Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (1) | 139-155
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurs as Payers of the Goods and Services Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podatek - swej naturze złożony - posiada istotę nie tylko finansową, ekonomiczną, ale również prawną, polityczną i społeczną. Finansowe znaczenie polega na tym, że państwo przez podatki osiąga dochody i zaspokaja popyt na pieniądz. Ekonomiczne zaś dotyczy zmiany sytuacji majątkowej podatników, a to wiąże się z ich zachowaniem na rynku oraz podejmowaniem decyzji gospodarczych, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym. Podatek od towarów i usług (VAT), jako jeden z zasadniczych podatków pośrednich; został wprowadzony w Polsce mocą ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. Jednakże konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT). Przedsiębiorcy - jako podatnicy - ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie skutków ekonomicznych i prawnych swoich decyzji. Optymalnie wybrana forma opodatkowania wpływa na kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wybór formy opodatkowania dla małej firmy może mieć kluczowe znaczenie; źle dobrana forma opodatkowania działalności gospodarczej spowoduje większe ciężary podatkowe, przez co może nawet doprowadzić do upadku. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przedsiębiorstwa jako podatnika podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem skutków podatkowych wynikających z zakupu dóbr i usług opodatkowanych podatkiem VAT w kontekście podatku dochodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Tax is complex in its nature and has financial and economic meaning with legal, political and social aspects. Financial importance refers to the fact that the state receives income through taxing and meets the demand for money. Economic importance refers to the change of taxpayers' material status which affects their activity in the market and the investment decisions they need to take. The value added tax (VAT), as one of the main indirect taxes, was introduced in Poland by the Act of 8 January 1993. However, the need to harmonize the Polish tax law with the EU law forced the Polish legislature to regulate this issue in the new Act of 11 March 2004 on the tax on goods and services (hereinafter referred to as the Law on VAT). Entrepreneurs possess full responsibility for economic and legal consequences of their own decisions. The way of taxing influences the economical and financial condition of the enterprise. The selection of taxation form for a small company might have a major influence, as badly selected form of business taxation creates a greater tax burden which might lead to bankruptcy. The aim of the article is the presentation of enterprise as goods and services taxpayer with particular consideration of taxation results arising from purchasing goods and services levied with VAT in context of income tax. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
139-155
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Bibliografia
 • Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r. nr 1401/PVI/4407/14-4/07/Kr.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno -Finansowych Nr 7 z 2011 r.
 • Kostrzewski P., Podatek VAT naliczony a koszty uzyskania przychodów, http:/ www.podatki.biz,/ (stan na dzień 12 listopada 2013 r.).
 • Kubacki R., Leksykon 2011 Podatek dochodowy od osób fizycznych, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2010 r.
 • Mały podatnik 2011, Poradnik VAT, Nr 21 z 2010 r.
 • Milewski M., Kwestia rejestracji jako podatnik VAT, http://artelis.pl/artykuly/ (stan na dzień 12 listopada 2013 r.).
 • Nieodpłatna dostawa towarów, Poradnik VAT, Gofin Nr 22 z 2010 r.
 • Odliczanie częściowe i korekta VAT, Poradnik VAT nr 1 z 2011 r.
 • Opodatkowanie zaliczek, Firma i Podatki, Nr 4 z 2007 r.
 • Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, pismo z dnia 12 kwietnia 2007 r., 1471/DPR2/423-4/07/AB.
 • Podatki obciążające przedsiębiorczość i ich wpływ na wynik finansowy, praca zbior. pod red. S. Makarskiego, Wyd. UR, Rzeszów 2007.
 • Powstanie przychodu z działalności gospodarczej, Postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 18 maja 2007 r. DF/415-47142/07/FD.
 • Przychody i dochód w działalności gospodarczej, http:/www. doradztwo. final. net. pl/ (stan na dzień 12 listopada 2013 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r., Nr 136, poz. 800).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 200 4 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476).
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 31 z 2010 r.
 • Węgielska A., Wszystko o zwrotach w podatku VAT, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Dodatek do Poradnika VAT Nr 14 z 2010 r.
 • Wyrok NSA z 30 kwietnia 1999 r. (I SA/Lu 233/98).
 • Wyrok z dnia 27 maja 1997 r. (SA/Rz 81/96).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2004 r. (sygn. akt FSK 620/04).
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2006 r., I SA/Ol 445/05/5.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 25 lipca 2006 r. (sygn. akt 157/06).
 • VAT w działalności gospodarczej, praca zbior. pod red. I. Olchowicz, Difin S.A., Warszawa 2010.
 • J. Zubrzycki, Leksykon VAT, Oficyna wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295069
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.