Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 56, nr 1184 | 103-127
Tytuł artykułu

Analiza klimatu bezpieczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży oświetleniowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Analysis of the Safety Climate on the Example of the Manufacturing Plant from the Lightning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie zachodzących przemian społeczno-gospodarczych aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy nabiera szczególnego znaczenia. Mimo, iż stan bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach poprawia się, to jest jeszcze daleki od wiodących krajów UE. Konieczne jest zatem podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój kultury organizacji ze szczególnym naciskiem na promowanie kultury bezpieczeństwa, prewencji wypadków i chorób zawodowych, rozwój metod identyfikacji i oceny czynników ryzyka, przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości w zakresie bhp, zwiększaniu partycypacji pracowników w działania związane z poprawą bezpieczeństwa oraz poprawa jakości procesu szkoleniowego. Celem artykułu jest analiza klimatu bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym z branży oświetleniowej w kontekście podejmowanych działań w zakresie kształtowania kultury organizacji skoncentrowanej na tworzeniu postaw pro-bezpiecznych. Uzyskane wyniki badań wskazują na wysoki poziom klimatu bezpieczeństwa w analizowanej organizacji w porównaniu z innymi zakładami produkcyjnymi. Analiza klimatu bezpieczeństwa w kontekście zajmowanego stanowiska wskazała, iż pracownicy produkcyjni istotnie niżej oceniają klimat bezpieczeństwa od kadry kierowniczej w wymiarach: odpowiedzialność i świadomość oraz bezpieczne zachowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Occupational safety and health is becoming more and more important in the time of social and economic changes. Even though the safety in Polish plants improves, it is still far from the UE standards. It is essential to develop the culture of organization, especially: to promote safety culture, prevention of accidents and prevention of work diseases, to develop methods of identification and assessment of risk factors, to develop OSH awareness, to increase of workers participation in the pro-safety actions and to improve the quality of training process. The object of the article is to analyze the safety climate of the manufacturing plant from the lightning business in the context of creating safety attitudes in the organizational culture. The results show higher level of the safety climate in the investigated plant than in other plants. The analysis of the safety climate shows that manufacturing workers rate safety climate lower than managers.(original abstract)
Rocznik
Strony
103-127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Altmann R.: Understanding organizational climate. Start minimalizing your workforce problems, Engineering and Management, 2000, s. 31-33.
 • Bartnicki M., Kryś R., Stachowicz J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław 1998.
 • Cheyne A., Cox S., Oliver A., Thomas J.M.: Modeling safety climate in the prediction of levels of safety activity, Work and Stress 12, 1998, s. 255-271.
 • Choundhry R.M., Fang D.P.: The nature of safety climate: Asurvey of the stateof-the-art and improving a positive safety culture, Proc., 1 st Int. Conf. on Construction Engineering and Management for Korea Institute of Construction Engineering and Management (KICEM), Seoul, Korea 2005, s. 480-485.
 • Choudhry R.M., Fang D., Mohamed S.: Developing a Model of Construction Safety Culture, Journal of management in engineering ASCE, October 2007, s. 207-212.
 • Cooper M.D.: Towards a model of safety culture, Safety Science 36, 2000, s. 111-136.
 • Cox S., Cox T.: The structure of employee attitudes to safety: A European example, Work & Stress 5, 1991, s. 93-104.
 • Deshapande R., Parasurman R.: Linking Corporate Culture to Strategic Planning, Organizacja i Kierownictwo nr 6, 1987, s. 14.
 • Eeckelaert L., Starren A., van Scheppingen A., Fox D., Brück C.: Occupational Safety and Health culture assessment - A review of main approaches and selected tools, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), 2011.
 • Ejdys J. (red.), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.
 • Flin R., Mearns K., O'Connor P., Bryden R.: Measuring safety climate: Identifying the common features, Safety Sci., 34(1-3), 2000, s. 177-192.
 • Galler E.S.: The psychology of safety handbook Lewis Publishers, Boca Raton London New York Washington, D.C. 2001.
 • Geller E.S.: The psychology of safety: How to improve behaviors and attitudes on the job, CRC, Boca Raton, Fla. 1997.
 • Gherardi S., Niccolini D.: The organizational learning of safety in communities of practice, Journal of Management Inquiry, Vol. 9, No. 1, 2000.
 • Guldenmund F.W.: The nature of safety culture: A review of theory and research, Safety Sci., 34(1-3), 2000, s. 215-257.
 • Griffin M.A., Neal A.: Perceptions of safety at work: A framework for linking safety climate to safety performance, knowledge, and motivation, Journal of Occupational Health Psychology 5, 2000, s. 347-358.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 • Horbury C.R., Bottomley D.M.: Research into health and safety in the paper industry, Health & Safety Laboratory, IR/RAS/98/2, 1997.
 • Kolb D.A.: Organizational psychology. An experimental approach, Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey 1972.
 • Kostera M.: Zarządzanie międzykulturowe, [w:] (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 • Kostera M., Kownacki S., Szumski A.: Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] (red.) Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
 • Kożusznik B.: Zachowanie człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 • Lee T., Harrison K.: Assessing safety culture in nuclear power stations, Safety Sci., 34(1-3), 2000, s. 61-97.
 • Lipińska-Grobelny A.: Kultura organizacyjna a system wartości pracowników, [w:] (red.) Lipińska-Grobelny A.: Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • Łoboda-Świądczak E.: Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony-podwładny, [w:] (red.) Lipińska-Grobelny A.: Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • McDonald N., Ryan F.: Constraints on the development of safety culture: A preliminary analysis, Irish Journal of Psychology 13, 1992, s. 273-281.
 • McSween T.: The values - based safety process. Improving your safety culture with a behavioral approach, J Wiley & Sons, INC. 1995.
 • Mearns K., Flin R., Gordon R., Fleming M.: Measuring safety climate on offshore installations, Work & Stress, Vol. 12, No. 3, 1998, s. 238-254.
 • Mielczarek M.: Opracowanie kwestionariusza do oceny klimatu bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Raport z III etapu pracy statutowej, CIOP, Warszawa 2001 (materiał niepublikowany).
 • Mielczarek M.: Kultura bezpieczeństwa pracy, CIOP, Warszawa 2002.
 • Milczarek M.: Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy 10/2000, s. 17-20.
 • Mohamed S.: Scorecard approach to benchmarking organizational safety culture in construction, J. Constr. Eng. Manage., 129 (1), 2003, s. 80-88.
 • Paluchowski W.J.: Klimat organizacyjny i jego pomiar, Prace psychologiczne XLVII. Acta Universitatis Wratislaviensis 2035, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 161-169.
 • Podgeon N.F.: Safety culture: a key theoretical issues, Work & Stress, Vol. 12, No. 3, 1998, s. 202-216.
 • Shaw A., Blewitt V.: Telling tales: OSH and organizational culture, Journals of Occupational Health and Safety, Vol. 12 (2), 1996, s. 185-191.
 • Shein E.H.: Organisational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco-London 1985.
 • Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1990.
 • Sikorski Cz.: Ludzie nowej organizacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.
 • Studenski R.: Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy, nr 9, 2000.
 • Zohar D.: Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications, Journal of Applied Psychology 65, 1980, s. 96-102.
 • Warunki pracy w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Wypadki przy pracy w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012 (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_wypadki_przy_pracy_2012.pdf)
 • http://www.rop.sejm.gov.pl
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • http://www.zus.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313895
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.