Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1-2 (32-33) | 151-169
Tytuł artykułu

Turcja w Unii Europejskiej - dialog czy zderzenie cywilizacji?

Autorzy
Warianty tytułu
Turkey in the European Union - Dialogue or Collision of Civilizations?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest usystematyzowanie dyskusji dotyczącej tureckiego członkostwa w UE. Autor artykułu przedstawia trudną historyczną drogę Turcji do UE rozpoczynającą się w latach 50. XX wieku, kiedy to państwo tureckie dołączyło do struktur sojuszu północnoatlantyckiego, a na rozpoczętych w 2005 r. negocjacjach akcesyjnych kończąc. Przedmiotem analizy jest także odpowiedź na pytanie o europejskie korzenie Turcji. Autor porusza kwestie położenia terytorialnego Turcji, gdyż literatura przedmiotu w wielu momentach nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy Turcja leży w Europie czy też nie. Zastanawia się także, czy brak chrześcijaństwa jako głównej religii w Turcji jest przeszkodą w procesie integracji europejskiej i jak europejczycy zareagują na większą emigrację ludności muzułmańskiej. W kwestii członkostwa Turcji w UE ważnym problemem są polityczne skutki takiej akcesji. Autor artykułu wysuwa tezę, że włączenie Turcji do UE zasadniczo wzmocni siłę dużych państw w procedurze głosowania w Radzie Unii Europejskiej. Jednak z drugiej strony Turcja będzie dużym obciążeniem dla unijnego budżetu, gdyż potrzebuje wielu reform. W artykule poruszono także kwestie zastąpienia pełnego członkostwa konstrukcją uprzywilejowanego członkostwa, na które Turcja nie zamierza się zgodzić, a także zaangażowanie Polski w procesie akcesyjnym Turcji. Dyskusja dotycząca uzyskania członkostwa przez Turcję będzie toczyła się jeszcze przez wiele lat. Różnice państw członkowskich w podejściu do członkostwa Ankary w UE mogą okazać się barierą nie do pokonania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at systematizing the discussion about the Turkish membership of the European Union. The author presents the difficult historical Turkish route to the European Union which started in the 1950s when the Turkish state joined the North Atlantic Treaty Organization and finished with the accession negotiations initiated in 2005. The subject-matter of the analysis is also an answer to the question about the European roots of Turkey. The author discusses the location of Turkey because the literature of the topic does not explicitly define whether Turkey is in Europe or not. He also wonders whether the absence of Christianity as a major religion in Turkey is an obstacle in the process of European integration and how the Europeans will react to a larger emigration of the Muslim population. As far as the issue of Turkish membership of the European Union is concerned, the key problems are the effects of such accession. The author proposes a thesis that Turkish accession to the European Union will basically strengthen the position of big countries in the voting procedure of the Council of the European Union. However, on the other hand, Turkey will be a big burden for the European budget because it needs many reforms. The article also deals with the issue of substituting the full membership with an idea of privileged membership which Turkey is not going to accept, and the Polish involvement in the process of Turkish accession. A discussion about Turkish accession will continue for many years. Member states' attitudes towards Ankara's membership of the European Union differ so much that they may be a barrier impossible to overcome. (original abstract)
Rocznik
Strony
151-169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, student
Bibliografia
 • Ananicz A., Międzynarodowa rola Turcji, "Sprawy Międzynarodowe" 2006, nr 2, PISM.
 • Angela Merkel nie chce Turcji w UE, www.newsweek.pl.
 • Balcer A., Sadowski R., Paczyński W., Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna. Część 1, "Raport OSW" 2006, Ośrodek Studiów Wschodnich.
 • Bielecki T., Niech Unia Europejska przyjmie Turcję dla własnego dobra, "Gazeta Wyborcza" z 7 września 2009 r.
 • Cziomer E., Niemcy wobec dylematów i wyzwań przyszłego kształtu Unii Europejskiej po jej poszerzeniu, [w:] Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, (red.) M. Stolarczyk, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
 • Eurobarometr 69, Eurobarometer 70 oraz Eurobarometer 71: http://ec.euro pa.eu/public_opinion/index_en.htm
 • Huntington S., Zderzenie cywilizacji, MUZA SA, Warszawa 2000.
 • Łazowski A., Traktat lizboński a zdolność absorpcji Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2010, nr 2, PISM.
 • Misiągiewicz J., Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Polska popiera aspiracje Turcji do UE, www.wprost24.pl, 11.08.2010 r.
 • Programme of the Belgian Presidency of the EU Presidency, www.prezydencja ue.gov.pl.
 • Smyk K., Konsekwencje przystąpienia Turcji dla procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, s. 6. (www.rcie.lodz.pl/docs/turcpozrada.pdf).
 • Starzyk-Sulejowska J., Główne kierunki realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca, (red.) W.M. Góralski, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Szymański A., Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji, PISM, Warszawa 2008.
 • Szymański A., Wpływ działań dyplomatycznych Turcji na relacje z UE, "Biuletyn" 2010, nr 61, PISM.
 • Wódka J., Czy Polska powinna wspierać starania Turcji o członkostwo w Unii Europejskiej?, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, (red.) J.M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009.
 • Wódka J., Perspektywy członkostwa Turcji w Unii Europejskiej i stosunki polsko--tureckie, [w:] Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej, (red.) J.M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.
 • Zielona księga Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami, Bruksela 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313195
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.