Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2(7) | 66-83
Tytuł artykułu

Zawieszenie wójta w wykonywaniu zadań i kompetencji

Warianty tytułu
Suspending of Head of the Commune in Realisation of Tasks and Powers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewiduje obecnie dwie przesłanek powodujących zawieszenie wójta w wykonywaniu zadań i kompetencji. Są to jednak dwie różne grupy, którym towarzyszy odmienny tryb wprowadzenia tej instytucji. Cechę wspólną sanowi natomiast to, iż piastun kompetencji - z mocy prawa lub w drodze aktu indywidualnego (fragment tekstu)
EN
The article constitutes an exceptionably successful effort of presenting problems connected with an institution of suspending head of the commune in realisation of tasks in relation with establishing of a commissar management in the commune. The author perceives in a justified way that on ground of art. 97 sec. l of act of 8th March 1990 on a commune self-government, it is exclusively possible to suspend simultaneously both organs acting in the commune: head of the commune and the commune council by the Prime Minister. A prerequisite determined in this regulation of prolonged lack of efficiency in realisation of public tasks not forecasting hope for quick improvement, must - as was perceived in a justified way in the text - be established simultaneously in relation to both organs of the commune. It was rightfully observed that suspending the organs of the commune, the Prime Minister acts on conditions of administrative recognition. Considerations concerning unconstitutionality of the condition, on which establishing the commissar management depends, seem to be particularly valuable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66-83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2003, s. 285-286.
 • A. Preisner, Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] ustrój i funkcje samorządu terytorialnego. Studia i szkice, red. H. Rot, Acta Universitatis Wratislaviensis 1993, No 1470, Prawo CCXIX, s. 165.
 • P. Chmielnicki, Nadzór nad działalnością gminną, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, warszawa 2004, s. 568.
 • B. Dolnicki, Nadzór nad działalnością powiatu, [w:] Ustawia o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Zakamycze 2005, s. 489.
 • W. Kisiel, ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 237.
 • B. Dolnicki, Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym - wnioski de lege ferenda, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 134.
 • M. Stahl, Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] Prawo administracyjne- pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Warszawa 2004, s. 366.
 • J. Niczyporuk, J. Szreniawski, Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] ustrój administracji publicznej, red. E. J. Nowacka, Warszawa 1999, s. 162.
 • P. Rączka, Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] ustrój samorządu terytorialnego, Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Toruń 2005, s. 301.
 • A. Agopszowicz, Nadzór nad działalnością gminną, [w:] Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Warszawa 1999, s. 501.
 • D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania, Samorząd Terytorialny 2005, nr 1-2, s. 35.
 • M. Kasiński, Ciągłość funkcji wykonawczej a zakończenie działalności zarządu gminy, Samorząd Terytorialny 1996, nr 7-8, s. 20.
 • E. Komorowski, nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2005, s. 246.
 • H. Rot, badania nad kształtem ustrojowo-funkcjonalnym samorządu terytorialnego, [w:] ustrój i funkcje samorządu terytorialnego. Studia i szkice, red. H. Rot, Acta Universitatis Wratislaviensis 1993, No 1470, Prawo CCXIX, s. 22.
 • F. Longschamps, Uwagi o używaniu pojęć prawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo 1960, nr 27, s. 11-12.
 • J. Korczak, Wybrane zagadnienia prawne realizacji praw podmiotowych członków wspólnot samorządowych na tle rozwiązań europejskich, [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Kolonia Limited 2005, s. 362-363.
 • L. Wengler, Prawnoorganizacyjne aspekty "zawieszenia wykonywania mandatu" wójta (burmistrza, prezydenta miasta), [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Rzeszów 2006, s. 663.
 • B. Dolnicki, Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2003, nr 1-2, s. 53.
 • M. Podgłodek, Prawnoustrojowa pozycja wójta (burmistrza, prezydenta) oraz starosty powiatowego i marszałka województwa, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, (red.) S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004, s. 58.
 • W. Śniecikowski, Zagadnienia administracyjnoprawne wykonywania funkcji przewodniczącego zarządu gminy podczas jego nieobecności przez zastępcę wójta, burmistrza (prezydenta), Samorząd Terytorialny 2000, nr 11, s. 39.
 • A. Szewc, Władze gminy, [w:] Samorząd terytorialny, A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Warszawa 2005, s. 296.
 • P. Czechowski, [w:] Prawo samorządu terytorialnego. Przepisy z komentarzem, (red.) P. Czechowski, A. Jaroszyński, S. Piątek, Warszawa 1997, s. 218.
 • J. Korczak, Zastępstwo organu wykonawczego gminy, Nowe Zeszyty Samorządowe 2005, s. 40.
 • M. Bidziński, Aparat administracyjny samorządu terytorialnego i jednostki pomocnicze gmin, [w:] Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2005, s. 152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276385
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.