Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 187-200
Tytuł artykułu

Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment of the Reaction Stock Returns to the Changes in the Open Market Operation Rate - Conditional Event Study Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu reakcji stóp zwrotu polskiego rynku akcji na ogłoszenia o zmianie poziomu stopy referencyjnej. Reakcja ta została zbadana z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń. Znajomość reakcji stóp zwrotu akcji na tego typu ogłoszenia jest bardzo ważna z punktu widzenia inwestora, gdyż podjęte na jej podstawie decyzje inwestycyjne przyczynić się mogą do uzyskania ponadprzeciętnych zysków. Ponadto ze względu na typ badanej informacji wyniki te mogą być interpretowane również w kontekście koncepcji przejrzystości polityki pieniężnej banku centralnego. Rozważania podzielono na pięć części. Pierwsza część pracy zawiera podsumowanie analogicznych badań na rynkach zagranicznych. Druga część przedstawia metodykę warunkowej analizy zdarzeń. Część trzecia poświęcona jest charakterystyce badanego zdarzenia. W czwartej części uzasadniono wybór czasowego i podmiotowego zakresu badania. W ostatniej - zamieszczono rezultaty przeprowadzonego badania.
EN
The paper is devoted to the response of Polish stock returns to the announcement of changes in the open market operation rate. The reaction was examined using a conditional event study analysis. The knowledge of the reaction of returns is very important for investors who make investment based on that knowledge which then often contributes to earning above-average profits. Additionally, owing to the type of information, it may also be considered as an element of the transparency of monetary policy. The paper is divided into five parts. The first one contains a summary of similar studies conducted in foreign markets. The second presents the methodology of a conditional event study analysis. The third part is devoted to the characteristics of the studied event. The fourth part explains the choice of time and personal scope of the study, while the last provides the results.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
187-200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Będowska-Sójka B., Event Study Analysis with Market Model and GARCH Modeling: Announcement of Share Repurchase on the Warsaw Stock Exchange, w: E. Panek (red.), Mathematics in Economics, Wydawnictwo UEP, Poznan ́ 2009
 • Będowska-Sójka B., Intraday CAC40, DAX and WIG20 Returns When the American Macro News Is Announced, ,,Bank i Kredyt'' 2010, nr 2
 • Doman M., Doman R., Modelowanie zmiennos ́ci i ryzyka, Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Krako ́w 2009
 • Filipowicz E., Zmiany stopy referencyjnej NBP a ceny akcji spółek z indeksu WIG20 na GPW w Warszawie, w: D. Wiśniewska (red.), Anomalie giełdowe. Dos ́wiadczenia s ́wiatowe a sytuacja na GPW w Warszawie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Gurgul H., Analiza zdarzen ́ na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Krako ́w 2006
 • Hardouvelis G.A., Macroeconomic Information and Stock, ,,Journal of Economics and Business'' 39, 1987
 • Kowalak M., Instytucjonalne podstawy polityki pieniężnej, w: W. Przybylska-Kapus ́cin ́ska (red.), Wspo ́łczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008
 • McQueen G., Roley V.V., Stock, Prices, News and Business Conditions, ,,The Review of Financial Studies'' 6, 1993, nr 3
 • Sellin P., Monetary Policy and the Stock Market: Theory and Empirical Evidence, ,,Journal of Economic Surveys'' 15, 2001, nr 4
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278467
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.