Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 Zarządzanie finansami - aktualne problemy i wyzwania | 27-38
Tytuł artykułu

Oddziaływanie emocji i skłonności poznawczych inwestorów na podejmowanie decyzji finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Emotional and Cognitive Propensity of Investors in Making Financial Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu emocji i błędów poznawczych na podejmowanie decyzji finansowych w aspekcie finansów behawioralnych. Wykazano, że emocje pozytywne, jak szczęście, radość, i negatywne, jak gniew, złość i inne, mają istotny wpływ na podejmowanie decyzji oraz psychikę i funkcjonowanie inwestora. Podjęto próbę rozważenia także wpływu heurystyk na podejmowanie decyzji i wyjaśnienie samego procesu podejmowania decyzji z uwzględnieniem ośmiu etapów. Badania dowodzą, że psychologiczne aspekty podejmowania decyzji są istotnym elementem finansów behawioralnych w zrozumieniu funkcjonowania inwestorów na rynku finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the impact of emotions and cognitive errors in financial decision-making in the context of behavioral finance. It has been shown that positive emotions, such as happiness and joy, as well as negative emotions, such as anger, resentment, etc., have a significant impact on decision-making as well as the psychological health and functioning of the investor. An attempt was made to consider the impact of heuristics to make decisions and explain the decision-making process with regard to eight stages. Studies have shown that the psychological aspects of decision-making are an important part of behavioral finance in order to understand the functioning of the investors in the financial market. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Banasiak K., Zachowania inwestorów w warunkach globalnego kryzysu finansowego, "Oeconomia" 2010, nr 9 (2).
 • Bradwejn J., Neurobiological investigations into the role of cholecystokinin in panic disorder, "Journal of Psychiatry and Neuroscience" 1993, No. 18.
 • Czerwonka M., Godlewska B., Finanse behawioralne, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Czerwonka M., Rzeszutek M., Analiza zachowań inwestycyjnych inwestorów giełdowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych z perspektywy finansów behawioralnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe SGH" 2011, nr 107.
 • Doliński D., Mechanizmy wzbudzania emocji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, cz. 2, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2004.
 • Drabik E., Drabik I., Rozumienie emocji jako gwarancja racjonalnych zachowań uczestników rynków finansowych, "Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW" 2009, nr 73.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 • Gerrig R.J., Zimbardo Ph.G., Psychologia i życie, WN PWN, Warszawa 2009.
 • Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Jajuga K., Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, Wyd. Szkoły Giełdowej, Warszawa 2006.
 • Lovallo D., Viguerie P., Uhlaner R., Horn J., Fuzje i przejęcia: jak uniknąć złudzeń, "Harvard Business Review Polska" 2008, nr 64.
 • Nofsinger J.P., Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice 2006.
 • Nowicka-Mieszała J., Behawioralne aspekty inwestowania w retencję kapitału ludzkiego organizacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2012, nr 1 (23).
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Tyszka T., Zaleśkiewicz M., Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa 2001.
 • Winnett A., Lewis A., Household accounts, mental accounts and savings behavior: some old economics rediscovered?, "Journal of Economic Psychology" 1994, nr 16.
 • Zaleśkiewicz T., Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004.
 • Zielonka P., Giełda i psychologia, CedeWu, Warszawa 2011.
 • Zatwarnicka-Madura B., Irracjonalność zachowań konsumenta, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe SGH" 2009, nr 93.
 • Żurawik B., Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych, www.zif.wzr.pl/pim/2012_2_2_13.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313271
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.