Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 1 (1) | 89-101
Tytuł artykułu

Ochrona środowiska przyrodniczego a polityka przestrzenna uwarunkowania wynikające z podziału terytorialnego

Warianty tytułu
Environmental Protection but Spatial Policy - the Territorial Division Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie wszystkie problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego mogą być rozwiązane na drodze współdziałania między gminami lub między organami administracji rządowej stopnia wojewódzkiego. Należy więc poszukiwać także innej metody skutecznego przeciwdziałania degradacji środowiska. Przede wszystkim musi zostać wypracowany nowy model podziału terytorialnego. Oczywiście, można postawić zarzut, że przeprowadzenie reformy podziału administracyjnego jest w obecnej kryzysowej sytuacji gospodarczej niewskazane. Koszty przeprowadzenia reformy są przecież ogromne. Należy jednak rozważyć, czy koszty zarządzania w źle ukształtowanej siatce podziału terytorialnego nie przynoszą większych strat. Ramy i tematyka opracowania nie pozwalają na zasygnalizowanie większości problemów, które muszą być rozstrzygnięte. Do takich zaliczyć trzeba na przykład funkcjonowanie szczebla pośredniego między szczeblem gminnym a wojewódzkim, funkcjonowanie samorządu na szczeblu powiatowym czy też podział zadań między organa poszczególnych szczebli. Należy jednak wskazać na jeden bardzo istotny - z punktu widzenia naszych rozważań - problem. Chodzi mianowicie o znalezienie takiej metody kształtowania siatki podziału terytorialnego, aby można byłoby realizować spójną politykę przestrzenną uwzględniającą uwarunkowania przyrodnicze. Problem, o którym mowa, można rozwiązać w dwojaki sposób. Po pierwsze - można powrócić do koncepcji dużych województw. Obszar kraju mógłby być podzielony na 10-15 jednostek stopnia wojewódzkiego. Przy takim rozwiązaniu obszar województwa byłby na tyle duży, że mógłby odpowiadać określonej krainie geograficznej. Na jego terenie można byłoby kształtować i realizować spójną politykę przestrzenną, która uwzględniałaby uwarunkowania przyrodnicze. Po drugie - można utrzymać (z pewnymi modyfikacjami) istniejącą siatkę podziału kraju na województwa, ale utworzyć jednocześnie jednostki terytorialne większe od nich. Jednostki te, zwane regionami, tworzone byłyby na bazie 4-6 województw. Obszar regionu odpowiadałby określonej krainie geograficznej, dzięki czemu na jego terenie można byłoby realizować politykę przestrzenną spójną i adekwatną do uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych. Przykładem regionu (przyszłego) może być funkcjonalny obszar Zielone Płuca Polski. W obecnej sytuacji, pomimo opracowania programu zagospodarowania tego funkcjonalnego obszaru, ciągle można mówić o nieskuteczności podejmowanych tu działań. Utworzenie regionu, którego organa miałyby kompetencje w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, umożliwiłoby połączenie jednostkowych działań organów stopnia wojewódzkiego. (fragment tekstu)
EN
Both governmental and self-governmental regional administrative agencies perform their functions on the precisely fixed territories which are limited by the borders of territorial division. The territorial division which marks the borders of districts (communes) and provinces plays the most important role. Such a division is formed on the base of many factors; mostly, those of political and economic significance while natural conditions are considered much less. The lack of adjustment of territorial division to natural conditions creates many negative situations which hamper taking natural environment protective measures. Still, on the territories with uniform natural conditions there are agencies belonging to various units of territorial division. The lack of efficient methods of cooperation among self-governmental agencies of neighbouring territorial division units disperses a spatial policy on the territory. Therefore, one of the tasks to be fulfilled by the administrative law should be the development of methods which would be efficient enough to neutralize negative influence of territorial division system. The new reform of territorial division won't solve all problems. It is necessary to create such legal conditions which enable to implement mutual preventive measures. The following ways of prevention of spatial policy dispersion can be considered: Cooperation: District cooperation (communal cooperation): communal unions (articles 64-73 of law on territorial self-government), communal agreements (articles 74-75 of law on territorial self-government). Provincial cooperation (no regulations in existing legal system as yet). Creating functional territories. On district level, On provincial level (for example, functional territory "Green Lungs of Poland"). Territorial division reforms. Creating regions, Creating new "larger" provinces. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89-101
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • R. Hueting: The Brundland Report: A Mater of Conflicting Goals, "Ecological Economics" nr 2 1990 r., s. 110
  • E. Stein: Recht des Natur-und Umweltschutzes [ w: ] Natur - und Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland ( red. G. Olschowy ), Hamburg - Berlin 1978, s. 877.
  • Z. Leoński: Podział terytorialny [ w: ] System prawa administracyjnego, T. I, Ossolineum 1977, s. 370.
  • W. Chróścielewski: Gmina jako jednostka stopnia podstawowego w zasadniczym podziale terytorialnym a podziały pomocnicze i specjalne, "Problemy Rad Narodowych" nr 49,1980, s. 96.
  • W. Pańko: [w:] Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie ( Materiały ekspertyzy "Ocena obecnego podziału administracyjnego Polski", Cz. I (red. A. Stasiak), Biuletyn KPZK PAN, z. 126, Warszawa 1984, s. 102.
  • F. Wagener: Rozwój struktury administracji publicznej w Republice Federalnej Niemiec(red. J. Łętowski, J.P. Pruszyński ), Ossolineum 1983, s. 34.
  • P. Wiśniewski, S. Wrzosek: Współdziałanie rad narodowych, "Rady Narodowe - Gospodarka - Administracja" nr 14-15 1985 r., s. 20.
  • M. Maciołek: Region - problemy z definicją, nieporozumienia i zagrożenia, Biuletyn Zespołu do Opracowywania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa, nr 13, URM, Warszawa, wrzesień 1991, s. 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313265
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.