Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 957-961
Tytuł artykułu

Generacja Y a przywództwo w organizacji

Warianty tytułu
Generation Y and Leadership in an Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wartości i oczekiwania wobec życia i pracy charakterystyczne dla najmłodszego pracującego pokolenia mogą - jako pokazuje wielu autorów - stanowić swoiste wyzwanie dla sfery zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w organizacji. Na tym tle w artykule podjęto próbę wskazania na problem przywództwa, względem którego praktyki ZZL mają w istocie charakter wynikowy. Na podstawie analizy cech charakterystycznych dla generacji Y, wskazano na te obszary oddziaływania w praktyce kierowania, które mogą wymagać od liderów innego (nowego) spojrzenia. Uwagę zwrócono przy tym na nasilającą się - w świetle specyficznych zmian demograficznych - potrzebę skutecznego kształtowania interakcji pomiędzy generacjami pracowników. Uwzględniono przy tym także perspektywę (konsekwencje) nieuchronnego "przechodzenia" przedstawicieli najmłodszego pokolenia od roli podwładnego do roli menedżera. Do realizacji przyjętych zamierzeń wykorzystano studia literatury przedmiotu oraz wyniki badań obcych. (abstrakt oryginalny)
EN
Values and expectations towards life and work characteristic of the youngest professionally active generation can - as many authors point out - be a kind of challenger for human resources departments in organizations. Due to this, in this article it was attempted to discuss the problem of leadership, which is treated in a resultant way by HRM departments. Based on the analysis of characteristic features of the generation Y, influence areas in management were differentiated, which would require a different (new) approach from leaders. Emphasis was put on the growing need to develop and shape interactions between employee generations, which stems from specific demographic changes. The inevitable 'transfer' of the representatives of the youngest generation from the role of a subordinate to a manager was also taken into account. To achieve the aforementioned aims, the literature of the subject and results of research conducted by different authors were studied. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
957-961
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Aaserud K. (2008), XY Zoom, Profit, nr 27(5).
 • 2. Campbell W., Twenge J. (2009), The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement, Free Press, New York.
 • 3. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2009), Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków.
 • 4. Chester E. (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników pokolenia Y, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • 5. Ciuk S. (2008), Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem, w: Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 6. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 • 7. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Mediappro (2006), The European Research Project: the appropriation of new media by youth, http://www.mediappro.org/publications/finalreport.pdf [dostęp: grudzień 2013].
 • 9. Miś A. (2011), Generational Identity in Organizations. Challenges for Human Recourses Management, w: Human and work in changing organization. Management oriented on the employee interests, Research Papers of Wroclaw University of Economics, no. 224.
 • 10. Pietroń-Pyszczek A. (2009), Pracownicy jako interesariusze przedsiębiorstwa, w: Człowiek i praca w zamieniającej się organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 43.
 • 11. Rutka R. (2012), Kształtowanie zachowań przez kierownika, w: Organizacja zachowań zespołowych, red. R. Rutka, P. Wróbel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 12. Smithson J., Lewis S. (2000), Is Job Insecurity Changing the Psychological Contract? Young People`s Expectations of Work, Personnel Review, no. 29 (6).
 • 13. Striker M. (2011), Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia - wyniki badań empirycznych, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171294707
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.