Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce | 13-26
Tytuł artykułu

Wpływ finansowych instytucji państwowych na konsumpcję wewnętrzną w Polsce w latach 2008-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Financial Institutions on Domestic Consumption in Poland in the Years 2008-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsumpcja wewnętrzna kraju jest jednym z czynników wpływających na poziom produktu krajowego brutto. Wzrost gospodarczy jest uzależniony właśnie między innymi od zmian poziomu wewnętrznego popytu na towary i usługi. W krajach rozwijających się, których obywatele są wciąż "na dorobku", skłonność do konsumpcji jest wyższa. Jest to pozytywne zjawisko dla danego kraju przede wszystkim w okresie kryzysu czy spowolnienia gospodarczego, gdy wydatki inwestycyjne są wyhamowane. Wtedy to bowiem utrzymanie odpowiedniego poziomu PKB jest możliwe dzięki wysokiemu poziomowi konsumpcji wewnętrznej. Taka sytuacja występowała w Polsce w latach 2008-2011. Wpływ na poziom konsumpcji wewnętrznej ma siła nabywcza środków finansowych, którymi dysponują przede wszystkim gospodarstwa domowe. Źródłem tych środków mogą być bieżące dochody, oszczędności oraz kredyty zaciągane w systemie bankowym. Zależą one więc od zasobności finansowej społeczeństwa i od możliwości zadłużania się, która wynika ze zdolności kredytowej obywateli. Bardzo istotnymi determinantami w tej kwestii są zarówno decyzje banku centralnego dotyczące wysokości stóp procentowych, jak i różnego rodzaju normy ostrożnościowe wprowadzane za pomocą odpowiednich dyrektyw. Dodatkowo do wszelkich zmian w tym obszarze przyczynia się sytuacja w sektorze bankowym oraz idąca za tym polityka depozytowokredytowa poszczególnych banków. W artykule podjęto próbę znalezienia prawidłowości związanych z zależnościami między polityką pieniężną NBP oraz decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego, sytuacją finansową polskich gospodarstw domowych a konsumpcją wewnętrzną w kraju na przestrzeni ostatnich 5 lat. (abstrakt oryginalny)
EN
Country's domestic consumption is one of the factors impacting the level of GDP. The Economic growth is dependent on changes in the domestic demand for goods and services. In developing countries, which citizens are still working for their property, propensity to consume is higher. This is very positive for the country especially in times of crisis, when capital expenditures are limited. Then, thanks to the high level of domestic consumption, is possible to maintain an adequate level of GDP. Such a situation occurred in Poland in the years 2008-2011. The level of domestic consumption is impacted by purchasing power of resources available especially to particular households. The source of these funds may be current income, savings and loans taken out in the banks. Therefore, they depend on the financial abundance of society as well as on their possibility of borrow, which is due to creditworthiness of the citizens. Very important determinants in this matter are decisions of the central bank concerning the level of interest rates and various prudence norms implemented by appropriate directives. In addition, any changes in this area are caused by current situation in the banking sector and the credit and deposit policy of particular banks. The article tries to find the regularity related to correlation between the National Polish Bank monetary policy, the financial situation of Polish households and domestic consumption over the last 5 years. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bankructwa gospodarstw domowych, red. B. Świecka, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 • Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, WN PWN, Warszawa 2009.
 • Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejterski, B. Świecka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudniania, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Kędzior Z., Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący. Wyd. Monografie i Syntezy, Warszawa 1992.
 • Korenik D., Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku (rynek klientów indywidualnych i gospodarczych), Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Smyczek S., Racjonalność gospodarowania dochodami w polskich gospodarstwach domowych, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005.
 • System finansowy w Polsce - lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, PWE, Warszawa 2000.
 • Narodowy Bank Polski, Raport roczny 2009 - Płynność sektora bankowego; Instrumenty polityki pieniężnej NBP, Wyd. NBP, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313181
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.