Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 7 | nr 2 | 126-136
Tytuł artykułu

Wpływ aborcji na relację małżeńską i rodzinną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Abortion on Marriage and Family Relationship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z największych bolączek współczesnego świata jest, według encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, deptanie fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich. Narastające zjawisko zamachów na życie ludzkie jest, zdaniem Jana Pawła II, niezwykle groźne i niepokojące. Sprawą oczywistą jest, że w aborcji ginie niewinne dziecko. Czasem pamiętamy o tym, że aborcja poważnie okalecza fizycznie - a także psychicznie i duchowo - matkę dziecka. Natomiast zabójstwo niewinnego dziecka w łonie matki dotyka nie tylko jej, co jest oczywiste, ale w różnym stopniu wszystkich członków rodziny, nawet rodzeństwo dziecka abortowanego, którym wyraźnie nikt nie powiedział, co się wydarzyło. Co więcej realną winę odczuwają wszyscy, którzy wiedzieli o poczęciu dziecka, a potem pozostali bierni wobec problemu, aż doszło do tragedii. Z powodu aborcji cierpią pojedyncze osoby, ale także rodzina jako całość. Dlatego istotną kwestią wydaje się być poruszenie tematu pomocy kobietom, które zmagają się z dylematem i wizją aborcji, aby zaniechały zabicia własnego dziecka. (abstrakt oryginalny)
EN
According to John Paul II encyclopedia Evangelium vitae, trampling the fundamental right to live of a vast number of weak and vulnerable human beings is one of the greatest problems of the modern world. The growing phenomenon of human life assassinations, according to John Paul II, is extremely dangerous and upsetting. It is quite obvious that during abortion an innocent child is killed. Sometimes we remember that abortion seriously injures physically - as well as mentally, and spiritually - the child's mother. In contrast, the murder of an innocent child in the womb affects not only her, which is obvious, but in varying degrees, all members of the family, even siblings of the aborted child, whom clearly no one told what happened. What's more, realistic sense of guilt is experienced by everyone who knew about the conception of a child, and then remained passive in the face of the problem, until there was a tragedy. Abortion makes various individuals suffer, but it makes the family as a whole suffer as well. Therefore, the subject of helping women who are struggling with the dilemma and a vision of abortion to abandon the intention of killing their own child seems to be an important issue.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
126-136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. Biesaga T. (2001), Etyka chrześcijańska a etyka ateistyczna wobec eutanazji, W: ks. K. Gryz, ks. B. Mielec (red.), Chrześcijanin wobec eutanazji. Wydawnictwo św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków, s. 14.
 • 2. Bołoz W. (1997), Życie w ludzkich rękach. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
 • 3. Bortkiewicz P. (2005), Kultura śmierci, W: A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Radom, s. 256.
 • 4. Grondelski J. (1996), Nie poczęłaś mnie ku śmierci. Pozwól mi żyć. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • 5. Grzywna A. (2009), Pogranicza psychiatrii. Drogi i bezdroża umysłu. Lublin.
 • 6. Jan Paweł II (1996), Evangelium vitae, W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M, Kraków, s. 732.
 • 7. Jan Paweł II (1999), O życiu. Aborcja - eutanazja - wojna. Wydawnictwo M, Kraków.
 • 8. Katolo A. J. (2000), Embrion Ludzki - Osoba Czy Rzecz? Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin - Sandomierz.
 • 9. Kornas - Biela D. (1998), "Zespół ocaleńca" jako konsekwencje przemocy wobec dzieci, W: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży wobec innych w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 151 - 160.
 • 10. Kornas - Biela D. (2000), Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, W: Międzynarodowy Kongres o Godności Ojcostw. HLI - Europa, Gdańsk, s.236 - 243.
 • 11. Nathanson B. (1997), Świadek życia. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa.
 • 12. Ney P. (2000), Odmienne podejście do zespołu proaborcyjnego, W: J. Dzierżanowski (red.), Psychologiczne następstwa straty dziecka. Opole, 47-48.
 • 13. Ratzinger J. (1999), Życie - fundamentalną wartością i nienaruszalnym prawem człowieka, W: E. Sgreccia, T. Styczeń (i inni). Medycyna i Prawo: za czy przeciw życiu. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 22 23. Papieska Akademia Życia, Rzym Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin Instytut Studiów nad Rodziną ATK, Warszawa Instytut Teologii Rodziny PAT, Kraków.
 • 14. Ryś M. (1999a), Natura nie wybacza nigdy. Psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerywaniu ciąży, W: "Służba Życiu" 4/99, wrzesień 1999, s. 12-13.
 • 15. Ryś M. (1999b], Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa.
 • 16. Winkler A. (2009], Uzależnienia jako konsekwencje aborcji, W: B. Chazan, W. Simon. Aborcja. Przyczyny następstwa terapia. Wrocław, s.219.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313503
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.