Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 325 Management of Enterprises' Finance - Theory and Practice | 9-18
Tytuł artykułu

Financial Liquidity and Profitability of Family Farms - Interdependence Dilemma

Warianty tytułu
Płynność finansowa i rentowność w rodzinnych gospodarstwach rolnych - dylemat współzależności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań była analiza zależności między płynnością w ujęciu dynamicznym i statycznym a rentownością. Do oceny płynności wykorzystano wskaźnik płynności finansowej oraz wskaźnik szybki płynności. Rentowność zmierzono za pomocą wskaźnika rentowności aktywów. Badania przeprowadzono w 679 gospodarstwach rodzinnych, które w okresie 2004-2011 gromadziły dane rachunkowe na potrzeby FADN PL. Badania wykazały statystycznie istotną zależność między płynnością w ujęciu dynamicznym a ROA. Nie udało się jednak potwierdzić jednoznacznie, czy zależność ta była dodatnia (niskie współczynniki korelacji).(abstrakt oryginalny)
EN
The study was to analyse correlations between liquidity according to the dynamic and static approach and profitability. Liquidity has been evaluated using the financial liquidity ratio and quick liquidity ratio. Profitability has been measured with the use of return on assets ratio. The study covered 679 farms which in the period between 2004 and 2011 gathered accounting data for FADN PL purposes. The study has shown a statistically significant correlation between the liquidity ratio in the dynamic approach and ROA. However, it was not possible to confirm explicitly if such a correlation has been positive (low correlation coefficients).(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Bereżnicka J., Zadłużenie gospodarstw rolniczych a generowanie nadwyżek finansowych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, No. 4 (329).
 • Bieniasz A., Gołaś Z., Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, No. 1(314).
 • Bień W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 1997.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, PWN, Warszawa 1998.
 • Franc-Dabrowska J., Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, No. 1(332).
 • Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 • Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 • Mańko S., Sobczyński T., Sass R., Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005, Zeszyty naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej No 64., Warszawa 2008.
 • Micherda B., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Nasruddin, Zainudin, Liquidity-profitability trade off: is it evident among Malaysian SMEs?, "International Journal of Management Studies" No. 13, 2.
 • Raheman A., Nasr M., Working Capital Management and Profitability - Case of Pakistani Firms, International Review of Business Research Papers 2007, Vol. 3.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Skoczylas W., Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa za pomocą controllingu finansowego, "Rachunkowość" 2013, No. 1.
 • Wasilewski M., Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej a efektywność przedsiębiorstw rolniczych [in:] B. Bernaś, W. Pluta W, Zrządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu No. 1159, Wyd. AE., Wrocław 2007.
 • Wasilewski M., Gałecka A., Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej No. 81, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
 • Vishnani S., Bhupesh Kr. Shah, Imapct of working capital management policies on corporate performance - an empirical study, "Global Business Review" December 2007, Vol. 8, No 2.
 • Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E., Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej No. 88, Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 • Zuba M., Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281071
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.