Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 8 | nr 1 | 36-41
Tytuł artykułu

Przyroda jako wartość w opinii podmiotów szkoły : (w świetle przeprowadzonych badań własnych)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nature as Value in the Opinion of Students : (on the Basis of the Author's Own Research)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie narastającego kryzysu środowiska konieczny jest zwrot w relacji człowiek - środowisko. Powstaje pilna potrzeba zmiany myślenia, w tym także wartościowania, prowadząca do zmiany postaw względem środowiska przyrodniczego, która pozwoli przetrwać całemu rodzajowi ludzkiemu. Jest to aktualnie bardzo poważne wyzwanie, przed jakim staje współczesne wychowanie - wychowanie proekologiczne. Zadanie to realizowane jest również i w Polsce od momentu wprowadzenia reformy systemu oświaty z 1998 roku. Wszelkie zaś oddziaływanie wychowawcze nie jest możliwe bez postawienia celu wychowania - bez odpowiedniego wartościowania. Dlatego też autor publikacji skupił się na diagnozie wartościowania przyrody przez uczestników (podmioty) procesu wychowania proekologicznego w szkole polskiej, w oparciu o badania własne przeprowadzone na terenie powiatu bialskiego. Taka diagnoza może bowiem dostarczyć istotnych wskazań mówiących o relacji tych osób do środowiska przyrodniczego, a co za tym idzie o czynnikach wpływających na skuteczność odziaływań wychowawczych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
In the era of growing environmental crisis it is necessary to revisit the relationship man - environment. An urgent need has appeared for a change of thinking, as well as evaluating things, leading to changes in attitudes towards the natural environment, which will allow for the survival of mankind. It is currently a very serious challenge faced by modern education - known as pro-environmental education. This task has been implemented also in Poland since the introduction of the reform of the education system in 1998. All the educational efforts would not be possible without setting out a target of education - without proper evaluation. Therefore, the author of the publication focused on the diagnosis of the nature of evaluation by the participants (actors) in the process of ecological education in Polish schools, based on their own research carried out in the area of the Bialski county. This diagnosis may in fact provide important indications concerning the relationship of these persons with the natural environment, and hence the factors influencing the effectiveness of educational interactions in this scope.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
36-41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. Bonenberg M.M. (1992], Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2. Budniak A. (2010], Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • 3. Domka L. (2001], Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • 4. Korba K. (1999], MEN o wychowaniu w szkole. Biblioteczka Reformy, nr 13, Wydawnictwo MEN, Warszawa.
 • 5. Krąpiec M.A. (1979], Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • 6. Marek-Bieniasz A. (2001], Za i przeciw realizacji wartości ekologicznych, w: J.M. Dołęga i in. (red.], Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 281-287.
 • 7. Michałowski S.Cz. (1998], Dziecko. Przyroda. Wartości, w: B. Dymara i in. (red.], Dziecko świecie przyrody - książka do wychowania proekologicznego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, s.99-167.
 • 8. Nowak M. (2001], Wychowanie do wartości w kontekście pluralizmu, "Roczniki Nauk Społecznych", z. 2, s. 13-20.
 • 9. Skolimowski H. (1991], Medytacje, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • 10. Sztumski W. (1999], Globalny kryzys ekologiczny i kształtowanie sumienia ekologicznego, "Problemy Ekologii", nr 3, s. 102-104.
 • 11. Sztumski W. (2001], Enwironmentalizm i edukacja proekologiczna, w: J.M. Dołęga i in., Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 179-190.
 • 12. Tyburski W. (1999], Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, w: A. Papuziński (red.], Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz, s. 91-132.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313179
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.