Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 | 10-18
Tytuł artykułu

Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tutoring as alternative method of working with talented students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia możliwość wykorzystania metody tutoringu w procesie stymulowania rozwoju zdolnych uczniów w szkole. Kształcenie jednostek o ponadprzeciętnych zdolnościach stanowi obecnie obszar pracy pedagogicznej często traktowany w sposób marginalny w wielu polskich placówkach oświatowych. Zważywszy na to, że sytuacja taka pociąga za sobą wiele negatywnych implikacji dla funkcjonowania poznawczego i społecznego zdolnych dzieci, kluczowe wydaje się szukanie rozwiązań, które poprawią jakość opieki dydaktyczno-wychowawczej nad uczniami zdolnymi. Jednym z nich może być wdrażanie w polskich szkołach tutoringu. W opracowaniu zostały scharakteryzowane podstawowe założenia tej metody, sylwetka tutora oraz możliwe korzyści, jakie może przynieść uczniom i nauczycielom jej wykorzystanie w szkole.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the fundamental tasks of educational facilities is to provide support for talented students. Despite their purpose, whic h is taking a specialized care of students who are beyond average, schools continue to create barriers to developing skills by students. Considering that this situation causes a lot of negative implications for cognitive as well as social functioning of children,creating optimal conditions for their development is crucial. A perfect example is the introduction of tutoring to Polish schools, which is a long-lasting process of development taking place between a student and a supportive tutor. The article characterizes aims, ta sks and stages of this form of support for talented children as well as conditions of effectiveness and results in creating and strengthening of the key competence in the educational process. The characteristic of a tutor's work and his basic tool - an essay, has also been addressed(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10-18
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Brzezińska A., Rycielska L., Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuski A. (red.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009, s. 20-25.
 • Budzyński M., Tutoring szkolny - jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki, [w:] Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuski A. (red.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009, s. 30-33.
 • Czayka-Chełmińska K., Metoda tutoringu, [w:] Kaczorowska B. (red.), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa 2007, s. 31-48.
 • Czayka-Chełmińska K., Tutoring jako proces, [w:] Kaczarowska B. (red.), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa 2007, s. 51-67.
 • Czekierda P., Co możemy zyskać w perspektywie społecznej, wprowadzając tutoring do szkoły?, [w:] Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuski A. (red.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009, s. 17-18.
 • Czekierda P., Materiały szkoleniowe Collegium Wratislaviense, Wrocław 2014.
 • Dyrda B., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000.
 • Hłobił A., Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.
 • Informacja o wynikach kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2007.
 • Jablonsky T., Edukacja wobec fenomenu uzdolnionego podmiotu, Zakład Usług Poligraficznych Druk-Tor, Toruń 2009.
 • Koć-Seniuch G., Kształcenie komunikacyjnych kompetencji studentów w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, [w:] Kotusiewicz A., Koć-Seniuch G. (red.), Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2008, s. 71.
 • Korulska E., Tutoring w edukacji szkolnej, [w:] Kaczorowska B.(red.), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa 2007.
 • Limont W., Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty - wybrane przykłady, Międzynarodowa Konferencja Systemowe strategie kształcenia uczniów zdolnych drogą ku edukacji przyszłości, materiały konferencyjne, Warszawa, 19-20.10.2012.
 • Limont W., Uczeń zdolny jako problem wychowawczy, [w:] Limont W., Cieślikowska J. (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, t. 1, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005, s. 125-131.
 • Pełczyński Z., Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oksfordzkiego, [w:] Kaczorowska B. (red.), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa 2007, s. 31-33.
 • Piotrowski E., Edukacja uczniów zdolnych i uzdolnionych, [w:] Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 335-340.
 • Rimm S., Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, WSiP, Warszawa 1994.
 • Salcher A., Utalentowany uczeń i jego wrogowie, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2009.
 • Sękowski A., Osiągnięcia uczniów zdolnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
 • Stańczak M., Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 • Traczyński J., Kim jest (mógłby być...) tutor w polskiej szkole?, [w:] Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuski A. (red.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009, s. 34-35.
 • Tutor - ktoś, kto potrafi dać siebie. Rozmowa z Josepem Marią Barnilsem przeprowadzona przez P. Czekierdę w 2011 roku. Materiały szkoleniowe Collegium Wratislaviense, Wrocław 2014.
 • Tutoring - nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej. Rozmowa z Piotrem Czekierdą, "Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku" 2012 nr 53 (4), s. 45-47.
 • Wywiad z Anną Wardak. Materiały szkoleniowe Collegium Wratislaviense, Wrocław 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313929
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.