Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 (29) | 153-177
Tytuł artykułu

Jan Paweł II o roli kultury w życiu człowieka i narodów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
John Paul II on the Role of Culture in the Life of a Man and Nations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba pokazania poglądów Jana Pawła II na temat roli kultury w życiu człowieka i poszczególnych narodów, zwłaszcza zaś narodu polskiego, który pozbawiony suwerennego państwa przetrwał 123 lata niewoli, zachowując swój język i tożsamość. Autorka stara się ukazać stanowisko papieża wobec szeroko pojmowanej kultury i jej miejsca w dziejach Europy oraz w procesach jej integracji gospodarczej, politycznej i społecznej. Autorka stawia wiele ciekawych tez i hipotez, zarówno w odniesieniu do poglądów Jana Pawła II na kulturę i Jego stanowiska wobec procesów kulturotwórczych, jak i wpływu chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego na kulturę polską i europejską. W ślad za Janem Pawłem II dowodzi, że kultura stanowi jeden z najistotniejszych elementów więzi narodowej, która jest podstawą istnienia narodów. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article is an attempt to present John Paul Il's opinions on the role of culture in the life of a man and nations, especially the Polish nation, which - deprived of its sovereign state - survived 123 years of national bondage retaining its language and identity. The author tries to show the Pope's stand on culture in a broad sense and its position in the history of Europe and the processes of its economic, political and social integration. In the article the author proposes many interesting theses and hypotheses on John Paul II's opinions on culture and his stand on culture creation processes as well as the influence of Christianity, especially the Catholic Church, on the Polish culture and European culture. Echoing John Paul II, she proves that culture is one of the most important elements of national ties that are essential for the existence of nations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153-177
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent
Bibliografia
 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1997.
 • Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II - na podstawie Jego encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.
 • Bohr Ch., Raabe St. (red.), Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy, Kraków-Warszawa 2007.
 • Dyoniziak R. (red.), Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Wydawnictwo Platan, Kraków 1994.
 • Dyczewski L., Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie, "Kultura i Społeczeństwo" 2000, nr 1.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Modzelewski W., Wprowadzenie do socjologii, Interart, Warszawa 1996.
 • Jankowski G., Ojcze nasz. Życie największego Polaka, Fakt, Warszawa 2005.
 • Januszek W., Sikora J., Podstawy socjologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Jaroń J., Z etyką na ty. Od egipskiego Ptahhotepa do Karola Wojtyły, Łódź 1995.
 • Kierepko M., Historia filozofii w pigułce, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2005.
 • Kołakowski L., O tożsamości zbiorowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
 • Leśniak A., Katolicyzm wobec Unii Europejskiej, Inicjatywa Wydawnicza "ad astra", Warszawa 2001.
 • Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków1996.
 • Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 rok, serwis www.opoka.org.pl
 • Maliński M., Jan Paweł Wielki. Droga do świętości, Wydawnictwo M, Kraków 2005.
 • Mysłek W., Jan Paweł II wobec kwestii społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2008.
 • Piwowarski W., ABC katolickiej nauki społecznej, Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin 1993.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 • Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Sztompka P., Zaufanie: fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Tokarski W.P., Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy, "Przegląd Kalwaryjski" 2003, nr 8.
 • Ziembiński Z., Elementy socjologii, Poznań 1994.
 • Żeleźnik T., O nauce społecznej Kościoła, Civitas Chrystiana, Warszawa 1998.
 • Wojtyła K. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wiersze i poematy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.