Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 27 (2) Zarządzanie strategiczne : rozwój koncepcji i metod | 441-454
Tytuł artykułu

Tworzenie wartości w organizacjach projektowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Value Creation in Project Based Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykułu ma na celu przedstawienie warsztatu wartości w kontekście zarządzania projektami. Zakłada się, że warsztat wartości można uznać za kluczową logikę/model tworzenia wartości w organizacjach projektowych. W przypadku tego typu organizacji reputacja jako podstawowy nośnik wartości staje się zasobem strategicznym. W pierwszej części artykułu omówiono logiki tworzenia wartości, wskazując jednocześnie kluczowe różnice i wybrane zależności pomiędzy nimi. Następnie omówiono istotę organizacji projektowej. W dalszej kolejności przedstawiono koncepcję powiązania warsztatu wartości z modelem zarządzania projektem. Wskazano przy tym na ścisłe powiązanie działań podstawowych (Primary activities) w warsztacie wartości z procesami zarządzania projektem. W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the value shop in the context of project management. It is assumed that the value shop can be recognized as the key logics / model of value creation in project based organizations. In case of this type of organizations reputation, understood as the major carrier of value, becomes a strategic resource. The first part of the paper discusses the logics of value creation and indicates the key differences as well selected relations. Further on the essence of the project based organization is presented. Next, the paper presents the concept of combining the value shop with a model of project management. Close links between primary activities and the processes of project management are indicated in the value shop. The paper includes a critical analysis of the background literature. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • A G ide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® G ide) - Fifth Edition, PMI, Newton Square, PA, USA 2013.
 • Alee V., Value Network Analysis and value conversion of tangible and intangible assets, Journal of Intellectual Capital, vol. 9, nr 1, 2008.
 • Chrobok R., Unternehmens - und Projektorganisation, [w:] Projektmanagement Fachmann Band 2, RKW-Verlag, Eschborn 2003.
 • Czakon W., Łańc ch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • Gottschalk P., Knowledge Management Systems: Value Shop Creation, Idea Group Publishing, London 2007.
 • Greffe X., Managing Creative Enterprises. Creative industries - Booklet No. 3, World Intellectual Property Organization, 2006.
 • Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM, Warszawa 2003.
 • Kassel D.S., Managing Public Sector Projects. A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, CRC Press, Boca Raton 2010.
 • Kenis P., Janowicz-Panjaitan M., Cambré B. (red.), Temporary Organizations. Prevalence, Logic and Effectiveness, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK- Northampton MA, USA, 2009.
 • Kerzner H., Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring and monitoring project performance, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2011.
 • Kerzner H., Saladis F.P., Value-Driven Project Management, Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2009.
 • Kowalczyk L., Mroczko F.(red.), Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, p blicznych i pozarządowych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • Kowalczyk Ł., Mroczko F.(red.), Zarządzanie operacyjne. Zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, p blicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, wydanie drugie, Wolters Kluwers. Warszawa 2011.
 • Krupski R. (red), Zarządzanie przedsiębiorstwem w t rb lentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów. Instr menty rachunkowości zarządczej i kontroling , C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Larson E., Project Management Structures, w: The Wiley Guide to Managing Projects, John Wiley and Sons, Hoboken 2004.
 • Lewis J.P., Podstawy zarządzania projektami, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 • Maylor H., Project Management, Prentice Hall, Harlow 1999.
 • Mazur K., Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik - organizacja, wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Sk teczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa 2010.
 • Newton R., Skuteczny kierownik projektu, OWKb, Warszawa 2010.
 • Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 • Stabell C.B., Fjeldstad Ø.D., Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 19.
 • Szwabe M. (red.), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 • Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2006.
 • Wysocki R.K., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, wydanie 6, Helion, Gliwice 2013.
 • Wysocki R.K., Effective Project Management Traditional, Agile, Extreme, Fifth Edition, Wiley Publishing, Indianapolis 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313747
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.