Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 175-195
Tytuł artykułu

Polityka podatkowa a konkurencyjność gospodarki Polski, Czech, Słowacji i Węgier w latach 2000-2011

Warianty tytułu
Tax Policy Vis-À-Vis the Competitiveness of Economies of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary between 2000 and 2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie i ocena rozwiązań wprowadzanych w zakresie podatków w latach 2000-2011 w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz próba ustalenia, jakie czynniki były źródłem reform podatkowych. W artykule przedstawiono zmiany w podatkach pośrednich i bezpośrednich oraz omówiono strukturę dochodów podatkowych. W ostatniej części omówiono wpływ reform podatkowych na konkurencyjność państw.
EN
The purpose of this paper is to compare and evaluate solutions in the field of taxation introduced in the period 2000-2011 in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The aim is also to determine which factors triggered tax reforms. The paper provides a comparison of changes in direct and indirect taxes and discusses the structure of tax revenues in the analysed countries. The last section discusses the impact of tax reforms on the competitiveness of economies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175-195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Botman D., Tuladhar A., Tax and Pension Reform in the Czech Republic - Implications for Growth and Debt Sustainability, IFM Working Papar WP 08/125, IMF, Washington 2008
 • Cies ́lukowski M., Kierunki polityki podatkowej Unii Europejskiej, w: E. Denek (red.), Wybrane problemy funkcjonowania systemo ́w podatkowych krajach Unii Europejskiej, ,,Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu'', nr 67, 2005
 • Ciżkowicz P., Opala P., Rzon ́ca A., Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowym, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny'' 2012, z. 1
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Dziemianowicz R., Polityka podatkowa jako jeden z elemento ́w zarządzania finansami publicznymi, w: S. Owsiak, Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Dziemianowicz R., Polityka podatkowa w pan ́stwach UE: wspo ́łczesne trendy i wyzwania, w: T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finanso ́w publicznych, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu'', nr 141, 2010
 • European Commission, Tax Policy in the European Union - Priorities for the Years Ahead, COM (2001), Brussels 2001
 • European Commission, Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Publications Office of the European Union, Luxemburg 2012
 • Golias P., Kicina R., Slovak Tax Reform: One Year After, Institute for Economic and Social Reforms, Bratislava 2005
 • Hybka M., Harmonizacja opodatkowania dochodo ́w przedsiębiorstw w Unii Europejskiej s ́wietle postanowien ́ strategii lizbon ́skiej, w: T. Juja, (red), Opodatkowanie przedsiębiorco ́w w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, ,,Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu'', nr 101, 2008
 • IMF, IMF Country Report No 08/40. Czech Republic: Selected Issues, IMF, Washington 2008
 • Irwin-Grzyn ́ska J., Wspo ́lna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania - nowy paradygmat opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w: J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu'', nr 142, 2010
 • Juja T., Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznan ́ 2011
 • Kluzek M., Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpos ́rednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznan ́ 2010
 • KPMG, Investment in Hungary, KPMG Hungaria Kft., Budapest 2010
 • Lipniewicz R., Europejskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2011
 • Litwin ́czuk H., Tetłak K., Adamczyk Ł., Podatki bezpos ́rednie. Prawo polskie a prawo wspo ́lnotowe, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009
 • Mączyn ́ski D., Akcyza w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stano ́w Zjednoczonych Ameryki Po ́łnocnej, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny'' 2008, z. 3
 • Małecka-Ziembin ́ska E., Opodatkowanie dywidend w s ́wietle unijnych i polskich przepisów, w: T. Juja (red.), Opodatkowanie przedsiębiorców.
 • Małecka-Ziembin ́ska E., Wybrane zagadnienia konkurencji podatkowej oraz ich egzemplifikacja na przykładzie podatku dochodowego od oso ́b fizycznych, w: T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych
 • Małecki J., Refleksje o tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego, w: T. Juja, J. Kotliska (red.), Stan i kierunki rozwoju finanso ́w publicznych, ,,Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu'' nr 90, 2007
 • Maruchin W., VAT w prawie polskim i prawie wspo ́lnotowym, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009
 • Mooij R., Keen M., ,,Fiscal Devaluation'' and Fiscal Consolidation: The VAT in Troubled Times, IMF, Washington 2012
 • Osiatyn ́ski J., Finanse publiczne, ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan ́ 2006
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278387
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.