Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce | 53-70
Tytuł artykułu

Doświadczenia w realizacji kontroli zarządczej w administracji rządowej na przykładzie polskich ministerstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Experience in the Implementation of Management Control in Government the Case of Polish Ministries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dążąc do usprawnienia działań polskiego sektora publicznego, do ustawy o finansach publicznych wprowadzono pojęcie kontroli zarządczej, której zadaniem było ukierunkowanie zarządzających jednostkami publicznymi na efektywne i skuteczne realizowanie celów. W opracowaniu przedstawiono rozwiązania prawne przyjęte w ramach funkcjonowania kontroli zarządczej oraz dokumenty niezbędne do jej prawidłowego sprawowania. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w polskiej administracji rządowej. Analizę przygotowano na podstawie złożonych przez poszczególnych reprezentantów rządu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za lata 2010 i 2011. Zaprezentowany materiał analityczny pozwolił na zweryfikowanie problemów wynikających z wprowadzonych uregulowań w zakresie kontroli zarządczej oraz zaproponowanie kierunków zmian w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to facilitate the activities of the Polish public sector, the Public Finance Act introduced the concept of management control, which was to focus public entities managing the efficient and effective implementation of the objectives. The paper presents the legal solutions adopted in the course of the operation and management control of the documents necessary for the proper exercise. The purpose of this article is to assess the functioning of the management control of the Polish government. The analysis is based on information submitted by the individual representatives of the Government statement of the management control for the years 2010 and 2011. The presented material is allowed to verify the analytical problems arising from legislation introduced in the control of management, and propose directions of change in this regard. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Izba Celna w Łodzi; Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Bibliografia
 • Compendium of the Public Internal Control Systems in the UE Member States 2012, opracowanie Komisji Europejskiej, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en.cfm [9.12.2012].
 • Giebel A., Kontrola zarządcza - ocena po dwóch latach, "Kadra Kierownicza w Administracji", sierpień 2012.
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik - Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 2, poz. 11.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.U. MF nr 15, poz. 84.
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Administracji i Cyfryzacji za rok 2011, http://mac.bip.gov.pl/kontrola-zarzadcza/oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej_130.html [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Obrony Narodowej za lata 2010 i 2011, www.bip.mon.gov.pl/25.html [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Pracy i Polityki Społecznej za lata 2010 i 2011, www.mpips.gov.pl/bip/kontrola-zarzadcza [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2010, www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Sportu i Turystyki za lata 2010 i 2011, http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/142/917/Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_Ministra_Sportu_i_Turystyki_za_rok_201.html [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za lata 2010 i 2011, http://bip.msw.gov.pl/palm/bip/228/Kontrola_Zarzadcza.html [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Spraw Zagranicznych za lata 2010 i 2011, www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=193&layout=1&page=0 [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Sprawiedliwości za lata 2010 i 2011, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/kontrola-zarzadcza/ [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Środowiska za lata 2010 i 2011, www.mos.gov.pl/artykul/3818_kontrola_zarzadcza/14391_oswiadczenia_o_stanie_kontroli_zarzadczej.html [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za lata 2010 i 2011, http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/dokonania_zamierzenia/kontrola_zarzadcz [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej za lata 2010 i 2011, http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/dokonania_zamierzenia/kontrola_zarzadcz [9.12.2012].
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Zdrowia za lata 2010 i 2011, http://bip.mz.gov.pl/index?mr=m1&ms=&ml=pl&mi=805&mx=6&ma=395 [9.12.2012].
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Finansów za lata 2010 i 2011, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audytwewnetrzny/kontrola-zarzadcza-w-resorcie-finansow/plany-dzialalnosci-sprawozdania-oswiadczenia/oswiadczenia [9.12.2012].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U. nr 238, poz 1581,
 • Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, PIKW SA, Educator, Częstochowa 2002.
 • Skoczylas A., Kontrola remedium na problemy racjonalizacji wydatków publicznych, w: Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko, red. M. Dylewski, B. Filipiak, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2011, nr 37.
 • Skoczylas A., Samoocena wyzwaniem dla doskonalenia zarządzania instytucjami publicznymi, w: Innowacyjność w systemach finansowych, red. B. Mikołajczyk, "Folia Oeconomica" nr 266, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
 • Sprawozdanie Ministerstwa Finansów pn. "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym w 2010 roku" nr DA4/4094/1/2011/SUR/1413, listopad 2011 r., www.mf.gov.pl/_files_/audyt_wewn_i_kontrola_zarz/audyt_wewnetrzny_w_sektorze_publicznym/sprawozdawczosc/sprawozdania/20111123_sprawozdanie__za_2010_rok.pdf [9.12.2012].
 • Sprawozdanie Ministerstwa Finansów pn. "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym", lipiec 2012 r., www.mf.gov.pl/_files_/audyt_wewn_i_kontrola_zarz/audyt_wewnetrzny_w_sektorze_publicznym/sprawozdawczosc/sprawozdania/120718_sprawozdanie__za__2011__rok.pdf [9.12.2012].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313199
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.