Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (CD) | 1-26
Tytuł artykułu

Aksjologia partnerstwa gwarantem stabilności przedsiębiorstwa i jego rozwoju na przykładzie centrum logistycznego

Warianty tytułu
The Axiology Partnership as Guarantee Stability of the Enterprise and His Development on Example Centre Logistic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniach podjęto próbę dokonania analizy zagadnienia znaczenia wartości współpracy i integracji różnych podmiotów rynku w złożonym procesie świadczenia usług, budowanej w duchu partnerstwa. Zagadnienie to przedstawione jest w sześciu aspektach: • pierwszy przybliża istotę i znaczenie aksjologii partnerstwa w działalności przedsiębiorstw; • drugi ukazuje zasady aksjologii partnerstwa przedsiębiorstw; • trzeci wskazuje na motywy aksjologii partnerstwa przedsiębiorstw; • czwarty wskazuje na argumenty aksjologii partnerstwa w budowaniu stabilności przedsiębiorstwa i jego rozwoju; • piąty ukazuje zagrożenia towarzyszące niewłaściwemu budowaniu i urzeczywistnianiu aksjologii partnerstwa przedsiębiorstw; • szósty podaje przykłady kreatywnych form aksjologii partnerstwa w działalności centrum logistycznego. Dla głębszego ukazania problemu, posłużono się badawczą metodą analityczno-syntetyczną.(abstrakt oryginalny)
EN
In research one made an attempt executions analyses problems meanings of the value cooperation and the integration different subjects of the market in the composite process prestation of services, built in spirit of partnerships. The problem this is introduced in six aspects: • first shows creature and meaning axiology of the partnership in activity of enterprises; • second shows rules axiology of the partnership enterprises; • third evidences motives axiology of the partnership enterprises; • fourth evidences arguments axiology of the partnership in building stability enterprises and his development; • fifth shows threats accompanying to unsuitable building and to realizing axiology of the partnership enterprises; • sixth gives examples creative forms axiology of the partnership in the activity the logistic centre. For the deeper exhibition problem, one used with the investigative method analytic-synthetic.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1-26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Adamik A., Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, Difin, Warszawa 2012.
 • 2. Amit R., Schoemaker P. J., Strategie Assets and Organizational Rent, "Strategie Management Journal", 1993, nr 14, s. 27-41.
 • 3. Brass D. J., Galaskiewicz J., Greve H. R., Tsai W., Taking Stock of Networks and Organizations: A Multilevel Perspective, "Aeademy of Management Journal", 2004, nr 47, s. 793-814.
 • 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • 5. Castanias R., Helfat C., The Managerial Rents Model: Theory and Empirical Analysis, "Journal of Management", 2001, nr 27, s. 653-669.
 • 6. Caves R. E., Industrial Organization, Corporate Strategy and Structure, "Journal of Economies Literature", 1980, t. 18, nl, s. 64-92.
 • 7. Chaberek M., Integracyjne funkcje centrum logistycznego, "Spedycja i Transport", 7/8, 2000, s. 3-12.
 • 8. Child J., Faulkner D., Tallman S., Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, IOxford University Press, Oxford 2005.
 • 9. Christopher M., Gaudenzi B., Expoiting Knowledge across Networks through Reputation Management, "Industrial Marketing Management"" 2009, nr 38, s. 185-203.
 • 10. Cohen S., Roussel J., Strategic supply chain management. The five disciplines for top performance, McGraw-Hill, New York 2005.
 • 11. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr., C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 • 12. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, AE, Katowice 2007.
 • 13. Das T. K., Teng B. S., Trust, control and risk In strategic Alliance: an integrated Framework, "Organization Studies"", 22 (2), 2001, s. 251-284.
 • 14. Ebers M., The Formation of Inter-organizational Networks, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • 15. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner&Ska, Warszawa 1996.
 • 16. Gnyawali D. R., Madhavan R., Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective, "Academy of Management"", 2001, nr 26(3), s. 432442.
