Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. | 337-347
Tytuł artykułu

Elastyczność i bezpieczeństwo na polskim rynku pracy - polityka flexicurity

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Flexicurity to neologizm na grancie języka angielskiego, powstałym na skutek połączenia dwóch wyrazów: flexibility (elastyczność, giętkość, podatność) oraz security (bezpieczeństwo, gwarancja, ochrona). W tradycyjnym rozumieniu pracodawca dążący do uelastycznienia produkcji był przeciwstawiany pracownikowi dążącemu do zabezpieczenia miejsca pracy. Pomimo to idea flexicurity opiera się na założeniu, że elastyczność i bezpieczeństwo nie stanowią wykluczających się pojęć, lecz mogą się wzajemnie uzupełniać, a nawet wzmacniać. Nowa myśl zakłada aktywizację rynku pracy w połączeniu z obowiązkiem i prawem bezrobotnych do szkolenia. Równocześnie dopuszcza się stosunkowo niski poziom ochrony pracowników przed zwolnieniami, ale przy wysokim zabezpieczeniu socjalnym bezrobotnych. W ten sposób koncepcja ,job security", czyli bezpieczeństwa miejsca pracy, zostaje zastąpiona "employment security", czyli bezpieczeństwem zatrudnienia. Celem takiego pojmowania rynku pracy jest efektywne reagowanie na wyzwania globalizacji, zmiany struktury produkcji oraz starzenie się społeczeństw . (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Gurszyńska K. : Elastyczne bezpieczeństwo koncepcja flexicurity a rynek pracy tymczasowej. "Personel i zarządzanie", 2007, nr 5.
 • Koperska A. : Flexicurity, czyli więcej elastyczności na rynku pracy. Fundusze Europejskie, nr 6(25), listopad-grudzień 2007.
 • Walat T. : Manna w Danii. "Polityka", nr 50(2633).
 • Madsen P.K. : The Danish Model of Flexicurity : A Paradise with Some Snakes. W : Labour Market and Social Protection Reforms in International Perspective : Parallel or Converging tracks ?Aldershot 2002, U.K., Burlington, V. Ashgate.
 • Lang D. : Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Wzór do naśladowania ? "Problemy Polityki Spolecznej", 2005, nr 8.
 • Kaźmierczak T., Rymsza M. : Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechniania koncepcji. Instytut Spraw Publicznych, Analizy i opinie, nr 48.
 • Rymsza M. : W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity ? W : Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku ? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Keune M. : Flexicurity : nowy europejski consensus w sprawie reformy rynku pracy? Sztokholm, 26-29 listopad 2006.
 • Sigmund A.M. : Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Elastyczność i pewność zatrudnienia (flexicurity) : przypadek Danii", Dz.U. Unii Europejskiej, 18.08.2006 (2206/C 195/12), Bruksela, 17 maja 2006 r.
 • Boni M. : Rodzic - Pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego. Raport z badań Think - Tanku ds. Elastycznych form zatrudnienia w ramach projektu Rodzic-Pracownik. Rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego, Warszawa, kwiecień 2006.
 • Gardawski J. : Związki zawodowe na rozdrożu. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 • Gardawski J. : Szeregowi związkowcy a liderzy. Różnice międzygrupowe . Poglądy na gospodarkę. W : J.Gardawski, L.Gilejko, Żukowski T. (red.). Związki zawodowe w przedsiębiorstwach przemysłowych. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 • Slomp H. : Między rokowaniami i polityką.Łódź 1995.
 • Leśniewska Z. : Wojna pracodawców. "Wprost", 1999, nr 852.
 • Duszczyk M. : Reformowanie polityki społecznej. Konflikty i kompromisy. "Polityka Społeczna", 1008, nr 3.
 • Machol-Zajda L. : Dialog społeczny : reprezentacja i reprezentatywność. "Polityka Społeczna", 1998, nr 3.
 • Żeglicka H. : Rozmowa z Ewą Tomaszewską, przedstawicielką Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Komisji Trójstronnej. "Polityka Społeczna", 1997, nr 2.
 • Frieske K.W., Machol-Zajda L. : Instytucjonalne ramy dialogu społecznego w Polsce : Szanse i ograniczenia. W : Dialog społeczny. Zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych. Opracowania PBZ, zeszyt nr 7, IPiSS, Warszawa 1999.^Jurkowski R. : Negocjacje zbiorowe - kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem przcowników. Difin, Warszawa 2000.
 • Żeglicka H. : Rozmowa z Henrykiem Zbigniwem Wilkiem, przedstawicielem Konfederacji Pracodawców Polskich w Komisji Trójstronnej ds. Spoleczno-Gospodarczych. "Polityka Spoleczna", 1997, nr 2.
 • Boni M. : Przyszłość polskiego rynku pracy. Warszawa, 17.06.2008.
 • Kryńska E. : Dylematy polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313619
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.