs of the European Union and Communities and its role and participation in those institutions' decision making process increases systematically, simultaneously with every successive reforming treaty entering into force. The present article is an attempt to present the European Parliament after the latest great events in the European Union, i.e. the election of June 2009 and 1 December 2009, when the Treaty of Lisbon came into force. The author attempts to answer numerous questions that are asked in connection with the last European election and the Treaty of Lisbon. He tries to show how this election and the Treaty of Lisbon changed the image of the European Parliament and strengthened its competence. He proposes many interesting theses, including one that the European election of 2009 together with the treaty of Lisbon are a turning point not only in the history of the European Parliament but also the history of the European integration and its effect: the European Union. In the article, there are many references to Poland and its experiences after the accession to the European Union in 2004 and in the European Parliament. The author proves that today the Poles are satisfied with the European Union membership and feel more confident in the European Parliament and in all the European Union salons. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
178-209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Komitet Nauk Politycznych PAN
Bibliografia
 • Albrycht I. (red.), Ranking polskich eurodeputowanych. Raport, Instytut Kościuszki, Kraków 2009.
 • Ash T.G., Unia zostaje w tyle, "Gazeta Wyborcza", 10 -11 I 2009.
 • Barcz J., Przewodnik po traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
 • Bielecki T., Nasi w Strasburgu. Oceny za pierwszy semestr, "Gazeta Wyborcza", 10 II 2010.
 • Buzek J., Unia bardziej demokratyczna, "Gazeta Wyborcza", 30 XI 2009.
 • Cała-Wacinkiewicz E., System instytucjonalny Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień traktatu lizbońskiego, Warszawa 2009.
 • Chruściak R., Ratyfikacja traktatu z Lizbony. Spory polityczne i prawne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010.
 • Dąbrowska A., Tabory europosłów, "Polityka", 15 VIII 2009.
 • Dynia E., Integracja europejska, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Fiszer J.M., Konsekwencje polityczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Fakty i mity, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, (red.) J.M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2009.
 • Fiszer J.M., Skutki światowego kryzysu finansowego dla Polski, [w:] Światowy kryzys finansowy. Przyczyny i skutki, (red.) P. Bożyk, WSE-I, Warszawa. 2009.
 • Galster J., Parlament Europejski, system instytucjonalny i rzeczywistość, "Sprawy Międzynarodowe" 1988, nr 3.
 • Gebethner S., Polska ustawa wyborcza do Parlamentu Europejskiego, [w:] Parlament Europejski i parlamenty narodowe, (red.) B. Banaszak, Wrocław 2004.
 • Konopacki S., Pięć lat po akcesji, "Przegląd Polityczny" 2009, nr 7.
 • Kowalska-Iszkowska J., Lekcja kompromisu, Wywiad z szefem Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem, "Newsweek Polska", Dodatek specjalny, grudzień 2009.
 • Kruk M., Popławska E., Parlamenty a integracja europejska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Markowski R., Wybory drugiej kategorii, "Gazeta Wyborcza", 18 V 2009.
 • Marczak M., I kto tu rządzi?, "Newsweek Polska", Dodatek specjalny, grudzień 2009.
 • Marszałek-Kawa J., Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Michałowska-Gorywoda K., Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 • Mik C. (red.), Unia Europejska w dobie reform, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 • Muszyński M., Hambura S., Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem, Studio Sto, Bielsko-Biała 2001.
 • Niklewicz K., Uhli D., Nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim, "Gazeta Wyborcza", 20 IV 2009.
 • 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Pawlicki J., Obywatel Europy, "Newsweek Polska", Dodatek specjalny, grudzień 2009.
 • Pawlicki J., Średni kraj na dorobku, "Newsweek Polska", Dodatek specjalny, grudzień 2009.
 • Pawlicki J., Skrajni politycy idą na Europę, "Gazeta Wyborcza", 8 VI 2009.
 • Polska 2009 - raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Pszczółkowska D., Kryzys pomaga eurosceptykom, "Gazeta Wyborcza", 6-7 VI 2009.
 • Rosati D.K., (red.), Euro - ekonomia i polityka, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2009.
 • Sajdak K., Bez hymnu i flagi. Europa nie będzie ponadnarodowym superpań-stwem, "Newsweek Polska", Dodatek specjalny, grudzień 2009.
 • Skotnicka-Illasiewicz E., (red.), 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Skwieciński P., Europarlament - cicha, rosnąca potęga, "Rzeczpospolita", 8 VI 2009.
 • Słojewska A., Polska ma szefa w Unii, "Rzeczpospolita", 15 VII 2009.
 • Smolar E., Niepokoje i nadzieje, [w:] Polska w Unii. Pierwsze 5 lat, "Polityka", Dodatek do tygodnika, 2009, nr 17.
 • Smyk K. (red.), Traktat z Lizbony - postanowienia, ocena, implikacje, Biuletyn analiz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Stróżyk J., Polscy prymusi i maruderzy w PE, "Rzeczpospolita", 7 IV 2009.
 • Szacki W., Pięć lat w Unii Europejskiej, "Gazeta Wyborcza", 5 I 2009.
 • Szacki W., Polacy pęcznieją z dumy ze swoich osiągnięć, "Gazeta Wyborcza", 5 I 2009.
 • Szymborski W., Unia Europejska. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Edukacyjne WERS, Bydgoszcz 2009.
 • Świeboda P., Rewolucja bez rewolucji, "Newswek Polska", Dodatek specjalny, grudzień 2009.
 • Świeboda P., System instytucjonalny Unii Europejskiej w traktacie z Lizbony - konsekwencje i wyzwania, [w:] Traktat z Lizbony - postanowienia, ocena, implikacje, (red.) K. Smyk, Biuletyn analiz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Świeboda P., Polska z tarczą. Europa na tarczy, "Gazeta Wyborcza", 9 VI 2009.
 • Tomaszewski W., Parlament Europejski, [w:] Unia Europejska na początku XXI wieku, (red.) Tomaszewski W., Chełminiak A., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009.
 • Tosiek P, Wicha M., Parlament Europejski. Prawo i polityka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • Wierzchowska A., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Wildstein B., Europejski spektakl pozorów, "Rzeczpospolita", 2 VI 2009.
 • Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Zajączkowski K., Rola i pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2004, nr 2.
 • Zuchowicz K., Węgrzy liczą na Polskę, "Życie Warszawy", 1-2 VI 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314053
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.