Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 3, cz. 2 | 225-243
Tytuł artykułu

Odporność wpływu czynników instytucjonalnych w modelach wzrostu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Robustness of the Impact of Institutional Factors in Economic Growth Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza odporności wpływu wybranych czynników instytucjonalnych (związanych z ochroną praw własności, praworządnością i wolnością polityczną) na tempo wzrostu gospodarczego. Metoda analizy opiera się na równaniach regresji wzrostu gospodarczego, gdzie zmienne instytucjonalne są włączone do zbioru zmiennych objaśniających, razem z innymi czynnikami wzrostu. W celu uzyskania wyników odpornych na wybór zmiennych objaśniających artykuł wykorzystuje Bayesowskie uśrednianie oszacowań dla systemowego estymatora uogólnionej metody momentów Blundella i Bonda. Inne nowatorskie aspekty ujęte w badaniu dotyczą zastosowania panelu z częściowo pokrywającymi się obserwacjami, a także wprowadzenia do modelu elementów nieliniowości. Wyniki pokazują, że w większości przypadków badane zmienne instytucjonalne są nieodporne - przede wszystkim na dobór próby, czyli grupę krajów uwzględnioną w analizie, ale częściowo także na zakres tematyczny i sposób obliczania zmiennej instytucjonalnej przez daną organizację, sposób transformacji danych (5- a 10-letnie podokresy) i postać funkcyjną modelu (poziomy a przyrosty zmiennych). Niemniej jednak - w niektórych przypadkach - pewne podobieństwa w wynikach zostały zauważone, co w naszym przekonaniu zostało częściowo osiągnięte dzięki zaproponowanej metodzie Bayesowskiego uśredniania oszacowań. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to assess the robustness of the impact of selected institutional factors (related with property rights, rule of law and political freedom) on economic growth. The method of the analysis is based on growth regressions where institutional indicators are included in the set of explanatory variables, along with some other control factors. In order to be robust to the selection of explanatory variables, the paper uses Bayesian model pooling applied to Blundell and Bond's GMM system estimator. Another innovative aspects are: the use of 'moving' panel data in which subsequent observations cover observations from partly overlapping periods as well as the inclusion of nonlinearities. The results show that in most cases the analyzed institutional variables are not robust - first of all, with regard to the choice of the sample of countries, but partly also with respect to the field and scope of a given institutional variable compiled by the international organization, the way of data transformation (5- or 10-year time intervals), and the functional type of the model (levels vs. changes of the variables). However, in a few cases some similarities were evidenced which - in our opinion - was partly achieved due to the applied method of Bayesian model averaging. (original abstract)
Rocznik
Strony
225-243
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Azman-Saini W.N.W., Baharumshah A.Z., Law S.H. (2010), Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth: International Evidence, "Economic Modelling", No. 27.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. (2003), Economic Growth, The MIT Press, Cambridge-London.
 • Bergh A., Karlsson M. (2010), Government Size and Growth: Accounting for Economic Freedom and Globalization, "Public Choice", No. 142.
 • Bernardelli M. (2012), Metoda szybkiej aktualizacji dekompozycji QR dla modeli liniowej regresji, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", nr 27.
 • Blundell R., Bond S. (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics" No. 87.
 • Bruno G.S.F. (2004), Approximating the Bias of the LSDV Estimator for Dynamic Unbalanced Panel Data Models, "Uiversità Bocconi Working Paper", No. 1.
 • Compton R.A., Giedeman D.C., Hoover G.A. (2011), Panel Evidence on Economic Freedom and Growth in the United States, "European Journal of Political Economy" No. 27.
 • De Haan J., Lundström S., Sturm J.-E. (2006), Market-Oriented Institutions and Policies and Economic Growth: A Critical Survey, "Journal of Economic Surveys", No. 20.
 • De Haan J., Sturm J.-E. (2000), On the Relationship Between Economic Freedom and Economic Growth, "European Journal of Political Economy", No. 16.
 • Doucouliagos Ch., Ulubasoglu M.A. (2006), Economic Freedom and Economic Growth: Does Specification Make a Difference?, "European Journal of Political Economy", No. 22.
 • Fabro G., Aixalá J. (2012), Direct and Indirect Effects of Economic and Political Freedom on Economic Growth, "Journal of Economic Issues", No. 46.
 • Goczek Ł. (2011), Analiza empiryczna regulacji gospodarki w kontekście innowacyjności i produktywności, w: Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zieliński Z. (red.), Kielce.
 • Hall R.E., Jones Ch.I. (1999), Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?, "Quarterly Journal of Economics", No. 114.
 • Heston A., Summers R., Aten B. (2012), Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, November.
 • IMF (2012), World Economic Outlook Database, October.
 • Kim J.-Y. (2002), Limited Information Likelihood and Bayesian Analysis, "Journal of Econometrics", No. 107.
 • Kiviet J.F. (1995), On Bias, Inconsistency and Efficiency of Various Estimators in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics", No. 68.
 • Leblang D.A. (1997), Political Democracy and Economic Growth: Pooled Cross-Sectional and Time-Series Evidence, "British Journal of Political Science", No. 27.
 • Moral-Benito E. (2011), Model Averaging in Economics, "Bank of Spain Working Paper", No. 1123, Madrid.
 • Pääkkönen J. (2010), Economic Freedom as Driver of Growth in Transition, "Economic Systems", No. 34.
 • Peev E., Mueller D.C. (2012), Democracy, Economic Freedom and Growth in Transition Economies, "Kyklos", No. 65.
 • Persson K.G. (2010), An Economic History of Europe: Knowledge, Institutions and Growth, 600 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Plümper T., Martin Ch.W. (2003), Democracy, Government Spending, and Economic Growth: A Political-Economic Explanation of the Barro-Effect, "Public Choice", No. 117.
 • Próchniak M., Witkowski B. (2013), Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, "Economic Modelling", No. 30.
 • Rapacki R. (2009), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 • Rivera-Batiz F.L. (2002), Democracy, Governance, and Economic Growth: Theory and Evidence, "Review of Development Economics", No. 6.
 • Rodrik D. (2007), One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton - Oxford.
 • Sala-i-Martin X., Doppelhofer G., Miller R. (2004), Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach, "American Economic Review", No. 94.
 • Sulejewicz A. (2009), Czynniki instytucjonalne w badaniach wzrostu gospodarczego krajów transformacji, w: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, Rapacki R. (red.), PWE, Warszawa.
 • Williamson C.R., Mathers R.L. (2011), Economic Freedom, Culture, and Growth, "Public Choice", No. 148.
 • Wojtyna A. (2002), Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 • Wojtyna A. (2007), Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • World Bank (2013), World Development Indicators Database.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313117
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.