Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 325 Management of Enterprises' Finance - Theory and Practice | 71-95
Tytuł artykułu

The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices. Evidence from Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Wpływ transakcji pakietowych na ceny akcji. Przykłady z Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Transakcje pakietowe akcjami są wykonywane poza systemem notowań ciągłych i kursu jednolitego oraz dotyczą handlu dużymi pakietami akcji po uzgodnionej cenie pomiędzy stronami transakcji. Istnieją spółki, których akcje są często przedmiotem tego typu transakcji. Ciągły napływ szczególnego typu informacji dotyczących danych akcji - to jest uzgodnionych cen transakcji pakietowych, które mogą być niejednolite w tym samym dniu - może stanowić sygnał o zerowej wartości dla inwestorów, nawet w okresach, w których zawieranie transakcji pakietowych staje się rzadkie. W artykule bada się zawartość informacyjną transakcji pakietowych akcjami. Transakcje te dobrano losowo. Każda z transakcji dotyczy spółki należącej do indeksu WIG20. Indeks ten skupia 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje tych spółek są często przedmiotem transakcji pakietowych. W artykule wykorzystano dwie metody badawcze: analizę i krytykę piśmiennictwa oraz analizę zdarzeń. Zastosowana analiza zdarzeń oparta jest na dziennych stopach zwrotu akcji. Okno estymacyjne ma długość 50 dni liczonych przed oknem zdarzenia. Okno zdarzenia składa się z dnia przed ogłoszeniem informacji, dnia ogłoszenia informacji oraz dnia po ogłoszeniu informacji. Dla obliczenia normalnej stopy zwrotu posłużono się jednoczynnikowym modelem rynkowym. Źródłem danych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Emerging Markets Information Systems.(abstrakt oryginalny)
EN
Equity block trade transactions are executed outside the continuous trading system and the single price system and involve trading of large volumes of shares at an agreed price. There are companies which shares are recurrently the object of block trading activity. The continuous overload of one particular type of information relating to these shares - block trade prices, which may even be dissimilar during the same day - might result in a signal of a zero value to individual investors, even in periods in which block trading activity is rare. In the study I investigate the information content of one particular event - equity block trade transactions. Equity block trade transactions were randomly chosen. Each transaction relates to a company which is included in the WIG 20 index. This particular index gathers 20 biggest companies listed on the Warsaw Stock Exchange (Poland). Shares of these companies are persistently the object of equity block transfers. Two research methods are used: the first being the analysis of the literature and the second one being event study analysis. The applied event study is based on daily stock returns. The estimation window is 50 days long (days prior to the event window). The event window comprises of 1 pre-event day, the announcement day, and 1 post-event day. The single factor market model is used to calculate the normal return. The source of the data is Warsaw Stock Exchange and Emerging Markets Information Systems.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Atkins M., Ward M., The supply and demand effect of block transactions on share prices, "Investment Analysts Journal" July 1996, No. 43, p. 49-56.
 • Bachelier L., Théorie de la Spéculation, translated by D. May from Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, 3e série, tome 17, 1900, p. 21-86.
 • Ball R., Brown P., An empirical evaluation of accounting income numbers, "Journal of Accounting Research" 1968, Vol. 6, Issue 2, Autumn, p. 159-178.
 • Ball R., Finn F.J., The effect of block trade transactions on share prices. Australian evidence, "Journal of Banking and Finance" 1989, Vol. 13, Issue 3, p. 397-419.
 • Barclay M.J., Holderness C.G., Negotiated block trades and corporate control, "Journal of Finance" July 1991, Vol. 46, No. 3, p. 861-878.
 • Binder J.J., The event study methodology since 1969, "Review of Quantitative Finance and Accounting", 1998, Vol. 11, p. 111-137.
 • Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton 1997.
 • Czerwonka L., Changes in share prices as a response to earnings forecasts regarding future real profits, "Scientific Annals of the 'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi - Economic Sciences Section" 2009, Vol. 56, p. 81-90.
 • Detailed exchange trading rules, text consolidated on 16 August 2012, http://www.gpw.pl/regula tions, page accessed: 15.XI.2012.
 • Dobija D., Klimczak K.M., Development of accounting in Poland: market efficiency and the value relevance of reported earnings, "The International Journal of Accounting" 2010, Vol. 45, Issue 3, p. 356-374.
 • Dobija D., Klimczak K.M., Roztocki N., Weistroffer H.R., Information technology investment announcements and the market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange, "Journal of Strategic Information Systems" 2012, Vol. 21, Issue 4, p. 308-319.
 • Dolley J., Characteristics and procedure of common stock split-ups, "Harvard Business Review" April 1933, Vol. 11, Issue 3, p. 316-326.
 • Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 4th Edition, John Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore 1991.
 • Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa1998.
 • Fama E.F., Efficient capital markets: are view of theory and empirical work, "Journal of Finance" May 1970, Vol. 25, No. 2, p. 383-417.
 • Fama E.F., Fisher L., Jensen M., Roll R., The adjustment of stock prices to new information, "International Economic Review" February 1969, Vol. 10, Issue 1, p. 1-21.
 • Frino A., Jarnecic E., Lepone A., The determinants of the price impact of block trades: further evidence, "Abacus" 2007, Vol. 43, No. 1, p. 94-106.
 • Gibson G.R., The Stock Exchanges of London, Paris and New York. A Comparison, G.P. Putnam's Sons, New York & London 1889.
 • Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Gurgul H., Majdosz P., Efekt polepszania wyników w sektorze otwartych funduszy emerytalnych w Polsce, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie" 2003a, Vol. 48, p. 821-831.
 • Gurgul H., Majdosz P., Wpływ funduszy emerytalnych na kursy akcji notowanych na giełdzie warszawskiej, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie" 2003b, Vol. 48, p. 833-844.
 • Gurgul H., Majdosz P., Analiza empiryczna efektu polepszania wyników w sektorze otwartych funduszy emerytalnych w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 2004a, Vol. XLIII-XLIV, p. 31-50.
 • Gurgul H., Majdosz P., The information content of analysts' recommendations: the empirical evidence from the Polish Stock Market, "Statistics in Transition" 2004b, Vol. 6, p. 1151-1163.
 • Gurgul H., Majdosz P., The Information Content of Earning Forecasts Announcements. The Case of the Polish Stock Exchange [in:] Proceedings of the Thirteen International Conference "Macromodels' 2003, eds. W. Welfe, A. Welfe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004c, p. 87-102.
 • Gurgul H., Majdosz P., Do NBP base rate announcements convey firm-specific information?, "Systems Science" 2005a, Vol. 31, p. 105-116.
 • Gurgul H., Majdosz P., Effect of dividend and repurchase announcements on the Polish Stock Market, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005b, No. 1, p. 25-39.
 • Gurgul H., Wójtowicz T., Stopy zwrotu a wielkość obrotów na GPW w Warszawie, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 2008-2009, Vol. XLIX-L, p. 31-45.
 • http://www.gpw.pl/continuous_trading_system, page accessed: 29.X.2012
 • http://www.gpw.pl/historia, page accessed: 02.XI.2012.
 • http://www.gpw.pl/indeksy_en
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281169
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.