Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 7 | nr 1 | 137-156
Tytuł artykułu

Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań ankietowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Elements of Image Created in the Media on Gossip Websites in the Light of Survey Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest ustalenie stanu wiedzy na temat internetowych serwisów plotkarskich. Po wstępnych rozważaniach terminologicznych zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych. Ich celem była analiza ogólnej wiedzy i opinii respondentów na temat ww. serwisów oraz ich roli w kreowaniu wizerunku medialnego. W artykule zastosowano metodę analityczno-syntetyczną oraz sondaż diagnostyczny. Zjawisko kreowania wizerunku medialnego za pomocą internetowych serwisów plotkarskich jest tak samo nowe jak i same portale. Bazuje ono na wiedzy potocznej, a więc subiektywnej i chaotycznej. Służy celom doraźnym. Opiera się na uogólnieniach, często na naukowych pseudoautorytetach, nie prowadzi do wiedzy teoretycznej oraz nie służy ogólnemu poznaniu świata. Wykreowany wizerunek bywa błędny, zawodny, szablonowy i stereotypowy. W Polsce działa kilkanaście serwisów plotkarskich, na których treść większości newsów pokrywa się. Główną domeną wielu celebrytów jest zasada: "nie ważne jak o tobie mówią, ważne żeby w ogóle mówili". Wyniki przeprowadzonej ankiety nie zaskoczyły jej autorów. Polacy czytają internetowe serwisy plotkarskie. Orientują się w ich tematyce. Potępiają wszelkie przejawy łamania podstawowych zasad moralnych. Pod wpływem przeczytanych plotek respondenci starają się ocenić daną osobę publiczną, realizując jeden z główniejszych celów analizowanych portali. Wyrabiają sobie zdanie na temat danej osoby i potem świadomie lub nie, w kontaktach z przyjaciółmi przenoszą te opinie dalej. Ankietowani uznali również, że kontrowersyjnym zachowaniem jest ukazywanie swojej prywatności. Chociaż po takich oryginalnych doniesieniach najbardziej zapamiętują danego celebrytę. Przeprowadzone badania dowiodły, iż internetowe serwisy plotkarskie w pewnym stopniu kreują wizerunki medialne celebrytów. Internauci oceniając osobę biorą pod uwagę newsy, niekoniecznie pozytywne, zamieszczane na internetowych serwisach portalach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper's objective is determination of knowledge status regarding gossip websites. After preliminary terminological considerations, survey results have been presented. Their objective was analysis of the general knowledge and opinion of respondents on the above mentioned websites and their role in creation of image in the media. Analytic and synthetic method and diagnostic poll was used in the article. The phenomenon of image creation in the media by means of gossip websites is as new as websites themselves. It is based on common knowledge, therefore is subjective and chaotic. It serves ad-hoc objectives. It is based on generalisations, frequently on scientific pseudo-authorities, does not lead to theoretical knowledge and does not serve the general world cognition. The created image is sometimes false, elusive, trite and stereotypical. Several gossip websites operate in Poland. The content of majority of their news overlaps. Domain of many celebrities is the principle: "it is not important how people talk about how; it is important that they talk about you" Results of the survey have not surprised its authors. Poles read gossip websites. They know their subject area. They decry any symptoms of breaking the basic moral values. Under the influence of read gossips, respondents try to asses a given public person, thereby realizing one of the major objectives of the analysed websites. They built opinion regarding a given person and then consciously or not, pass the opinion in social contacts. The respondent also acknowledged that revealing of one's privacy is controversial behaviour. However, after hearing such original news, they remember more a given celebrity. The conducted research has proven that gossip websites to some degree create celebrity image in the media. Internet users assess a person taking into consideration not necessarily positive news inserted on gossip websites. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
137-156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorant
Bibliografia
 • 1. Boorstin D. (1971), The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. Wydawnictwo Atheneum, New York.
 • 2. Duraj J. (2000), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • 3. Encyklopedia popularna PWN (1995), PWN, Warszawa.
 • 4. Filipiak M., (2000), Socjologia kultury. Zarys zagadnień, UMCS, Lublin.
 • 5. Forgas J. (1981), Social cognition: Perspectives on everyday understanding. Academic Press, London.
 • 6. Gackowski T., Łączyński M. (2009], Metody badania wizerunku w mediach. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 7. Giereło K. (2003), Wizerunek (image) polityka - teoria i praktyka, W: B. Ociepka (red.), Public relations w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 36-42.
 • 8. Goban-Klas T. (2006), Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i internetu. PWN, Warszawa.
 • 9. Godzic W. (2007), Znani z tego, że są znani. Cele- bryci w kulturze tabloidów. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 10. Gruchoła M. (2007), Społeczeństwo wiedzy. "Roczniki WSBiA", t. III, Łuków, s. 143-163.
 • 11. Gruchoła M. (2005), Zarządzanie wiedzą. "Roczniki WSBiA", t. I, Łuków, s. 11-36.
 • 12. Lepa A. (1997), Świat manipulacji. Tygodnik Katolicki "Niedziela", Częstochowa.
 • 13. Lundvall B., Johnson B. (1994), The Learning Economy. "Journal of Industry Studies", t. I, London, s. 3-12.
 • 14. Olszewska J. (2000), Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy. "Marketing i Rynek", t. XI, Warszawa, s. 7-9.
 • 15. Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce. "e-Mentor", t. IV, Kraków, s. 11-12.
 • 16. Pisarek W. (2006), Wizerunek. W: W. Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej. Wydawnictwo Uniwersitas, Kraków, s. 228-230.
 • 17. Strojny M. (2001), Organizacja hipertekstowa a zarządzanie wiedzą. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", t. II, Warszawa, s. 13-14.
 • 18. Strojny M. (2000), Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. "Przegląd Organizacji", t. II, Warszawa, s. 20-29.
 • 1. Guz K. (2012), Internetowe tabloidy, http://merkuriusz.id.uw.edu.pl/numer_32/swiat_mediow /internetowe_tabloidy,1047.html [20.03.2012).
 • 2. Pudelek.pl (2012), http://www.pudelek.pl/donosy/ (21.03.2012).
 • 3. Plotka (2012), http://pl.wikipedia.org/wiki/ Plotka,(15.04.2012).
 • 4. Plotka (2012), http:/sjp.pwn.pl/lista.php?- co=plotka, (15.04.2012).
 • 5. Przywara B. (2012), Socjologia, www.wsiz.rzeszow.pl/kadra/.../(12700)%20S0CJ0L0GIA _1.ppt, (27.12.2012).
 • 6. Stemplewska-Żakowicz K. (2012), Umysł dyskur- sywny: poszukiwania teoretyczne i perspektywy badań, http://nlp.ipipan.waw.pl/NLP-SEMI- NAR/061218.pdf, (28.12.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314051
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.