Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 7 | nr 1 | 109-124
Tytuł artykułu

Samoocena i poziom depresji studentów kierunków pedagogicznych i niepedagogicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Self-assessment and Level of Deppression Among Students of Pedagogical and Non-pedagogical Faculties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i szkolne coraz częściej zwracają uwagę na funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami samooceny. Naukowcy proponują oddziaływania wielopłaszczyznowe. Jednocześnie media kreują wizerunek osób odnoszących sukcesy, pięknych, bogatych. Dysonans między wizerunkiem medialnym, a rzeczywistym może doprowadzić do załamania nastroju. Zauważono, że częste doznawanie stanów depresyjnych przyczynia się do osobistych i szkolnych niepowodzeń. Artykuł ma charakter badawczy i składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej, empirycznej. Przeanalizowano kluczowe pojęcia samoocenę oraz depresję. Następnie opisano organizację i przebieg badań, scharakteryzowano grupy badawcze oraz przedstawiono narzędzia badawcze: Skala Samooceny W. Fittsa oraz Skala Depresji-CESD. W części empirycznej na podstawie analiz danych z badań starano się odpowiedzieć na pytanie, stanowiące główny problem badawczy: Jaką samoocenę i poziom depresji, mają studenci kierunków pedagogicznych, w porównaniu do studentów kierunków niepedagogicznych? W tym celu porównano badane grupy pod względem uzyskanych wyników w poszczególnych podskalach określających samoocenę oraz poziom depresji oceniany w czterech kategoriach. (abstrakt oryginalny)
EN
Childcare and school facilities more often pay attention to the functioning of people with different kinds of self-assessment. Scientists suggest multifaceted interacting. Simultaneously media are creating the image of beautiful, successful and rich people. The distance between media image and realistic one can lead to breaking of the mood. It has been noticed that frequent experiencing of depressive states contributes to personal and educational failures. This is a research article and consists of three parts: theoretical, methodological and empirical. The key notions of self-assessment and depression have been analyzed. Then the organization and course of studies have been described, research groups have been characterized and research tools have been presented: W. Fitts' "Self-esteem Scale" and Depression Scale CESD. Empirical part focuses on attempts to answer on the basis of research analysis the question posing a main research problem: What self-esteem and level of depression characterize students of pedagogical faculties in comparison to students of non-pedagogical ones? For this purpose research groups have been compared in terms of results got in respective subscales defining self-esteem and level of depression evaluated in four categories. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
109-124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Baumann K. (2005), Świadomość samego siebie, Edukacja i Dialog nr 10, s. 27-31.
 • 2. Bąk R. (2006), Wybrane aspekty samooceny i uczestnictwa w kulturze fizycznej a konsumpcja narkotyków, Lider nr 3, s. 7-9.
 • 3. Bilińska-Suchanek E. (2005), Gdy słowo boli. Brak poczucia własnej wartości a agresja w okresie dorastania, Edukacja nr 2, s. 5-13.
 • 4. Carr A. (2004), Depresje i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 5. Chave-Jones M. (1993), Jak sobie radzić z depresją: przyczyny, osoby podatne, objawy, co można zrobić, jak można pomóc innym?, Iskry, Warszawa.
 • 6. Chodkiewicz J., (2005), Zasoby osobiste w rozwoju człowieka, Remedium nr 1, nr 4 s.14-15.
 • 7. Gindrich P.A., Kirenko J. (2002), Uwarunkowania depresji studiujących nauczycieli szkół podstawowych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. XXII, s.129-137.
 • 8. Gindrych P.A. (2004), Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 9. Fitts W.H. (1965), Tennessee Self-Concept Scale- Manual, Counselor Recordings and Tests, Nashville Tennessee.
 • 10. Hammen C.L. (2004), Depresja. Model kliniczny i techniki terapeutyczne dla praktyków i pacjentów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 11. Hart A.D. (1994), Jak pokonać depresję. Pytania i odpowiedzi na temat depresji, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
 • 12. Hauck P. (1992), Depresja. Dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać, Oficyna Wydawnicza "Polzek", Warszawa.
 • 13. Kępiński A. (2001), Melancholia, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.
 • 14. Krzyżanowski J. (2002), Depresje. Z gabinetu prywatnego, Medyk, Warszawa.
 • 15. Kulas H. (1986), Samoocena młodzieży, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa.
 • 16. Lindenfield G. (1995), Poczucie własnej własności, Ravi, Łódź.
 • 17. Niebrzydowski L. (1989), Psychologia wychowawcza. Świadomość, aktywność, stosunki interpersonalne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 18. Jarosz M. (red.) 1988, Podstawy Psychiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 • 19. Pużyński S. (1979), Depresje, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 • 20. Pużyński S. (2002), Depresja i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313977
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.