Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. 55 | 184-196
Tytuł artykułu

Zatrudnienie w Unii Europejskiej - aktualne tendencje

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieustanne zmiany strukturalne, polityczne i społeczne zachodzące w gospodarkach Unii Europejskiej wywierają wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Takim obszarem jest również zatrudnienie i bezrobocie. Z uwagi na niski poziom wykorzystania zasobów pracy, co przejawia się m.in. wysokim poziomem bezrobocia, państwa Unii Europejskiej w Strategii Lizbońskiej uznały politykę rynku pracy za jedna z podstawowych polityk makroekonomicznych. Jednak realizacja założeń zawartych w strategii budzi wiele wątpliwości. Szczególnie mało prawdopodobne wydaje się spełnienie strategicznych założeń po przyjęciu nowych członków Unii. Przyjęcie nowych państw znacznie pogorszyło sytuację na unijnym rynku pracy. Obniżył się wskaźnik zatrudnienia z 64,4% dla 15 państw Unii do 63,0% ogółu ludności w wieku 15-64 lat dla 25 państw Unii Europejskiej. Tymczasem Strategia Lizbońska zakłada wzrost stopy zatrudnienia do 70,0% aktywnych zawodowo do 2010 roku. Wzrosła stopa bezrobocia z 7,7% w 15 krajach Unii Europejskiej do 8,9% w 25 państwach Unii. Niewątpliwie przystąpienie do Unii Europejskiej nowych państw dodatkowo pogłębiło zróżnicowanie wewnątrz samej Unii. Z przeprowadzonej analizy wynika również, że pogorszyła się struktura zatrudnienia według trzech sektorów, szczególnie z powodu zwiększenia udziału zatrudnienia w rolnictwie, a zmniejszenia w usługach. Udział pracujących w sektorze usługowym (bez administracji publicznej) w Unii Europejskiej przed poszerzeniem wynosił 68,0%, a po uwzględnieniu nowych państw 62,4%. Podsumowując, należy stwierdzić, że aby unijna gospodarka stała się najbardziej konkurencyjna gospodarka na świecie, niezbędne są gruntowne zmiany na rynku pracy, ale nie tylko. Wydaje się, że pewna szansa na realizację założeń Strategii Lizbońskiej jest sektor usług, a szczególnie usług opartych na zaawansowanej wiedzy. Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w sektorze usług powinny więc stać się części realizacji planu zwiększania poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że rosnąca rola usług w tworzeniu nowych miejsc pracy uzależniona jest głownie od popytu zgłaszanego na poziomie krajowym. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
184-196
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Employment in Europe 2003, Recent Trends and Prospects, European Commission, September 2003.
 • Franco A., Jouhette S., European Labour Force Survey Principial Results 2003, "Statistics in Focus", 2004, Nr 14.
 • Gotzfried A., European employment increasing in services and especially in knowledge-intensive services, "Statistics in Focus", 2004, Nr 10.
 • Jeruszka U., Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2002.
 • Karska A., Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej, "Unia Europejska", 2003, Nr 8.
 • Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa 1998.
 • Projekt Dyrektywy dotyczącej Usług na Rynku Wspólnotowym, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://debata.ukie.gov.pl.
 • Ryfkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Stankiewicz W., Historia myli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998.
 • Węgrzyn G., Polityka zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, w: Wybory publiczne i prywatne w warunkach niestabilnego wzrostu gospodarczego, Krajowa konferencja naukowa, czerwiec 2003.
 • Zatrudnienie i bezrobocie, Biała Księga, Polska - Unia Europejska, Opracowania i Analizy, zeszyt Nr 32, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311673
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.