Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 155-174
Tytuł artykułu

Produkcja w spadkowej fazie cyklu koniunkturalnego w Polsce

Warianty tytułu
Production in the Downward Phase of the Business Cycle in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego głównym celem jest weryfikacja dwóch zasadniczych dla austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego hipotez. Pierwsza hipoteza mówi, że restrykcyjna polityka pieniężna powoduje skracanie struktury produkcji, druga - że podwyżki stóp prowadzą do względnych różnic w spadku produkcji branż wytwarzających dobra w różnych odległościach od konsumenta. Przeprowadzona w opracowaniu analiza, oparta na przyjętych wskaźnikach, pozwala pozytywnie zweryfikować obie hipotezy. Podwyżki stóp procentowych dokonane przez Narodowy Bank Polski prowadziły do powstawania spadkowych faz cyklu. W tym okresie w polskiej gospodarce zmniejszał się czas produkcji dóbr finalnych oraz występowały względne różnice w spadkach produkcji w branżach oddalonych w różnym stopniu od ostatecznego odbiorcy.
EN
The paper is of theoretical and empirical character. Its main objective is to verify two hypotheses that are fundamental to the Austrian business cycle theory. One claims that a restrictive monetary policy causes a shortening of the production structure. The other states that increases in interest rates lead to relative differences in the decline of the output in manufacturing industries that produce goods at different distances from the consumer. The analysis presented in the paper was based on selected indicators and allowed to positively verify both hypotheses. Interest rate increases effected by the National Bank of Poland led to the formation of downward phases of the cycle. During the examined period we observed a decrease in the production time of final goods as well as relative differences in the declines in the output of the manufacturing industries which varied in their distance to the final recipients.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155-174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Anderson W.L., Say's Law and the Austrian Theory of the Business Cycle, ,,Quarterly Journal of Austrian Economics'' 12, 2009, nr 2
 • Barczyk R., et al., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006
 • Barczyk R., Gło ́wne teorie wspo ́łczesnych wahan ́ koniunkturalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan ́ 1997
 • Barczyk R., Lubin ́ski M., Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznan ́ 2009
 • Barczyk R., Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan ́ 2004
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003
 • Block W., Garschina K.M., Hayek F.A., Business Cycles and Fractional Reserve Banking: Continuing the De-Homogenization Process, ,,Review of Austrian Economics'' 9, 1996, nr 1
 • Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaz ́niki koniunktury, Poltext, Warszawa 2012
 • Estey J.A., Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa 1959
 • Fic T., Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa, ,,Ekonomista'' 2009, nr 1
 • Friedman M., Schwartz A., A Monetary History of the United States 1867-1960, Princeton University Press, Princeton 1963
 • Friedman M., Schwartz A.J., Money and Business Cycles, ,,Review of Economics and Statistics'' 45, 1963, nr 1
 • Godło ́w - Legiędź J., Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, PWN, Warszawa 1992
 • Gradzewicz M. et al., Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, ,,Bank i Kredyt'' 2010, nr 41 (5)
 • Huerta de Soto J., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2009
 • Jędruchniewicz A., Produkcja we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego w Polsce, ,,Gospodarka Narodowa'' 2012, nr 10
 • Lubin ́ski M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2004
 • Mintz I., Dating American Growth Cycle, w: V. Zarnowitz (red.), The Business Cycle Today, NBER, t. 1, New York 1972
 • Piech K., Rodzaje cykli gospodarczych, ,,Polityka Gospodarcza'' 2001-2002, nr 5-6
 • Przychodzeń W., Wahania cykliczne dynamiki PKB w Polsce w latach 1989-2009, ,,Ekonomista'' 2011, nr 2
 • Robbins L., The Great Depression, Macmillan, London 1934
 • Rothbard M.N., Wielki Kryzys w Ameryce, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2010
 • Shackle G.L.S., Some Notes on Monetary Theories of the Trade Cycle, ,,Review of Economic Studies'' 1, 1933, nr 1
 • Sławin ́ski A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: J. Osin ́ski, S. Sztaba (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, SGH, Warszawa 2009
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Wspo ́łczesne nurty teorii makroekonomii, WN PWN, Warszawa 1998
 • Sprawozdanie z wykonania założen ́ polityki pieniężnej w 2004 r., NBP, Warszawa 2005
 • Sprawozdanie z wykonania założen ́ polityki pieniężnej w 2007 r., NBP, Warszawa 2008
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 r., NBP, Warszawa 2003
 • von Böhm-Bawerk E., The Positive Theory of Capital, London 1891
 • von Hayek F.A., ,,Profits, Interest and Investment'' and Other Essays on the Theory of Industrial Fluctuations, Clifton 1975
 • von Hayek F.A., Prices and Production, New York 1967
 • von Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2007
 • Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajo ́w na s ́rednim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa 2011
 • Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a gło ́wny nurt ekonomii, PWN, Warszawa 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278361
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.