Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 325 Management of Enterprises' Finance - Theory and Practice | 41-51
Tytuł artykułu

The Meaning of Municipal Bonds for Local Governments in Poland

Warianty tytułu
Znaczenie obligacji komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest scharakteryzowanie znaczenia obligacji komunalnych w procesie zarządzania finansami przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Omówiono istotę tych papierów wartościowych oraz ich rodzaje wykorzystywane w Polsce po 1989 roku. Scharakteryzowano także finansowe funkcje obligacji komunalnych oraz ich główne uwarunkowania w zakresie zaciągania długu oraz lokowania wolnych środków. W rezultacie tych rozważań autor przedstawił podstawowe mierniki, które określają rolę tych papierów dłużnych w budżetach poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to characterize the meaning of municipal bonds in the process of finance management in local governments in Poland. There are shown the concept of these securities and the types which were issued in Poland after 1989. There are also characterized financial functions of municipal bonds as well as some main determinants in the field of the debt and investments of "the free funds". As a result of these considerations, the author presents principal measures, which indicate the role of these securities in the budgets of the tiers of the local government in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bowman A., Kearney R., State and Local Government: the Essentials, Cengage Learning, Boston 2012.
 • Bury P., Swianiewicz P., Local Government Finance in Poland, [in:] Local Public Finance in Central and Eastern Europe, ed. Ž. Ševićs, Edward Elgar Publishing, Bodmin 2008.
 • Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Cieślak-Wróblewska A., Pieniądze muszą być dostępne w każdej chwili, "Rzeczpospolita" 2010, nr 292.
 • Danuleitu D.C., Fiscal decentralization and issues of municipal bonds. The case of Romania, "Polish Journal of Management Studies" 2010, vol. 1.
 • Developing Government Bond Market. A Handbook, The World Bank, International Monetary Fund, Washington 2001.
 • Ehrhardt M.C., Brigham E.F., Financial Management: Theory and Practice, Cengage Learning, Mason 2011.
 • Galiński P., Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie średniookresowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011, maszynopis powielony.
 • Giankis G.A., McCue C.P., Local Government Budgeting. A Managerial Approach, Greenwood Publishing Group, Westport 1999.
 • Grecu E., The interest for the municipal bonds, "Annals of the Oradea University" 2008, vol. VII.
 • Huczek S., Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje komunalne na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Łękawa Z., The evolution of municipal bond market in Poland, "Ekonomika" 2011, vol. 90.
 • Megginson W.L., Smart S.B., Introduction to Corporate Finance, Cengage Learning, Mason 2008.
 • Ostrowska K., Mniej emisji obligacji samorządowych, "Rzeczpospolita" 2012(a), nr 250.
 • Ostrowska K., Możliwy spadek wartości obligacji samorządowych, "Rzeczpospolita" 2012(b), nr 30.
 • Ostrowska K., Papiery za 300 mln zł, "Rzeczpospolita" 2011, nr 148.
 • Peterson G.E., Banks or Bonds? Building a Municipal Credit Market, [in:] Local Government Finance and Bond Markets, ed. K. Yun-Hwan, Asian Developments Bank, Manila 2003.
 • Podsumowanie IV kwartału 2012 i roku 2012 na rynku nieskarbowowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska, Warszawa 2013.
 • Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju, Grant Thornton, Poznań 2012.
 • Rosenbloom R.H., A review of the municipal bond market, "Economic Review of Federal Reserve Bank of Richmond" 1976, March/April.
 • Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku 1999, Fitch Polska, Warszawa 2000.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2002, 2005, 2008, 2011, Ministerstwo Finansów.
 • Stefańska A., Koleje Mazowieckie sprzedały pierwsze kolejowe euroobligacje, "Rzeczpospolita" 2011, nr 7.
 • Stockbroker Course, Boston Institute of Finance, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Wesalo Temel J.,The Fundamentals of Municipal Bonds, The Bond Market Association, John Wiley & Sons, New York 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281099
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.