Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 112 | 131-145
Tytuł artykułu

Formy transferu innowacji

Warianty tytułu
Forms of Innovation Transfer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone rozważania skłaniają to sformułowania określonych konkluzji: 1) podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego w perspektywie globalnej gospodarki jest korzystanie z ogółu dostępnych źródeł innowacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wewnętrzne źródła innowacji to efekty prac krajowych ośrodków naukowo-badawczych, związanych z kreacją potencjału ludzkiego, strumieniami finansowymi oraz narzędziami badawczymi. Zewnętrzne źródła innowacji związane są z postępem technicznym, technologicznym, organizacyjnym i finansowym. Elementy te, podobnie jak i kategoria ceny rozumiana w gospodarce rynkowej jako informacja zewnętrzna, mają bezpośredni wpływ na ich wykorzystanie w procesie działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Stwierdzenia te, choć wydają się mało odkrywcze i kolokwialne, w praktyce podejmowania działań gospodarczych są głównym źródłem uzyskiwania efektywnościowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Od strony rozważań teoretycznych prawdy te nie są odkrywcze, ale powstaje zasadnicze pytanie: dlaczego jedne przedsiębiorstwa i gospodarki są innowacyjne, a inne nie, jeżeli założenia teoretyczne są tak oczywiste i doskonale rozpoznane w rozważaniach teoretycznych?; 2) należy stosować dostępne metody pozyskiwania i transferu działań gospodarczych, związanych z nowymi technologiami produkcji, organizacji i strumieni finansowania przedsiębiorstw; 3) sukces realizacji innowacji związany jest ściśle z pojęciem synergii związków pomiędzy uwarunkowaniami innowacji związanych z przedsiębiorstwem, tzn. między czynnikami egzogenicznymi i endogenicznymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The discussion concerns the following issues: 1. determination of the source of corporate innovativeness; 2. presentation of methods of acquisition of new technologies, distinguishing forms of direct and indirect sales; 3. description of determinants of corporate innovativeness and the areas of inspiration for the innovation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131-145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.
 • Brdulak H., Gołębiowski T., Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w: praca zbior. pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 • Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa.
 • Egeman M. E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 • Innovation Management and Knowledge - Driven Economy. European Commission Directorate - General for Enterprise, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels-Luxembourg 2004.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Jewtuchowicz A., Matusiak K. B., Stawasz E., Matusiak M., Tworzenie środowiska innowacyjnego i warunków dla transferu technologii. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 1998. Przytoczono za: M. Reichel, Potencjał innowacyjny Polski Południowo-Wschodniej w strukturach subregionalnych, Wyd. Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.
 • Kowalak B., Konkurencyjna gospodarka, innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom 2006.
 • Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Krzakiewicz K., Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, praca zbior. pod red. J. Skalika, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Łunarski J., Zarządzanie technologiami, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 • Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
 • Mińska-Struzik E., Nowara W., Truskolaski S., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Penc J., Narodowe i międzynarodowe systemy zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Międzynarodowego w Łodzi, Łódź 2004.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Reichel M., Potencjał innowacyjny Polski Południowo-Wschodniej w strukturach subregionalnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.
 • Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2001.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Stonehouse G., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SIA, Warszawa 2001
 • Włosiński W., Transfer technologii, Forum Akademickie, Nr 4, 2000.
 • Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Zych A., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, praca zbior. pod red. K. Jaremczuka, Wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 • Zys L., Otoczenie instytucjonalne małych firm innowacyjnych, "Innowacje", 2003/18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263277
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.