Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 197-212
Tytuł artykułu

Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie - ujęcie teoretyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Foreign Direct Divestment - a Theoretical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu teorii, w których odniesiono się do problemu dezinwestycji. Punkt wyjścia stanowi paradygmat eklektyczny Dunninga. Rzeczywiście wydaje się, że pewne "odwrócenie" paradygmatu daje dobre podstawy do interpretacji dezinwestycji. Jest ona wynikiem oddziaływania jednego z czterech czynników: dostosowania do równowagi, uniknięcia ryzyka, rewizji preferencji inwestorów oraz naprawy błędu. Dostosowanie do równowagi opisuje dezinwestycje jako reakcję na dokonane zmiany w otoczeniu. Następnie omówiono teorie internalizacji, lokalizacji i nowej geografii ekonomicznej. W kolejnej części przedstawiono teorie przedsiębiorstwa oraz koncepcje zarządzania, w których można odnaleźć determinanty dezinwestycji. Należą do nich: teorie alternatywne, finansów przedsiębiorstwa, opcje rzeczywiste, przewaga konkurencyjna i kluczowe kompetencje, strategiczna odnowa organizacji oraz outsourcing.
EN
The aim of this paper is to revise the theory in which a reference was made to the issue of divestment. The starting point of the deliberations is the eclectic paradigm of Dunning. It seems that a certain 'reversal' of the paradigm provides a good basis for the interpretation of divestment which is the result of an exposure to one of the four factors: equilibrium adjustment, risk avoidance, revision of investors' preferences and error correction. Then, theories of internalisation, location and the new economic geography are discussed. In the next section theories and concepts of management companies where the determinants of divestment can be found are presented. These include alternative theories, companies finances, real options, competitive advantage and core competencies, strategic renewal and outsourcing.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
197-212
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Arogyaswamy K., Barker V., Yasai-Ardekani M., Firm Turnarounds: An Integrative Two-Stage Model, ,,Journal of Management Studies'' 32, 1995
 • Banaszyk P., Cyfert S., Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007
 • Bartlett C., Goshal S., Transnational Management. Text, Cases and Readings in Cross-Border Management, Irwin, Boston 1992
 • Benito G., Welch L., De-Internationalization, ,,Management International Review'' 37, 1997
 • Boddewyn J., Divestment: Local vs. Foreign, and U.S. vs. European Approaches, ,,Management International Review'' 19, 1979
 • Boddewyn J., Foreign and Domestic Divestment and Investment Decisions: Like or Unlike?, ,,Journal of International Business Studies'' 1983, nr 14
 • Boddewyn J., Foreign Direct Divestment Theory: Is It the Reverse of FDI Theory, ,,Weltwirtschaftliches Archiv'' 119, 1983
 • Buckley, Casson M., A Theory of International Operations, w: M. Ghertman, J. Leontiades(red.), European Research in International Business, North-Holland, Amsterdam 1979
 • Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i s ́rodowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan ́ 2004
 • Burmester B., Foreign Direct Investment Theory Revisited and Revised, Faculty of Business & Economics, The University of Auckland, ,,Discussion Paper Series'' 1, 2006, nr 5
 • Casson M., The Firm and the Market. Studies on Multinational Enterprise and the Scope of the Firm, MIT Press, Cambridge 1987
 • Coase R., The Nature of the Firm, ,,Economia'' 1937, nr 4 (The Economic Nature of the Firm, A Reader, Cambridge University Press, Cambridge 1986)
 • Cyerta R., March J., A Behavioural Theory of the Firm, Blackwell Business, Cambridge 1992
 • Domań ́ski R., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 2007
 • Dunning J., Location and Multinational Enterprise: A Neglected Factor, ,,Journal of International Business Studies'' 1998, nr 29
 • Dunning J.,Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests, ,,Journal of International Business Studies'' 11, 1980, nr 1
 • Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., Zarządzanie strategiczne jako pro ́ba syntezy teorii przedsiębiorstwa, ,,Ekonomista'' 2005, nr 5
 • Gruszecki T., Wspo ́łczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002
 • Hamilton R., Chow Y., Why Managers Divest - Evidence from New Zealand's Largest Companies, ,,Strategic Management Journal'' 1993, nr 14
 • Hofer C., Turnaround Strategies, ,,The Journal of Business Strategy'' 19, 1980, nr 1
 • Kotabe M., Mol M., Ketkar S., An Evolutionary Stage Model of Outsourcing and Competence Destruction: A Traid Comparision of the Consumer Electronics Industry, ,,Management International Review'' 48, 2008
 • Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1991
 • Krugman P., Increasing Returns and Economic Geography, ,,Journal of Political Economy'' 99, 1991, nr 3
 • Krugman P., Venables A., Globalization and Inequality of Nations, ,,Quarterly Journal of Economics'' 110, 1995
 • Lohrke F., Bedeian A., Palmer T., The Role of Top Management Teams in Formulating and Implementing Turnaround Strategies: A Review and Research Agenda, ,,International Journal of Management Reviews'' 2004, nr 5-6
 • Mata J., Portugal P., Closure and Divestiture by Foreign Entrants: The Impact of Entry and Post-Entry Strategies, ,,Strategic Management Journal'' 21, 2000
 • Miller K., A Framework for Integrated Risk Management in International Business, ,,Journal of International Business Studies'' 23, 1992
 • Mizerka J., Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywnos ́ci inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan ́ 2005
 • Osbert-Pociecha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998
 • Padmanabahn P., The Impact of European Divestment Announcement on Shareholder Wealth: Evidence from the UK, ,,Journal of Multinational Financial Management'' 1993, nr 8
 • Penrose E., A Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford 2009
 • Porter M., Competitive Strategy, The Free Press, New York 1980
 • Porter M., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in Global Economy, ,,Economic Development Quarterly'' 14, 2000, nr 1
 • Porter M., Please Note Location of Nearest Exit: Exit Barriers and Planning, ,,California Management Review'' 19, 1976, nr 2
 • Prahalad C., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, ,,Harvard Business Review'' 1990
 • Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001
 • Tsetsekos G., Gombola M., Foreign and Domestic Divestments: Evidence on Valuation Effects of Plant Closings, ,,Journal of International Business Studies'' 23, 1992
 • Vernon R., The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment, ,,Oxford Bulletin of Economics and Statistics'' 41, 1979, nr 4
 • Volberda H., Baden-Fuller C., Van den Bosch F., Mastering Strategic Renewal: Mobilizing Renewal Journeys in Multi-Unit Firms, ,,Long Range Planning'' 34, 2001
 • Weston J., Divestitures: Mistakes or Learning?, ,,Journal of Applied Corporate Finance'' 2, 1989
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2006
 • Zorska A., Ku globalizacji, PWN, Warszawa 1998
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278397
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.