Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 | 101-114
Tytuł artykułu

Nowe obowiązki i odpowiedzialność rad nadzorczych spółek w zakresie kontroli wewnętrznej, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Warianty tytułu
New Duties and Responsibility of Supervisory Boards of Companies in the Area of Internal Control, Accounting and Financial Reporting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek kapitałowych określają przepisy prawa poszczególnych państw. Chociaż nazwy spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są stosowane powszechnie, to krajowe prawa handlowe i kodeksy spółek handlowych zawierają zróżnicowane rozwiązania szczegółowe dotyczące sposobu powołania, rejestracji, minimalnej wielkości udziałów (akcji) spółki, a także uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności jej organów.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the crucial changes introduced to the Polish legislation through the amendment of the Commercial Companies Code and the Accounting Act as well as the enactment of the new Auditing Act. The subject and the scope of the described changes are determined by the title of the paper. Criticism with the justifi cation was given to some detailed solutions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dyrektywa 2006/43AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz. Urz. UE L 224.
 • Gula M., Komitety audytu w spółkach publicznych, "Rachunkowość" 2009, nr 9.
 • Harley S., Zewnętrzna kontrola jakości pracy biegłego rewidenta: przegląd międzynarodowy, w: Jakość usług biegłego rewidenta. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
 • Idzikowska G., Owczarek Z., System kontroli wewnętrznej, w: Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa "Enronu "? "Rachunkowość" 2003, nr 4.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K., Audyt systemu kontroli wewnętrznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2009.
 • Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1968.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
 • Nowak D., Komitety ds. audytu - ważny element ładu korporacyjnego spółek publicznych oraz poprawy jakości usług audytora zewnętrznego, w: Jakość usług biegłego rewidenta. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
 • Opinia o kontroli wewnętrznej - amerykański standard rewizji finansowej nr 2, "Rachunkowość - audytor" 2004, nr 3/8.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r - Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171267165
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.