 • 17. Gulati R., Nohira N., Zaheer A., Strategic Networks, "Strategic Management Journal", 2000, s. 209.
 • 18. Hakkansson H., Snehota I., Developing relationship in business networks, Routlenge, London 1995.
 • 19. Harrison A., Hoek van R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 • 20. Hejduk I. K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Znaczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw, "E-mentor", nr 5 (32), 2009, bs., w: http://www.e-mentor.edu.pl
 • 21. Hegel J., Seely Brown J., Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, One Press, Gliwice 2006.
 • 22. Holding, kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. Nogalski B., Ronkowski R., Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 • 23. Jasiński B., Klasyfikacja sieci międzyorganizacyjnych, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 101109.
 • 24. Jasiński B., Turbulencja otoczenia, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005, s. 15-21.
 • 25. Kaczmarek B., Współpraca przedsiębiorstw jako instrument konkurencyjnego rozwoju regionalnego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Sfery ekonomicznej, w: Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, red. Adamik A., Difin, Warszawa2012, s. 138-160.
 • 26. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
 • 27. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 • 28. Kurzweil R., Zespolenie ducha z maszyną, "Świat nauki", nr 12, 1999, s. 14-26.
 • 29. Lavie D, The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource-Based Vview, "Academy of Management Review", 2006, t. 31, nr 3, s. 638-658.
 • 30. Lichtarski J., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 • 31. Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie, red. Mindura M., Warszawa-Radom 2012.
 • 32. Mathews J. A., Rents Profits. What are the Appropriate Goals of Strategizing?, materiały konferencyjne, Kopenhaga 12-14 września 2006.
 • 33. Mikuła B., Zarządzanie wiedzą w organizacji, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, red. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Difin 2007.
 • 34. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 2006, nr 715, s. 157-169.
 • 35. Możejko E., Wielcy będą więksi, "Życie gospodarcze", nr 25, 1997, s. 12-18.
 • 36. Nelson R., Why do firm differ, and how does it matter?, "Strategic Management Journal", 1991, nr 12, s. 61-74.
 • 37. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiert E., Jasiński P., Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H.Beck, Warszawa 2012.
 • 38. Nooteboom B., Learning and Governance in Inter-Firm Relations, Discussion Paper, Tilburg University, Tilburg 2005.
 • 39. Ohmae K., The Global Logic of Strategic Alliances, Harvard Business Review, 1989.
 • 40. Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, AE, Wrocław 2001.
 • 41. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE, Wrocław 2005.
 • 42. Peteraf M. A., The cornerstones of competitive advantage: a recource-based view, "Strategic Management Journal", 1993, t. 14, nr 3, 174-189.
 • 43. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • 44. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • 45. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • 46. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 • 47. Sako M., Prices, Quality and Trust: Inter-firm relations in Britain and Japan, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • 48. Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 • 49. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2003.
 • 50. Sobol E., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2000.
 • 51. Spender J. C., Rethinking Organizational Rents: The Place of Collective Knowledge and Penrose Rents in Strategic Analysis, "International Business Review", 2006, t. 3, nr 4, s. 9-28.
 • 52. Stańczyk-Hugiet E., Sus A., Konsekwencje przynależności do sieci, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, red. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 86-96.
 • 53. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997.
 • 54. Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1999.
 • 55. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 • 56. Smid W., Leksykon menedżera, PSB, Kraków 2000.
 • 57. Teece D. J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", 1 997, t. 18, nr 7, s. 507-533.
 • 58. Tennyson R., Poradnik partnerstwa, IBLF, Londyn 2003.
 • 59. Tidstrom T., Conflicts when competitors cooperate exploring elements of conflicts from a business network perspective, Helsingfors, 2006.
 • 60. Trocki M., Outsourcing, Metody restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 • 61. Wita de B., Meyera R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • 62. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 • 63. Zsidisin G., A grounded definition of supply risk, "Journal of Purchasing and Supply Management", 9, 2003, s. 217-224.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313963
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.