Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 271, t. 2 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 193-202
Tytuł artykułu

Motywy emisji "obligacji węglowych" jako specyficznych obligacji korporacyjnych opartych na świadczeniach niepieniężnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Motives for Issuing "Coal Bonds" as a Specific Corporate Bonds Based on Non-Financial Benefits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa są obecnie doświadczonymi i aktywnymi uczestnikami rynku finansowego, na którym potrafią dopasować najbardziej dla nich odpowiednie źródło finansowania działalności. Obok klasycznego źródła finansowania, którym nadal pozostaje finansowanie bankowe, przedsiębiorstwa wykorzystują obligacje korporacyjne, zarówno te "tradycyjne", oparte na świadczeniach pieniężnych, jak i obligacje mniej standardowe i mniej popularne, tj. obligacje oparte na świadczeniach niepieniężnych. Do obligacji opartych na świadczeniach niepieniężnych zalicza się tzw. obligacje węglowe, czyli dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki węglowe, a spłacane poprzez dostawy węgla. Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnych motywów wykorzystania "obligacji węglowych" w finansowaniu przedsiębiorstw oraz zalet i ograniczeń tych instrumentów finansowania z punktu widzenia emitenta i obligatariusza.(abstrakt oryginalny)
EN
Businesses are now experienced and active players on the financial market where they are able to find the best suited source of financing their activities. Apart from the classical form of financing that is still based on bank lending, the businesses are using corporate bonds, both those "traditional" - based on financial benefits - as well as those less standard and less popular, that are bonds based on non-financial benefits. The bonds based on non-financial benefits include the so-called "coal bonds" which are debt securities issued by coal-mining companies and redeemed with supplies of coal. The article presents the potential motives for using the coal bonds in financing businesses as well as the advantages and limitations of those financial instruments for the issuer and the bond holder.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Antkiewicz S., Papiery dłużne we współczesnej bankowości korporacyjnej, [w:] Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Baranowski M., Emisja obligacji opartych o świadczenia niepieniężne na polskim rynku finansowym, [w:] Integracja nauki finansów i rachunkowości warunkiem minimalizacji ryzyka kryzysów gospodarczych, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała 2011 (w druku).
 • Davies R., Criteria of choosing finance, [w:] Financial Decision, Longman, London 1980.
 • Ostrowska K., Firmy, banki i gminy zdobyły prawie 30 mld zł z emisji obligacji, "Rzeczpospolita", 31.01.2012.
 • Pyka A., Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, [w:] Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Różański J., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa 2010.
 • Szumielewicz W., Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa 2009.
 • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 2001, nr 83, poz. 420, z późn. zm.; tekst jednolity DzU 2001, nr 120, poz. 1300.
 • Ustawa z 29 czerwca 2000 r. o zmianie Ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw, DzU 2001, nr 60, poz. 702.
 • Raporty Fitch Polska.
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kopex za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011, Katowice, listopad 2011.
 • Roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kopex za 2010 rok.
 • Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za III kwartał 2011.
 • Roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Famur za 2010 rok.
 • Raporty bieżące Kopex SA (http://www.kopex.com.pl).
 • Raporty bieżące Famur SA (http://www.famur.com.pl).
 • Memorandum informacyjne, Program emisji obligacji węglowych, Katowicki Holding Węglowy SA, lipiec 2009.
 • Portal catalyst: http://gpwcatalyst.pl/pub/statystyki_roczne/2011_CAT.pdf, 25.02.2012; http://gpwcatalyst. pl/catalyst_rynek_obligacji_gpw, 30.12.2011.
 • Portal Gazety Wyborczej: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,6991323,Weglowy_holding_sprzedaje_ obligacje.html, 2.01.2012.
 • Portal górniczy: http://www.nettg.pl/Aktualnosci/ W giel kamienny/ Kraj/Katowicki-Holding-Weglowy-wyemitowal-kolejne-weglowe-obligacje,17406,101,1), 10.12.2011.
 • http://www.chronmyklimat.pl/negocjacje-klimatyczne/8844, 29.12.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248357
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.