Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 4(9) | 145-170
Tytuł artykułu

Zakres pojęcia "interes publiczny" a organizacje pożytku publicznego

Warianty tytułu
The Scope of the Notion "Public Interest" and Organisations of Public Utility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Historia administracji jako element historii państwa wskazuje na ewolucję poglądów dotyczących interesu publicznego jako podstawy działania administracji. Wskazuje także na trudności w określaniu granic interesu publicznego, znaczenia tej dyrektywy w zakresie działania administracji i granic kontroli jej zachowań powołując się na interes publiczny. (fragment tekstu)
EN
The article constitutes an effort to present problems connected with meaning of the term "public interest" on the background of activity of a public utility organisation. The author mentioned the hitherto presented opinions on the subject of meaning of the term "public interest", stating that it belongs to the category of not exactly defined notions, and its basic aim is transfer-ring by the legislator the total evaluation of the factual state to the stage of applying law. The second part of the article was dedicated by the Author to establish adependence which occurs between the notional scope of the public interest and the area in which organisations of public utility operate, regulated in act of 24 April 2003 on activity of public utility and voluntary service. The basic relation between these notions occurs in aspect of performing of public utility tasks by organisations of public utility, where the widest domain in which duties of these organisations cross with activity of the state, is the sphere of social aid. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145-170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986, s. 28-29.
 • J. Łętowski, Podstawowe problemy nowego prawa urzędniczego, Państwo i Prawo, Warszawa 1983, s. 8 (450), s. 20.
 • E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932, s. 13.
 • J. P. Tarno, Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Warszawa 1999, s. 125-126.
 • J. Lang, Z rozważań nad pojęciem interesu publicznego w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2018, Przegląd Prawa i Administracji XXXVIII, Wrocław 1997, s. 127.
 • E. Bodenheimer, Prolegomena to a Theory of the Public Interest, [w:] The Public Interest, 1961, s. 217.
 • E. Łętowska, Majątkowa odpowiedzialność państwa jako element zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania administracji, [w:] Instytucje prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, J. Starościak, Ossolineum 1973, s. 528.
 • J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonaniu zadań administracji publicznej, Kolonia Limited 2005, s. 30.
 • A. Piekara, Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a lokalna jakość życia, ST 1995, nr 5, s. 60.
 • J. Lang, Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, s. 109.
 • A. Pakuła, Interes publiczny i użyteczność publiczna jako kryteria zadań samorządu terytorialnego, [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały z Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo UŚ 2000, s. 348.
 • E. Bodenheimer, Prolegomena to a Theory of the Public Interest, [w:] The Public Interest, 1961, s. 209-210.
 • J. Cohen, A Lawman's View of the Public Interest, [w:] The Public Interest, s. 158.
 • H. Steiger, Zur Entscheidung kolliredenden öffentlichen Interessen bei der polischen Planung als rechtliches Problem, [w:] Festchrift für, J. Wolff, 1973, s. 406.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 97.
 • A. Wróbel, Administracja publiczna u progu XX wieku, pod red. J. Szreniawskiego, Przemyśl 2000, s. 701.
 • L. Irish, K. Simon, Prawne regulacje działania organizacji pozarządowych, Warszawa 1999, s. 45-46.
 • A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2005, s. 73-85.
 • M. Guć, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Poradnik dla samorządów, Warszawa 2004, s. 25.
 • M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1981, s. 295.
 • G. Łaszczycka, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Zakamycze 2005, s. 409.
 • W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, PWN 1983, s. 63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257817
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.