Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 7 | nr 2 | 218-235
Tytuł artykułu

Socio-economic Development of Agricultural Problem Areas in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article attempts to identify a relation between several local development factors and localization of agricultural problem areas in Poland, which include areas with limited potential for proper agricultural production, i.e., adverse soil and climatic conditions, severe soil degradation processes and fragmented structure of land. Such conditions consequently lead to low competitiveness of farms located there as well as bad demographic structure, depopulation and peripheral developmental position of the gminas. To assess levels of development, 6 detailed measures are constructed, using Hellwig's synthetic measure. The final measure, grouping 17 variables, presents spatial distribution of the level of socio-economic development of selected 73 most problem gminas in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
218-235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Babuchowska, K., Kisiel, R. (2006), Wpływ samorządu lokalnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Sci. Pol. Oeconomia 5(2), Warszawa.
 • Baran, E. (2008), Uwarunkowania przemian gospodarki górskiej w świetle procesów integracyjnych z UE, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, Issue 55, KZZG PAN.
 • Chrzanowska, M., Drejerska, N., Pomianek, I. (2013), Analiza porównawcza poziomu rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego w latach 2002 i 2009 z wykorzystaniem metody k-średnich, [in:] Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów. Red. Włodzimierz Szkutnik Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 9-21.
 • Czapiewski, K. Ł. (2010), Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, Vol. XXII, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Dziemianowicz, W., Swianiewicz, P. (ed.) (2007), Gmina pasywna, KPZK PAN, Warszawa.
 • Feltynowski, M. (2009), Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych [in:] Nowakowska A. (ed.): Zdolności innowacyjne polskich regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Górka, J., Chmurska, M. (2004), Wykorzystanie wybranej metody taksonomicznej do klasyfikacji powiatów województwa wielkopolskiego na podstawie wybranych cech turystyczno-rekreacyjnych, Roczniki Naukowe AWF W Poznaniu, Issue 53.
 • Gralak, A. (2005), Poziom konkurencyjności wschodnich regionów Polski na tle zróżnicowań międzyregionalnych, Acta Sci. Pol. Oeconomia, 4(1), Warszawa.
 • Heffner, K., Rosner, A. (2002), Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [in:] Rosner A. (ed.): Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Hellwig, Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, No. 4, pp. 307-326.
 • Hellwig, Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Metody i modele matematyczno- ekonomiczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG), Poland, available at: http://opr.iung.pulawy.pl/index.html?st=def, access: 03/22/2014.
 • Krakowiak-Bal, A. (2005), Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 3, PAN, Kraków, pp. 71-82.
 • Local Data Bank, Central Statistical Office, Poland, available at: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, access: 03/22/2014.
 • Misterek, W. (2011), Wykorzystanie instrumentów planowania strategicznego i operacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego do pozyskiwania środków z funduszy UE, [in:] Węcławski J., Misterek W. (ed.): Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa, pp. 83-99.
 • Musiał, W. (2008), Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Nowak, E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Ossowska, L. (2008), Natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania - synthetic measurement, Journal of Agribusiness and Rural Development, No. 2(8), pp. 81-92.
 • Ostrowska, R. (2012), Wpływ scalenia gruntów na rozwój rolnictwa w terenach górskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 1/III, PAN, Kraków, pp. 49-58.
 • Panek, T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Pietrzykowski, R. (2009), Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: problemy rolnictwa światowego, Vol. 9 (XXIV), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 140-147.
 • Pomianek, I. (2010), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), PhD dissertation manuscript, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW.
 • Rakowska, J. (2009), Zmiany poziomu rozwoju gmin w Polsce w latach 2004 i 2008, [w:] Stawicki M. (ed.): Fundusze europejskie w gminach: rozwój lokalny, wykorzystanie środków UE, rekomendacje dla samorządów, Warszawa, pp. 282-287.
 • Rakowska, J. (2011a), Zmiany demograficzne na obszarach wiejskich Polski, Wieś Jutra, 11/12 (160/161), pp. 7-10.
 • Rakowska, J. (2011b), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin Polski Wschodniej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, T. 13, z. 2, pp. 392-397.
 • Rosner, A. (2012), Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rosner, A., Stanny, M. (2007), Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego, [in:] Rosner A. (ed.): Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Surówka, A. (2007), Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności, [in:] Woźniak M. G. (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Gospodarka oparta na wiedzy, No 11, Rzeszów, pp. 645-658.
 • Tarka, D. (2013), Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wyniki klasyfikacji obiektów na przykładzie danych dotyczących ochrony środowiska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 279, pp. 235-245.
 • Zimny, A. (2013), Rozwój społeczno-gospodarczy gmin podregionu konińskiego [in:] Fimińska-Banaszyk R., Zimny A. (ed.), Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin, pp. 89-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313495
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.